Aluehallintovirasto

Nya anvisningar och metoder för bekämpning av coronan (Västra och Inre Finland)

Dela

Förekomsten av coronaviruset varierar mycket mellan olika regioner i olika delar av Finland. De grundläggande orsakerna till de regionala skillnaderna är naturliga, dvs. utvecklingen under lång tid när boendet och arbetsplatserna har koncentrerats till städerna samt regional differentiering. Kontakterna människor emellan avgör om sjukdomsspridningen fortsätter eller avstannar. På torsdagen i förra veckan den 25 februari vidtog regeringen kraftiga åtgärder för att stävja epidemin.

Inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gäller de striktaste begränsningarna i samhällsspridningsfasen endast Vasa sjukvårdsdistrikt, men regeringen rekommenderade att samma åtgärder vidtas också inom de områden som befinner sig i accelerationsfasen, dvs. Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten, sade beredskapskommitténs ordförande, överdirektör Marko Pukkinen.

”Enligt de ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft måndagen den 22 februari är det möjligt att införa regionala begränsningar för närings- och hobbyverksamhet när det är nödvändigt för att förhindra spridningen av epidemin”, sade Leena Laajala, direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Förståelse för den regionala och demografiska utvecklingen och de dolda faktorer som är förknippade med den hjälper oss att förstå följderna av coronaepidemin.

Coronakrisens inverkan på den framtida region- och befolkningsutvecklingen behandlades i en temaföreläsning som särskilt poängterade förståelsen för regional differentiering och det demografiska förändringstrycket. -- Detta är något som man verkligen bör satsa på, eftersom det också som bäst pågår långsamma förändringar som man kanske kommer att märka följderna av först om tio eller tjugo år, sade ledande sakkunnige, PD Timo Aro från Konsultbyrån för regionutveckling MDI i sin presentation. Aro betonade att de regionala och sociala realiteterna skiljer sig mycket från varandra mellan olika regioner, vilket bör beaktas i den samhälleliga planeringen och beslutsfattandet. Också coronan behandlar olika regioner och olika människogrupper på olika sätt.

Coronaepidemin har åtminstone inte ännu förändrat den stora bilden av region- och befolkningsutvecklingen, men människors erfarenheter under det senaste året påverkar framtiden och kan också inverka på regionstrukturen, berättade Aro. Till exempel platsoberoende arbete kan inverka på regionutvecklingen i motsatt riktning än den sedan länge pågående koncentrerings- och urbaniseringstrenden.

Förändringen i befolkningens åldersstruktur måste också beaktas. Enligt befolkningsprognosen för 2040 kommer antalet personer över 75 år att vara cirka 400 00 fler än idag. Äldre personer väljer bostadsort enligt de tjänster de behöver. Fram till 2040 kommer också antalet invånare med främmande språk som modersmål att öka med uppskattningsvis cirka en halv miljon. Deras val av boende och boendeplats har stor betydelse för den framtida regionutvecklingen.

Trygga kontakter ger trygghetskänsla

Från biskopsstiften påminde man om att kyrkans anställdas arbete har förändrats mer under coronaepidemin än för många andra: arbetet baserar sig i hög grad på möten med människor, vilket nu har varit mycket begränsat. Att utveckla nya sätt att arbeta till exempel inom hjälp- och fostringsarbetet har inneburit en betydande ökning av arbetsbelastningen.

Jukka Helin, sakkunnig i Lappo stift, berättade att ”Inom kyrkan har man undersökt hur coronan har påverkat personalen. Enligt en ännu inte publicerad undersökning verkar stöd för det mentala välbefinnandet och lämpliga stödformer och stödtjänster vara de viktigaste uppgifterna i ledningen av församlingarnas och kyrkans personal under coronakrisen.  Denna observation torde också gälla i rätt stor utsträckning inom övriga sektorer i samhället.”

Gränskontrollerna vid de inre gränserna fortsätter

Statsrådets beslut om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna gäller till och med 18.3.2021. Gränsbevakningsväsendet står i beredskap att övervaka de inre gränserna också efter 18.3.2021, om statsrådet konstaterar att det på grund av coronaepidemin är nödvändigt att fortsätta övervakningen.

Anvisningar och information om begränsningar av inresor i landet:

https://raja.fi/korona-info

https://raja.fi/sv/corona-info

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582 fornamn.efternamn@rfv.fi

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Länkar

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum