Amos RexAmos Rex

”Nu om än någonsin är en tid, då vi behöver diskussion” – Muse Conversations som rest runt världen kommer nu till Finland

Dela

Amos Rex och Stina Krooks Stiftelse bjuder in publiken till en fördomsfri och modig dialog. Muse Conversations, som ordnas för första gången i Finland, för samman olika slags människor med hjälp av ett nytt sätt att diskutera. Konceptets grundare Theodore Zeldin talar om det fredagen den 13 september klockan 13. Måndagen den 16 september blir det en diskussion för skolelever och två evenemang som är gratis och öppna för alla. Man kan anmäla sig på Amos Rex webbplats 14.8–1.9.

Salvo Toscano, courtesy  of "Reading on Thames Festival, 2018”
Salvo Toscano, courtesy of "Reading on Thames Festival, 2018”

Diskussionskonceptet har tagits fram av Theodore Zeldin, meriterad filosof, historieforskare och författare vid universitetet i Oxford. Idén är att vid samma bord föra samman representanter för olika kön, generationer och världsåskådningar. På så sätt skapas ett fascinerande möte och en minnesvärd upplevelse, som blir omvälvande för deltagarnas värld – åtminstone för ett ögonblick.

Över 12 000 personer i 20 länder världen över har redan deltagit i diskussioner inom ramen för konceptet Muse Conversation. Deltagarna får en samtalsmeny, som efterliknar förloppet av en middag och ger riktning åt diskussionen som förs i par. Frågorna på menyn inbjuder parterna att fundera över hur de lever sina liv och dra nya slutsatser av sina erfarenheter. Samtidigt växer deltagarnas förståelse för varandra.

”Ett samtal är ett möte där människors sinnen, formade av olika minnen och sedvänjor, står i växelverkan. Utbytet av åsikter omformar fakta och tankar. Diskussionen blandar kortleken och ger deltagarna nya kort till förfogande. Nu om någonsin är en tid då vi behöver diskussion. Det brådskar på ett avgörande sätt”, konstaterar Theodore Zeldin.

”Stina Krooks stiftelse vill med konsten som facilitator uppmuntra och inspirera människor att bygga förtroende för varandra. När Muse Conversations fungerar som bäst är den en kraftfull och stärkande språngbräda för förändring. Ambitionen är att bredda och vidga deltagarnas perspektiv och öka deras känsla av empati för varandra”, säger stiftelsens ordförande Susanne Homén-Lindberg.

”Amos Rex är inte bara ett konstmuseum utan också en plats för evenemang. Bio Rex unika lokaler, biografsalen och dess foajé ger fina förutsättningar för möten mellan olika människor. Det är viktigt att människor är med om saker tillsammans, lär sig nytt och får oförglömliga upplevelser”, säger programdirektör Kaj Martin.

Samarbetspartner för evenemanget Muse Conversations är Theodore Zeldin & Oxford Muse, MiklagardArts, Stina Krooks stiftelse och Amos Rex.

Evenemanget ingår i programmet för Stina Krooks Stiftelses 100-års jubileum.

Theodore Zeldin: inledningsanförande Muse Conversations
13.9 kl. 13–14
Bio Rex, Amos Rex

”En av de fyrtio personer i världen, vars tankar har ett bestående värde på det nya årtusendet.” (The Independent) 

Filosofen och historikern Theodore Zeldin berättar om tankarna bakom konceptet Muse Conversations och om hur samtal kan förändra världen. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten. Pressen har möjlighet att träffa och intervjua Zeldin vid tillställningen.

Muse Conversations 16.9
Bio Rex, Amos Rex

Kl. 10–11 evenemang för skolelever, ingen öppen anmälan
Kl. 13–15 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan
Kl. 19–21 öppet för alla, gratis evenemang, förhandsanmälan

Anmälningar 14.8–1.9: https://amosrex.fi/sv/evenemang/muse-conversations/

Publiken kan delta i diskussionerna på finska, svenska eller engelska.

Pressbilder: https://amosrex.fi/sv/press/
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=CIDFXwKRctk

Nyckelord

Kontakter

Intervjuförfrågningar:

Viestintätoimisto Creatika,
press@creatika.fi, 040 5378407, 044 5661903

Mera information om evenemanget:

Ansvarig producent, Ceyda Berk-Söderblom, MiklagårdArts,
info@miklagardarts.com, 050 4002571

Iia Palovaara, informatör, Amos Rex
iia.palovaara@amosrex.fi, +358 (0) 50 544 3331

Bilder

Salvo Toscano, courtesy  of "Reading on Thames Festival, 2018”
Salvo Toscano, courtesy of "Reading on Thames Festival, 2018”
Ladda ned bild
Theodore Zeldin, the Oxford scholar, historian and academic, at the Edinburgh International Book Festival 2015.Edinburgh. 31st August 2015
Theodore Zeldin, the Oxford scholar, historian and academic, at the Edinburgh International Book Festival 2015.Edinburgh. 31st August 2015
Ladda ned bild

Om

Amos Rex
Amos Rex
Mannerheimintie 22-24
00100 HELSINKI

museum@amosrex.fihttp://www.amosrex.fi

Theodore Zeldin

Theodore Zeldin är historiker och filosof vid universitetet i Oxford. Som historieforskare har han på ett banbrytande sätt utrett hur relationer och känslor som kärlek,rädsla, ensamhet, vänskap och ambition har utvecklats under århundradens lopp i olika civilisationer. Han har dryftat i synnerhet hur man i dag kan påverka de här faktorerna genom att införa en ny sorts samtalskultur som skapar förtroende mellan främmande människor. Under de senaste trettio åren har Theodore Zeldin empiriskt utvecklat ett diskussionskoncept som hjälper människor att utbyta erfarenheter och behandla sina egna strävanden och på så sätt öka förståelsen och förtroendet för varandra. Konceptet är känt under namnet Muse Conversations. Zeldin har verkat som rådgivare för Frankrikes president och förlänats hederstiteln kommendör i franska hederslegionen. Han har också tilldelats det brittiska historiepriset The Wolfson Prize för sitt verk som behandlar Frankrikes historia.
www.oxfordmuse.com

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris, med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Genom de stipendier stiftelsen beviljar önskar stiftelsen ge erkänsla åt både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stiftelsen grundades av Stina Nicolaisen (f. Krook) i december 1976 och de första stipendierna delades ut 1978. Fram till 2019 har över 500 stipendier och priser delats ut till ett värde som överstiger två miljoner euro. Stiftelsen tar inte emot ansökningar, utan styrelsen baserar sina beslut på utlåtanden av en expertjury som består av representanter för bild- och scenkont.
www.stinakrook.fi

Amos Rex är ett konstmuseum, där det förflutna, nuet och framtiden möts. Funkispärlan Glaspalatset och konstmuseet som ligger under dess böljande skvär erbjuder 10 000 kvadratmeter för unika upplevelser under markytan, på marknivån och på vita duken på Bio Rex. I Amos Rex utställningsprogram ingår det nyaste av den ofta tekniskt experimentella samtidskonsten, 1900-talets modernism och forna kulturer.
www.amosrex.fi #amosrex

Följ Amos Rex

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Amos Rex

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum