Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Alla fem sjukvårdsdistrikt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område är nu områden med samhällsspridning avseende coronaepidemin. Regionförvaltningsverket har tidigare förordnat riktade begränsningar för inomhussammankomster inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Birkalands och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Antalet smittor är fortsatt höga i området trots gällande rekommendationer, åtgärder enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och restaurangrestriktionerna som statsrådet har infört. Nya smittor har upptäckts i de flesta av kommunerna i området. De regionala samarbetsgrupperna för covid-19 och sjukvårdsdistrikten har den här veckan föreslagit nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden.

I besluten beaktades det nationella epidemiologiska läget och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev av den 1 december 2021 om att rikta begränsningarna på ett mer omfattande sätt. Genom regionförvaltningsverkets begränsningar vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning. Samtidigt vill man göra det möjligt att genomföra jultidens evenemang på ett hälsosäkerhet sätt.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet. Befolkningen i området uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i de situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Nya sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i fyra områden

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med dagens beslut med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar följande evenemang under perioden 6.12.2021–5.1.2022:

I kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.

I kommunernas områden i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 50 (femtio) personer.

Den riktade sammankomstbegränsningen för inomhusutrymmen förblir i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands tidigare förordnande för perioden 27.11–19.12.2021 hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Med beslutet förbjuds alla sådana offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen i vilka över 100 (etthundra) personer deltar och där

1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Regionförvaltningsverkets kundservice
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
Birkalands sjukvårdsdistrikt 
Vasa sjukvårdsdistrikt

För press och media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

jurist Markus Heinänen, tfn 0295 018 022

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté: Säkerhetsläget i regionen är stabilt, beredskap att trygga elförsörjningen19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 18 augusti 2022. Under mötet sammanställdes en lägesbild av beredskapsläget i regionen. Beredskapskommittén följer med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till centralförvaltningen och intressegrupperna i regionen. Beredskapskommittén verkar i Västra och Inre Finlands område som omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Alueen turvallisuustilanne vakaa, sähkönsaannin varmistamiseen varauduttu19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 18.8.2022. Kokouksessa koottiin tilannekuvaa alueen varautumistilanteesta. Valmiustoimikunta seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon. Valmiustoimikunta toimii Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Kutsu verkkoseminaariin: Vaihteleva työaika 1.9.2022 klo 11–1216.8.2022 07:05:00 EEST | Kutsu

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Työsuojeluhallinto järjestää 1.9.2022 klo 11–12 maksuttoman verkkoseminaarin, jossa käsitellään sekä uutta että aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä koskien vaihtelevaa työaikaa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä työntekijöille että työnantajille ja heidän edustajilleen.

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum