Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Alla fem sjukvårdsdistrikt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område är nu områden med samhällsspridning avseende coronaepidemin. Regionförvaltningsverket har tidigare förordnat riktade begränsningar för inomhussammankomster inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Birkalands och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Antalet smittor är fortsatt höga i området trots gällande rekommendationer, åtgärder enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och restaurangrestriktionerna som statsrådet har infört. Nya smittor har upptäckts i de flesta av kommunerna i området. De regionala samarbetsgrupperna för covid-19 och sjukvårdsdistrikten har den här veckan föreslagit nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden.

I besluten beaktades det nationella epidemiologiska läget och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev av den 1 december 2021 om att rikta begränsningarna på ett mer omfattande sätt. Genom regionförvaltningsverkets begränsningar vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning. Samtidigt vill man göra det möjligt att genomföra jultidens evenemang på ett hälsosäkerhet sätt.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet. Befolkningen i området uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i de situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Nya sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i fyra områden

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med dagens beslut med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar följande evenemang under perioden 6.12.2021–5.1.2022:

I kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.

I kommunernas områden i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 50 (femtio) personer.

Den riktade sammankomstbegränsningen för inomhusutrymmen förblir i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands tidigare förordnande för perioden 27.11–19.12.2021 hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Med beslutet förbjuds alla sådana offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen i vilka över 100 (etthundra) personer deltar och där

1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Regionförvaltningsverkets kundservice
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
Birkalands sjukvårdsdistrikt 
Vasa sjukvårdsdistrikt

För press och media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

jurist Markus Heinänen, tfn 0295 018 022

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

Coronaviruset har både utmanat utvecklingsarbetet inom ungdomssektorn och ökat dess behov24.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Coronaepidemin har utmanat planeringen och genomförandet av regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn. Coronabegränsningarna har ökat behovet av att stödja bland annat sociala möten och relationer mellan unga virtuellt i olika miljöer. År 2021 delade regionförvaltningsverken ut 2,3 miljoner euro i understöd för utveckling av ungdomssektorn till sammanlagt 68 projekt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum