Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för Jervois Finland Oy:s koboltraffinaderi i Karleby (Mellersta Österbotten)

Dela
Jervois Finland Oy planerar att bygga ett nytt koboltraffinaderi på storindustriområdet i Karleby. Fabrikens huvudprodukter är både koboltsulfatlösning och koboltsulfatkristaller. Dessutom kan även andra kobolt- och nickelprodukter tillverkas. Koboltprodukter används bland annat inom batteriindustrin.

I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionsmängden av kobolt 10 000 ton per år.Det renade avloppsvattnet från koboltraffinaderiet leds i ett utloppsrör ut i havet och i MKB-förfarandet bedöms två olika alternativ för placering av utloppsröret.

Programmet för miljökonsekvensbedömning är den projektansvariges förslag till utredningar som utförs och bedömningsmetoder som tillämpas i MKB-förfarandet.NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, kungjorde bedömningsprogrammet för koboltfabriken i Karleby i februari 2023.Under kungörelsetiden inlämnades sammanlagt 11 utlåtanden och 6 expertkommentarer om bedömningsprogrammet till NTM-centralen.I utlåtandena och kommentarerna framförs bland annat konsekvenserna av projektets avloppsvatten för vattendraget och fiskbeståndet, konsekvenserna för människornas hälsa och trivsel samt beredskap för miljörisker.

På basis av bedömningsprogrammet anser kontaktmyndigheten att bedömningen av projektets vattendragskonsekvenser är viktig, men även konsekvenserna för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel bör utredas tillräckligt.Som en del av arbetet att bedöma miljökonsekvenserna görs bland annat en vattendragsmodellering, spridningsmodell för luftutsläpp och en bullermodellering, som utgör en god grund för bedömningen.Eftersom det finns flera andra nya projekt och verksamhetsutvidgningar som är aktuella på storindustriområdet i Karleby, bör olika aktörers gemensamma inverkan på vattendraget, bullret, trafiken och luftutsläppen också bedömas omsorgsfullt.Inom den kemiska industrin är konsekvensbedömning av risker och undantagssituationer också viktig.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adresswww.miljo.fi/jervoiskoboltraffinaderiMKB.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Pia Jaakola, tfn 0295 027 638

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2023–2027 på webben8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on julkaissut "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2023–2027" suunnitelman8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Suunnitelma on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle ja se käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite on täyttää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien tarpeet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum