Suomen Pankki

Ny bok om sedelklippning

Dela

Antti Heinonens nya bok ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” (Regeringen tar ur folkets ficka. Sedelklippningen vid årsskiftet 1945/1946) behandlar det mest dramatiska skeendet under Finlands sedelhistoria. Boken som publiceras av Finlands Bank på Otava förlag utgör ett komplement till Antti Heinonens tidigare verk om Finlands sedelhistoria. Han har tidigare behandlat omfattande historiska helheter, medan han i denna bok går på djupet med en enskild händelse.

Att sedelutbytet vid årsskiftet 1945/1946 innebar klippning av sedlarna kom som en stor överraskning för så gott som alla. Framför allt för de mindre bemedlade och för dem som bodde i glesbygden hade sedelutbytet överlag stora konsekvenser. Många kände det som om de förlorade hälften av sedlarnas värde. Rädslan för en ny sedelklippning levde kvar under flera decennier och gav tidvis upphov till panikreaktioner vida kring.

Författaren Antti Heinonen har gjort en betydande internationell karriär i sedelbranschen. I dag leder han det globala etiska samarbetet inom sedelindustrin vars mål är att förhindra korruption och främja konkurrens. Före det arbetade han som ordförande för centralbankernas samarbetsgrupp för bekämpning av sedelförfalskning och som sedeldirektör på Europeiska centralbanken. Före sin utnämning till Europeiska centralbanken 1998 svarade Heinonen för betalningsmedlen på Finlands Bank.

Boken lanseras tisdagen den 22 september kl. 17.00 virtuellt på Finlands Banks myntmuseum https://www.mediaserver.fi/live/rahamuseo. Öppningsorden framförs av direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för kontanter och betalningssystem på Finlands Bank. Representanterna för media och den övriga publiken kan ställa frågor till Antti Heinonen via chat-funktionen under webbsändningen. Sändningen och inspelningen kan också ses på Finlands Banks Youtubekanal.

Boken finns till salu på Finlands Banks myntmuseum (www.rahamuseo.fi/sv) och i bokhandlarna.

Närmare upplysningar lämnas av senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 2206.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland to attend IMF virtual Annual Meetings14.10.2020 11:00:00 EESTPress release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, to be held in virtual format during week 42. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee as well as the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls virtuellt under vecka 42. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n virtuaalisiin vuosikokouksiin14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 42 järjestettäviin vuosikokoustapahtumiin, jotka järjestetään virtuaalisina. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston virtuaalisesti järjestettäviin kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

EKP tutkii digitaalisen euron mahdollisuutta2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

Euroopan keskuspankin tiedote 2.10.2020 Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on julkaissut raporttinsa. Eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen digitaalisen euron käyttöönottoon. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen, ja kokeiluvaihe käynnistetään pian. Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin 23.9.2020. Digitaalinen euro olisi kuin setelien sähköinen muoto, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sitä käytettäisiin käteisen rinnalla. Eurojärjestelmä aikoo joka tapauksessa jatkaa käteisrahan liikkeeseenlaskua. ”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Eurooppalaiset maksavat, säästävät ja sijoittavat nykyisin yhä enemmän digitaalisesti. Me varmistamme

ECB intensifies its work on a digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB press release 2 October 2020 Publication of Eurosystem High-Level Task Force report on digital euro Eurosystem needs to be ready for possible future decision to introduce digital euro Public consultation and experimentation to be launched The European Central Bank (ECB) today published a comprehensive report on the possible issuance of a digital euro, prepared by the Eurosystem High-Level Task Force on central bank digital currency (CBDC) and approved by the Governing Council. A digital euro would be an electronic form of central bank money accessible to all citizens and firms – like banknotes, but in a digital form – to make their daily payments in a fast, easy and secure way. It would complement cash, not replace it. The Eurosystem will continue to issue cash in any case. “The euro belongs to Europeans and our mission is to be its guardian,” said Christine Lagarde, ECB President. “Europeans are increasingly turning to digital in the ways they spend, save and invest. Our role is t

ECB intensifierar arbetet med en digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 oktober 2020 Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om en digital euro Eurosystemet måste vara redo för ett möjligt framtida beslut om att introducera en digital euro Offentligt samråd och försök kommer att lanseras Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag en ingående rapport om möjlig utgivning av en digital euro. Rapporten har utarbetats av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC) och godkänts av ECB-rådet. En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form. Den skulle möjliggöra snabbare och säkrare dagliga betalningar. En digital euro skulle bli ett komplement till kontanter men inte ersätta dem. Eurosystemet kommer under alla förhållanden att fortsätta att ge ut kontanter. ”Euron tillhör alla européer och det är vår uppgift att vara dess väktare” sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Européerna blir alltm

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum