Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för Skyborn Renewables Offshore Finland Oy:s havsbaserade vindkraftsprojekt Reimari (landskapen i Österbotten)

Dela

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy planerar ett havsbaserat vindkraftsprojekt Reimari i Bottenviken i Finlands ekonomiska zon utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby, cirka 25 kilometer från kusten.

Vindkraftverkens totala höjd är 390 meter och enhetseffekten är högst 30 MW.Vindkraftsproduktionens totala effekt är högst cirka 3,6 GW.Den havsbaserade vindkraftsparken består av maximalt 120 vindkraftverk.Elöverföringen från projektområdet sker i sjökablar och på fastlandet i 400 kV:s luftledningar.I projektet bedöms också möjligheten att producera vätgas fördelat på varje enskilt kraftverk eller centraliserat på 1–3 produktionsanläggningar till havs, överföring av vätgas till fastlandet samt överföring av biprodukterna från vätgasproduktionen såsom syre till fastlandet.

I samrådet inlämnades 48 utlåtanden eller kommentarer av myndigheter samt 5 åsikter.På basis av bedömningsprogrammet och responsen anser NTM-centralen i Södra Österbotten som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet att i synnerhet byggandets konsekvenser för naturen under vattenytan och vintersjöfarten bör beaktas.I bedömningen bör dessutom konsekvenserna i synnerhet för landskapet och fågelbeståndet samt markanvändningen på fastlandet beaktas.Samverkan med såväl andra havsvindkraftsprojekt som andra vindkraftsprojekt på fastlandet och elöverföringen som hör ihop med dessa bör också beaktas.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på webbplatsen www.miljo.fi/reimarihavsvindkraftMKB .

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655 0295 027 655
Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403
Enhetens chef Anne Polso, tfn 0295 027 975

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Evijärvellä aloitetaan uuden lupapäätöksen mukainen säännöstely20.1.2023 15:25:52 EET | Tiedote

Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen -hanke sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan joulukuussa 2022. Lupapäätös sisältää myös ns. valmisteluluvan, jonka perusteella uuden luvan mukainen säännöstely voidaan aloittaa, vaikka lupapäätöksestä valitettaisiinkin. Säännöstelyluvan haltijana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja uuden luvan mukainen säännöstely aloitetaan viikolla 9.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum