Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande om MKB-programmet för Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark (Halso, Karleby) och en 400 kV:s kraftledning i anslutning till elöverföringen i projektet (Mellersta Österbotten)

Dela

Wpd Finland Oy planerar en vindkraftspark med 73 vindkraftverk i områden som ligger i Halso kommun och Karleby stad. De planerade vindkraftverken har en maximal effekt på 8 megawatt och kraftverkens totala höjd är högst 300 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 400 kV:s luftledning.

Ruttalternativen för elöverföringen ligger i Karleby stads samt Halso, Toholampi och Lestijärvi kommuners områden.Vindkraftsparkens projektområde ligger cirka 9 kilometer från Halso centrum mot nordnordost och cirka 16 kilometer från Ullava centraltätort mot sydost.

I samrådet inlämnades 21 myndighetskommentarer eller -utlåtanden samt 4 åsikter.NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, anser att metoderna för bedömning av miljökonsekvenserna som framförs i MKB-programmet är huvudsakligen tillräckliga.

I utlåtandena fästs särskilt uppmärksamhet på att det finns flera andra projekt i området och kontaktmyndigheten förutsätter därför att man i utredningarna fäster uppmärksamhet i synnerhet på samverkan av olika projekt.I fråga om samverkan bör man också beakta konsekvenserna av en eventuell splittring av naturmiljön.I närområdena till projektet finns flera Naturaområden och Naturabedömningar enligt naturvårdslagen kommer att göras upp för Naturaområdena Kotkannevan ja Pikku-Koppelon metsät, Ritaneva–Vipusalonneva–Märsynneva, Pilvineva och Vionneva.Projektområdet ligger i området för skogsvildrenens population på Suomenselkä.Enligt kontaktmyndighetens utlåtande bör konsekvenserna för skogsvildrenens kalvningsområden och renens viktigaste livsmiljöer utredas omsorgsfullt.

Vid bedömning av vindkraftsparkens bullerkonsekvenser och konsekvenser av blinkande ljus och skuggor bör uppmärksamhet fästas på den närliggande bosättningen och möjligheterna att lindra konsekvenserna.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/tuohimaariutanmaavindkraftMKB .

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655.

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar26.10.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden 2021–2022 tas i bruk denna vecka. På landsvägarna i Mellersta Österbotten, Ös-terbotten och Södra Österbotten införs sänkning av hastighetsbegräns-ningarna från och med torsdag 28.10. Lägre körhastigheter ger föraren mer tid att reagera på och agera i överraskande situationer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum