Uudenmaan ELY-keskus

Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Dela
Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt alla de fyra nuvarande Leadergrupperna i Nyland för finansieringsperioden 2023–2027. Andelen av den offentliga finansieringen för Nylands Leadergrupper är 14,4 miljoner euro. Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren.

Ykkösakseli rf och Pomoväst rf från västra Nyland, EMO rf från Mellersta Nyland och Utvecklingsföreningen SILMU rf från östra Nyland fortsätter som Leadergrupper.

-        Den beviljade finansieringen garanterar att den utmärkta Leaderverksamheten i Nyland fortsätter även under den nya perioden, säger Maria Konsin-Palva, ledande expert vid NTM-centralen i Nyland.

Sammanlagt godkände ministeriet 52 Leadergrupper och anvisade dem 223 miljoner euro i offentlig finansiering för utveckling av landsbygden. Den offentliga finansieringen består av andelar från EU, staten och kommunerna. Dessutom behöver de finansierade projekten egen finansiering för att kunna genomföras. Leaderverksamheten är en del av Finlands nationella CAP-plan för EU:s jordbrukspolitik.

Leaderfinansieringen förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna, stöder mikroföretag och ökar delaktigheten och jämlikheten.

Leadergrupperna finansierar utvecklingsprojekt och företagsstöd för att uppnå en mer hållbar och smart landsbygd

Leaderfinansiering beviljas projekt och åtgärder som bäst främjar deras lokala utvecklingsstrategier. Nylands Leaderstrategier fokuserar på att trygga företagsverksamheten och sysselsättningen, närtjänster och smarta lösningar i byarna samt att beakta den biologiska mångfalden och hållbar utveckling.

Leadergrupperna ger också projektrådgivning och aktiverar invånare och samfund att utveckla sin hembygd och dess tjänster. Leadergruppens styrelse fattar finansieringsbesluten där lokalförvaltningen, lokala föreningar och enskilda invånare är representerade på ett heltäckande sätt.

Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren

Man kan senare i vår ansöka om finansiering för perioden 2023–2027 när den nationella lagstiftningen om finansieringen blir klar. Varje Leadergrupp informerar inom sitt verksamhetsområde om att ansökan är öppen.

Utöver Leadergrupperna beviljar NTM-centralen i Nyland projekt- och företagsfinansiering för landsbygden samt investeringsstöd för gårdar och startstöd för unga jordbrukare. I finansieringen från NTM-centralen i Nyland prioriteras utvecklingen av näringarna, gårdarnas och därmed matförsörjningens lönsamhet, energisjälvförsörjningen och klimathållbara lösningar. Även dessa ansökningar öppnas under våren.

Kontakter

Mer information:
ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva, NMT-centralen i Nyland, tfn 0295 021 081

Verksamhetsledare för Nylands Leadergrupper
• EMO rf, verksamhetsledare Esko Pietari, tfn 050 573 2972
• Pomoväst rf, verksamhetsledare Gunilla Wasström, tfn 044 721 3920
• Utvecklingsföreningen SILMU rf, verksamhetsledare Anette Vihanto, tfn 041 442 6602
• Ykkösakseli rf, verksamhetsledare Maarit Teuri, tfn 0400 982 236

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar i Nyland (Nyland)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 912 i Nyland. Av dem var 78 807 utan anställning och 5 105 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 2 008 personer (-2,5%) och antalet permitterade med 3 468 personer (-40,5%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 5 476 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa -6,1 %. För hela landet var årsförändringen -2,8 % i slutet av februari. I slutet av februari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,7%).

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laskussa Uudellamaalla (Uusimaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Uudellamaalla oli helmikuun lopussa yhteensä 83 912 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 78 807 ja lomautettuja 5 105. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 2 008 (-2,5 %) henkilöllä ja lomautettujen 3 468 (-40,5 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 5 476 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -6,1 %. Koko maan vuosimuutos oli helmikuun lopussa -2,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla helmikuun lopussa 9,4 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,7 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum