Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har rekordartat många MKB-projekt (landskapen i Österbotten)

Dela
Bakgrunden är projekten för investering i grön omställning. Hos NTM-centralen i Södra Österbotten är ett rekordartat antal projekt anhängiga, vilka omfattas av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB). Det normala antalet är färre än 10 per år, men för tillfället är över fyrtio MKB-förfaranden aktuella och tjugo ligger i förhandsöverläggning, dvs. sammanlagt över 60 MKB-projekt.
En stor del av NTM-centralen i Södra Österbottens MKB-projekt hör samman med vindkraft.
En stor del av NTM-centralen i Södra Österbottens MKB-projekt hör samman med vindkraft.

- De flesta redan kungjorda MKB-projekten, som är drygt trettio till antalet, hör samman med vind- och solkraften, elproduktionen i projekten eller batteri- och vätgasindustrin, berättar ledande expert Elina Venetjoki från NTM-centralen i Södra Österbotten.Under den närmaste framtiden kommer flera projekt att bli anhängiga, eftersom förhandsöverläggningar redan har hållits eller överenskommits i 20 projekt, fortsätter hon.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en lagstadgad process, som tillämpas i projekt som sannolikt har betydande miljökonsekvenser.Sådana projekt kan exempelvis vara stora vägprojekt, gruvor, avfallsbehandlingsanläggningar eller vindkraftverk.

– De flesta anhängiga projekten är investeringar i s.k. grön omställning och kvantitativt fördelas de ganska jämnt mellan Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.Innehållet i projekten är dock lite olika, exempelvis vätgas- och batteriprojekten koncentreras till kusten, konstaterar direktören för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser Karoliina Laakkonen-Pöntys.I NTM-centralen i Södra Österbottens område är dessutom många andra projekt för grön omställning anhängiga eller kommer att bli aktuella, dvs. sådana projekt som inte fordrar ett MKB-förfarande, fortsätter hon.Med avsikt på NTM-centralens uppgifter skulle det inte vara möjligt för NTM-centralen att sköta situationen om inte tilläggsfinansiering skulle ha erhållits av staten i slutet av förra året.

Syftet med MKB-förfarandet är att säkerställa att den planerade verksamhetens mest betydande miljökonsekvenser utreds tillräckligt noggrant.Miljökonsekvenserna kan riktas till naturen, den byggda miljön, människornas hälsa och välmående och utnyttjandet av naturresurser.Avsikten är att minska eller helt och hållet förhindra att skadliga miljökonsekvenser uppstår.

I MKB-förfarandet bedöms projektets konsekvenser i samband med planeringen innan besluten fattas, vilket betyder att framtida lösningar kan påverkas.Den projektansvarige, ett privatföretag eller en offentlig aktör, ansvarar för att göra upp utredningarna.Förfarandet styrs och övervakas av den regionala NTM-centralen som är kontaktmyndighet.

MKB är ett hjälpmedel för projektplaneringen och resultaten måste beaktas i planeringen av projektet och tillståndsprövningen, exempelvis i miljötillståndet eller bygglovet.MKB-förfarandet i sig betyder inte att projektet får miljötillstånd eller bygglov.

Ett syfte med förfarandet är att öka allas möjligheter att delta och påverka planeringen av projekt.Alla som kan påverkas av projektet, exempelvis områdets invånare, organisationer och myndigheter, kan delta i processen, i vilken tillgången till information och deltagande är viktigt.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ledande expert Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403, NTM-centralen i Södra Österbotten

Bilder

En stor del av NTM-centralen i Södra Österbottens MKB-projekt hör samman med vindkraft.
En stor del av NTM-centralen i Södra Österbottens MKB-projekt hör samman med vindkraft.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum