Amos RexAmos Rex

”Nu om än någonsin är en tid, då vi behöver diskussion” – Muse Conversations som rest runt världen kommer nu till Finland

Dela

Amos Rex och Stina Krooks Stiftelse bjuder in publiken till en fördomsfri och modig dialog. Muse Conversations, som ordnas för första gången i Finland, för samman olika slags människor med hjälp av ett nytt sätt att diskutera. Konceptets grundare Theodore Zeldin talar om det fredagen den 13 september klockan 13. Måndagen den 16 september blir det en diskussion för skolelever och två evenemang som är gratis och öppna för alla. Man kan anmäla sig på Amos Rex webbplats 14.8–1.9.

Salvo Toscano, courtesy  of "Reading on Thames Festival, 2018”
Salvo Toscano, courtesy of "Reading on Thames Festival, 2018”

Diskussionskonceptet har tagits fram av Theodore Zeldin, meriterad filosof, historieforskare och författare vid universitetet i Oxford. Idén är att vid samma bord föra samman representanter för olika kön, generationer och världsåskådningar. På så sätt skapas ett fascinerande möte och en minnesvärd upplevelse, som blir omvälvande för deltagarnas värld – åtminstone för ett ögonblick.

Över 12 000 personer i 20 länder världen över har redan deltagit i diskussioner inom ramen för konceptet Muse Conversation. Deltagarna får en samtalsmeny, som efterliknar förloppet av en middag och ger riktning åt diskussionen som förs i par. Frågorna på menyn inbjuder parterna att fundera över hur de lever sina liv och dra nya slutsatser av sina erfarenheter. Samtidigt växer deltagarnas förståelse för varandra.

”Ett samtal är ett möte där människors sinnen, formade av olika minnen och sedvänjor, står i växelverkan. Utbytet av åsikter omformar fakta och tankar. Diskussionen blandar kortleken och ger deltagarna nya kort till förfogande. Nu om någonsin är en tid då vi behöver diskussion. Det brådskar på ett avgörande sätt”, konstaterar Theodore Zeldin.

”Stina Krooks stiftelse vill med konsten som facilitator uppmuntra och inspirera människor att bygga förtroende för varandra. När Muse Conversations fungerar som bäst är den en kraftfull och stärkande språngbräda för förändring. Ambitionen är att bredda och vidga deltagarnas perspektiv och öka deras känsla av empati för varandra”, säger stiftelsens ordförande Susanne Homén-Lindberg.

”Amos Rex är inte bara ett konstmuseum utan också en plats för evenemang. Bio Rex unika lokaler, biografsalen och dess foajé ger fina förutsättningar för möten mellan olika människor. Det är viktigt att människor är med om saker tillsammans, lär sig nytt och får oförglömliga upplevelser”, säger programdirektör Kaj Martin.

Samarbetspartner för evenemanget Muse Conversations är Theodore Zeldin & Oxford Muse, MiklagardArts, Stina Krooks stiftelse och Amos Rex.

Evenemanget ingår i programmet för Stina Krooks Stiftelses 100-års jubileum.

Theodore Zeldin: inledningsanförande Muse Conversations
13.9 kl. 13–14
Bio Rex, Amos Rex

”En av de fyrtio personer i världen, vars tankar har ett bestående värde på det nya årtusendet.” (The Independent) 

Filosofen och historikern Theodore Zeldin berättar om tankarna bakom konceptet Muse Conversations och om hur samtal kan förändra världen. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten. Pressen har möjlighet att träffa och intervjua Zeldin vid tillställningen.

Muse Conversations 16.9
Bio Rex, Amos Rex

Kl. 10–11 evenemang för skolelever, ingen öppen anmälan
Kl. 13–15 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan
Kl. 19–21 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan

Anmälningar 14.8–1.9: https://amosrex.fi/sv/evenemang/muse-conversations/

Publiken kan delta i diskussionerna på finska, svenska eller engelska.

Pressbilder: https://amosrex.fi/sv/press/
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=CIDFXwKRctk

Nyckelord

Kontakter

Intervjuförfrågningar:

Viestintätoimisto Creatika,
press@creatika.fi, 040 5378407, 044 5661903

Mera information om evenemanget:

Ansvarig producent, Ceyda Berk-Söderblom, MiklagårdArts,
info@miklagardarts.com, 050 4002571

Iia Palovaara, informatör, Amos Rex
iia.palovaara@amosrex.fi, +358 (0) 50 544 3331

Bilder

Salvo Toscano, courtesy  of "Reading on Thames Festival, 2018”
Salvo Toscano, courtesy of "Reading on Thames Festival, 2018”
Ladda ned bild
Theodore Zeldin, the Oxford scholar, historian and academic, at the Edinburgh International Book Festival 2015.Edinburgh. 31st August 2015
Theodore Zeldin, the Oxford scholar, historian and academic, at the Edinburgh International Book Festival 2015.Edinburgh. 31st August 2015
Ladda ned bild

Om

Amos Rex
Amos Rex
Mannerheimintie 22-24
00100 HELSINKI

museum@amosrex.fihttp://www.amosrex.fi

Theodore Zeldin

Theodore Zeldin är historiker och filosof vid universitetet i Oxford. Som historieforskare har han på ett banbrytande sätt utrett hur relationer och känslor som kärlek,rädsla, ensamhet, vänskap och ambition har utvecklats under århundradens lopp i olika civilisationer. Han har dryftat i synnerhet hur man i dag kan påverka de här faktorerna genom att införa en ny sorts samtalskultur som skapar förtroende mellan främmande människor. Under de senaste trettio åren har Theodore Zeldin empiriskt utvecklat ett diskussionskoncept som hjälper människor att utbyta erfarenheter och behandla sina egna strävanden och på så sätt öka förståelsen och förtroendet för varandra. Konceptet är känt under namnet Muse Conversations. Zeldin har verkat som rådgivare för Frankrikes president och förlänats hederstiteln kommendör i franska hederslegionen. Han har också tilldelats det brittiska historiepriset The Wolfson Prize för sitt verk som behandlar Frankrikes historia.
www.oxfordmuse.com

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris, med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Genom de stipendier stiftelsen beviljar önskar stiftelsen ge erkänsla åt både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stiftelsen grundades av Stina Nicolaisen (f. Krook) i december 1976 och de första stipendierna delades ut 1978. Fram till 2019 har över 500 stipendier och priser delats ut till ett värde som överstiger två miljoner euro. Stiftelsen tar inte emot ansökningar, utan styrelsen baserar sina beslut på utlåtanden av en expertjury som består av representanter för bild- och scenkont.
www.stinakrook.fi

Amos Rex är ett konstmuseum, där det förflutna, nuet och framtiden möts. Funkispärlan Glaspalatset och konstmuseet som ligger under dess böljande skvär erbjuder 10 000 kvadratmeter för unika upplevelser under markytan, på marknivån och på vita duken på Bio Rex. I Amos Rex utställningsprogram ingår det nyaste av den ofta tekniskt experimentella samtidskonsten, 1900-talets modernism och forna kulturer.
www.amosrex.fi #amosrex

Följ Amos Rex

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Amos Rex

“We need conversation more than ever before” – the world-renowned Muse Conversations arrive in Finland15.8.2019 15:16:04 EESTPress release

Amos Rex and the Stina Krook Foundation invite you to experience an unconventional culture of dialogue. Muse Conversations, arranged for the first time in Finland, bring together people from different genders, generations and perspectives through a new way of having a conversation. The concept has been developed by Theodore Zeldin, who will be present at Amos Rex on September 13th at 1 pm. A discussion for high school students will be arranged on Monday, September 16th, along with two other free discussion events open for everyone. Registration is open from August 14th to September 1st on the Amos Rex website.

”Nyt jos koskaan on aika, jolloin tarvitsemme keskustelua” – maailmaa kiertänyt Muse Conversations saapuu Suomeen14.8.2019 12:28:09 EESTTiedote

Amos Rex ja Stina Krookin säätiö kutsuvat osallistujia ennakkoluulottomaan ja rohkeaan vuoropuheluun. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävä Muse Conversations tuo erilaisia ihmisiä yhteen uuden keskustelutavan avulla. Konseptin perustaja Theodore Zeldinin puheenvuoro on perjantaina 13.9. klo 13. Maanantaina 16.9. on luvassa yksi koululaisten keskustelu ja kaksi kaikille avointa maksutonta keskustelutapahtumaa. Ilmoittautuminen on auki 14.8.–1.9. Amos Rexin nettisivuilla.

Generation 2020 -näyttelyn taiteilijat valittu23.7.2019 08:01:00 EESTTiedote

Amos Rexin ensi keväänä avautuvaan mittavaan Generation 2020 -näyttelyyn osallistuu yhteensä 80 taiteilijaa. Avoimeen hakuun tuli 468 hakemusta ja yli 1600 teosehdotusta 15–23-vuotiailta taiteilijoilta. Moni hakija käsitteli töissään ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon ja teknologiaan – asioita, jotka määrittävät nousevan sukupolven tulevaisuutta. Näyttelyn teokset levittäytyvät Amos Rexin maanalaisten näyttelytilojen lisäksi Bio Rexin saliin.

Generation 2020: the exhibition's artists have been selected23.7.2019 08:01:00 EESTPress release

Generation 2020, an extensive exhibition including a total of 80 artists, will open at Amos Rex next spring. The open call for the exhibition saw 468 applications and over 1,600 work proposals from artists aged 15–23. In their works, several applicants explored the human relationship with the surrounding nature and technology – themes that define the future of the rising generation. Works of the exhibition will be displayed in Amos Rex’s underground exhibition spaces as well as the Bio Rex cinema.

Generation 2020: utställningens konstnärer har valts23.7.2019 08:01:00 EESTTiedote

Totalt 80 konstnärer deltar i Amos Rex stora utställning Generation 2020 nästa vår. I den öppna utlysningen inlämnades 468 ansökningar och över 1 600 verkförslag av konstnärer i åldern 15–23 år. Många verk behandlade människans förhållande till den omgivande naturen och teknologin – frågor som definierar den unga generationens framtid. Utställningen breder ut sig förutom i Amos Rex underjordiska utställningslokaler också i Bio Rex salong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum