ELY-keskukset

Nu får du det! Ansökan om gipsbehandling 2022 har öppnat i hela Finlands kustområde

Dela

Ansökan om gipsbehandling av åkrar öppnas idag 7.6.2022. Gipsbehandling kan sökas av alla jordbrukare som har åkrar lämpliga för behandling.

Grumligheten från vårens avrinningsvatten på Finlands sydkust. Innehåller redigerade Copernicus-data & USGS/NASA Landsat program data, SYKE 22.4.2022.
Grumligheten från vårens avrinningsvatten på Finlands sydkust. Innehåller redigerade Copernicus-data & USGS/NASA Landsat program data, SYKE 22.4.2022.

Gipsbehandling och tillhörande rådgivning kan sökas på adressen www.kipsinlevitys.fi (på svenska)

Kipsi-projektet, som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland, utvidgades i vår till hela Finlands kustområde. Målet är att behandla sammanlagt cirka 150 000 hektar åkrar med gips för att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i vattendragen.

Gipsbehandlingen och gipsrådgivningen är både avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och påverkar inte jordbruksstöden. Gipsspridningen sköts av en entreprenör som NTM-centralen konkurrensutsätter. Ansökan om gipsbehandling och gipsrådgivning kommer att fortsätta även under de kommande åren.

Gips är ett gammalt jordförbättringsmedel

- Gipset förbättrar lermarkens grynstruktur och hjälper till att binda fosfor som är användbart för växterna på åkern. Det minskar också mängden fasta partiklar, dvs. åkermark, som rinner ut i vattendragen, berättar projektchef Minna Kolari vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Gipset som används i Kipsi-projektet kommer från Siilinjärvi. Gipset är en biprodukt och det är enligt undersökning rent och säkert att sprida ut på åkermarken. Det saltar, härdar eller försurar inte marken och dess effekt varar i cirka fem år.

Gips är en del av lösningarna för hållbar matproduktion

Gipsbehandlingen kan inte ensam lösa eutrofieringen av vattendragen, eftersom gips inte passar för alla ändamål.

- Ekologiskt odlade åkrar har tyvärr uteslutits på grund av bestämmelserna om ekologisk produktion. Gips kan inte heller spridas i grundvattenområden eller Natura 2000-områden, och inte heller i avrinningsområden för sjöar som är större än en hektar, säger Minna Kolari.

Andra vattenskyddsmetoder inom jordbruket får alltså inte glömmas bort.

Mer information: 

Projektchef Minna Kolari, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 025 062

Regionala sakkunniga:

Landskapen i Österbotten:  

Specialsakkunnig Mats Willner,
NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 138 

Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Västra Nyland:  

Specialsakkunnig Kati Ojala,
NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 030 

Östra Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland:  

Specialsakkunnig Niklas Grönroos,
NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 122 

Webbtjänster och guider: 

www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys 
ntm-centralen.fi/gipsspridning

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki - opas viljelijöille.pdf
Gips, fiber och strukturkalk - quide för jordbrukare.pdf 

Nyckelord

Bilder

Grumligheten från vårens avrinningsvatten på Finlands sydkust. Innehåller redigerade Copernicus-data & USGS/NASA Landsat program data, SYKE 22.4.2022.
Grumligheten från vårens avrinningsvatten på Finlands sydkust. Innehåller redigerade Copernicus-data & USGS/NASA Landsat program data, SYKE 22.4.2022.
Ladda ned bild
Karta: Områden som lämpar sig för gipsspridning (grön) och Kipsi-projektets ursprungliga verksamhetsområde (grå).
Karta: Områden som lämpar sig för gipsspridning (grön) och Kipsi-projektets ursprungliga verksamhetsområde (grå).
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober29.6.2022 11:35:25 EEST | Tiedote

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum