Institutet för Hälsa och välfärd

Nya kostrekommendationer för äldre – funktionsförmågan bör främjas och undernäring förebyggas i god tid

Dela

Kostrekommendationerna ”Vireyttä seniorivuosiin” innehåller anvisningar om hälsofrämjande kost, som bidrar till en god funktionsförmåga inför och under pensionsåldern. Syftet med rekommendationerna är att främja de äldres sociala välbefinnande och delaktighet via möjlighet till gemensamma måltider.

Kostrekommendationerna för äldre är en nationell kvalitetsrekommendation från Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. I rekommendationerna fastställs det hur man ordnar högklassig måltidsservice som utgår från de äldres behov och som främjar gemensamma måltider. En god näringsstatus är viktigt för funktionsförmågan och livskvaliteten. Enligt studier bidrar en försämrad näringsstatus till sjuklighet, större behov av tjänster och vård och även till för tidig död.

De nya rekommendationerna reglerar kvaliteten i upphandlingen av måltidsservice för äldre

Enligt rekommendationerna ska de äldre engageras i planeringen av måltidsservicen. Det är viktigt att lyssna till deras önskemål om alternativ måltidsservice och individuella valmöjligheter och att utveckla särskilda metoder för denna delaktighet.

I rekommendationerna fastställs vad en god måltidsservice i hemmet ska omfatta och hur högklassiga måltider kan arrangeras inom dygnetruntomsorgen och på serviceboenden. Därtill ges verktyg för bedömning av näringsstatusen, för tidig identifiering av risken för undernäring och för intensifierad behandling av undernäring.

De nya rekommendationerna ersätter kostrekommendationerna för äldre från 2010, som inte längre ansågs motsvara det aktuella behovet. Materialet innehåller konkreta rekommendationer till exempel om måltidernas tidpunkter, om sammanställningen av normalkost och specialdieter, om dessas näringsinnehåll och om portionsstorlekar, med modellbilder.

”De nya rekommendationerna ger utmärkta anvisningar om hur måltidsservicens innehåll och matens kvalitet bör fastställas vid upphandling av måltidsservice för äldre och inköp av livsmedel”, säger Susanna Raulio, medlemmen i expertarbetsgruppen och specialforskaren vid Institutet för hälsa och välfärd.

”Det är önskvärt att de här rekommendationerna tillämpas i hela landet då man ingår avtal om måltidsservice för äldre och vid vägledning och övervakning av måltidsservicen”, betonar Raulio.

Trivsamma och näringsrika måltider tillsammans förebygger effektivt undernäring

En del äldre äter inte tillräckligt eller får inte i sig tillräckligt mycket av de essentiella näringsämnena. En god näringsstatus kan bibehållas och undernäring förebyggas genom att servera allsidiga, välsmakande och fullvärdiga måltider med tillräckligt energiinnehåll. När äldre får möjlighet att äta tillsammans njuter de mer av maten och motiveras att äta bra.

”Det är viktigt att lägga märke till en försämrad näringsstatus så tidigt som möjligt. Att korrigera näringsstatusen är alltid lättare än att behandla undernäring”, säger professor Ursula Schwab, ordförande för den expertarbetsgrupp som sammanställt rekommendationerna.

Vid förebyggande av undernäring är det viktigaste att regelbundet följa med den äldres vikt och måltider och satsa på ätandet i tid. Kostbehandling ska alltid utgå från en bedömning av personens näringsstatus och aktuella vårdplan.

Rekommendationerna har sammanställts av en expertarbetsgrupp utnämnd av Statens näringsdelegation. Utkastet till rekommendationerna var framlagt för kommentarer i november 2019. Kommentarer inlämnades av 74 organisationer och privatpersoner.

Rekommendationerna är avsedda för dem som ansvarar för äldres måltider och kostbehandling inom den offentliga och privata social- och hälsovården, inom hemservicen, vid enheter för vård, omsorg och rehabilitering och på serviceboenden samt för dem som konkurrensutsätter och beslutar om servicen. Även för de äldre själva och för närståendevårdarna innehåller rekommendationerna värdefull information om hur man själv kan se över sina kostvanor och om principerna för måltidsservice för äldre.

Kostrekommendationerna för äldre publicerades i en videosändning den 31 mars kl. 9.00–11.20.
Presentationerna på nätet

Källa:

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. Ohjaus 4/2020. (Kostrekommendationerna för äldre publiceras på svenska senare.)

Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel och finns även som nätpublikation.
Publikationen i THL:s bokhandel
Nätpublikationen

Mer information:

Ursula Schwab
professor, ordförande för expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 029 445 4528
fornamn.efternamn@uef.fi

Irma Nykänen
docent, sekreterare i expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 040 355 2991
fornamn.efternamn@uef.fi

Susanna Raulio
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 8574
fornamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Om

Institutet för Hälsa och välfärd
Institutet för Hälsa och välfärd
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för Hälsa och välfärd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för Hälsa och välfärd

Symtomuppgifter kompletterar helhetsbilden av coronasituationen26.5.2020 13:16:10 EESTTiedote

Den av THL sammanställda helhetsbilden av coronasituationen kompletteras med de symtomuppgifter som människor anmäler själv. Vi har öppnat Symtomkartan, en kartapplikation som fungerar parallellt med corona kartapplikationen. Symtomkartan hittas https://experience.arcgis.com/experience/83dd87acdec448f08c142043be59d9e4 på svenska på adressen thl.fi/symtomkartan https://experience.arcgis.com/experience/03d0235416d2425291d812c4f8d0e1aa på finska på adressen thl.fi/oirekartta https://experience.arcgis.com/experience/06cc96cde19140b8a94b9881c493984f på engelska på adressen thl.fi/symptomsmap ”De symtomuppgifter som medborgare själva har anmält ökar vår förståelse för hur epidemin framskrider. De anmälningar som symtombedömningarna bygger på kan ge en prognos för antalet kommande coronafall och behovet av vård”, berättar THL:s sakkunnigläkare Sanna Isosomppi. Symtomuppgifterna har erhållits från symtombedömningen för coronavirussjukdomen i Omaolo.fi-tjänsten, på basis av de uppgifter som med

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test13.5.2020 10:12:24 EESTTiedote

Var och en med symtom som tyder på en coronavirussmitta bör söka sig till coronavirustest. Symptomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Ju snabbare en coronasmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas. "Att snabbt bekräfta coronavirussmitta hjälper var och en som insjuknat att skydda sin närmaste krets mot eventuell fortsatt smitta. En ökad testning förbättrar även den aktuella uppföljningen av epidemins spridning samt bedömningen av bekämpningsåtgärdernas rätta tidpunkt och omfattning", säger överläkare Taneli Puumalainen. Dryga 8000 prov per dag Testning är en kedja som börjar med provtagning inom hälso- och sjukvården. Därefter undersöks provet i ett laboratorium. För närvarande kan servicesystemets tillståndspliktiga laboratorier för klinisk mikrobiologi undersöka redan över 8 000 prov per dag med hjälp av ett PCR-test som lämpar sig för id

THL:s coronakartapplikation finns nu även på svenska och engelska30.4.2020 12:34:39 EESTTiedote

THL:s kartapplikation samlar uppgifter om laboratoriebekräftade fall av coronavirus (COVID-19) i Finland. Coronakartapplikationen som öppnades i mars är nu trespråkig. Applikationen finns https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 på finska på adressen thl.fi/koronakartta https://experience.arcgis.com/experience/2b4648368532409788966d21e9c1e840 på svenska på adressen thl.fi/coronakarta https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7 på engelska på adressen thl.fi/coronamap Innehållet i coronakartan I applikationen presenteras alla bekräftade fall i Finland samt incidenstalet, dvs. antalet fall per 100 000 invånare, i varje sjukvårdsdistrikt. Det går också att seantalet sjukdomsfall i Finland efter provtagningsdag eller som totalt antal. Uppgifterna om testmängder visas per sjukvårdsdistrikt i förhållande till 100 000 invånare. Dessutom visar tjänsten information om sjukdomsfall efter åldersgrupp och kön samt en tabell över sjukdo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum