Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask

Dela

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar är de som erbjuder trafikservice förpliktade att vidta åtgärder i sin verksamhet i syfte att hindra spridningen av coronavirussjukdomen.Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och förpliktelsen är i kraft tills 30.6.2021. NTM-centralen har gett anvisningar till de uppköpta kollektivtrafikidkarna i enlighet med Traficoms anvisningar.

I bussen bör enligt anvisningarna finnas handdesinfektionsmedel till förfogande och till resenärerna ges instruktioner som förhindrar smittspridning exempelvis om säkerhetsavstånd, handtvätt och användningen av ansiktsmasker.Dessutom ska rengöringen av utrymmen och ytor som resenärerna använder effektiveras.

NTM-centralen påminner om att alla bussresenärer över 12 år bör använda ansiktsmask.Rekommendationen gäller inte personer, som på grund av sin hälsa inte kan använda ansiktsmask.

Varje kund i busstrafiken ansvarar för att skaffa egna ansiktsmasker.Busschaufförerna kan ge råd till resenärerna, men att övervaka användningen av ansiktsmask hör inte till deras uppgifter.En resenär utan ansiktsmask får inte hindras från att färdas med bussen och det är heller ingen grund för att avlägsna resenären ur bussen.

Kontakter

Miika Hautala
Kollektivtrafikansvarig
Tel. 0295 027 767
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum