Uudenmaan ELY-keskus

Nylands NTM-central har färdigställt planen för väghållningen och trafiken för 2023–2026

Dela

Planen för väghållningen och trafiken för 2023–2026, som Nylands NTM-central har färdigställt, redogör för väghållningens nuläge och utsikterna för de kommande åren. Planen har utarbetats endast i digital form och den kan läsas i sin helhet på webbplatsen www.tienpidonsuunnitelma.fi på finska och svenska.

Bild: Memmi Ojantola.
Bild: Memmi Ojantola.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland inbegriper landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Landskapen omfattar sammanlagt 47 kommuner 2022.

I planen beskrivs ramvillkoren och fokusområdena för väghållningens ekonomi och verksamhet inom vårt verksamhetsområde. I planen presenteras också de mest brådskande projektbehoven på basis av den förväntade finansieringsnivån för basväghållningen de kommande åren. Inga större utvecklingsprojekt på flera miljoner euro föreslås i planen. Riksdagen beslutar om genomförandet av utvecklingsprojekt som nämns separat i samband med utarbetandet av statsbudgeten. I samband med planen presenteras också projekt som har beslutats om tidigare och som pågår eller inleds 2022.

Den fyraåriga planen för väghållningen och trafiken uppdateras varje år och NTM-centralen i Nyland ber om att få kommentarer om den av intressentgrupper. Processen med att utarbeta och presentera planen görs på ett interaktivt sätt. Under processen kommer intressentgruppernas synpunkter att höras och de samordnas med de mål som ställts upp för väghållningen och trafiken.

Omfattande information om aktuella frågor inom väghållningen och trafiken vid NTM-centralen i Nyland har sammanställts i planen, som också kan användas för att bekanta sig med vår verksamhet i övrigt.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Direktör Päivi Nuutinen, tfn 0295 021 228 (11.–22.7.2022)

Chef för enheten för väghållning Timo Karhumäki, tfn 0295 021 289 (28.6.–8.7.2022)

Ledande expert inom väghållning Eini Hirvenoja, tfn 0295 021 279 (11.–22.7.2022)

Bilder

Bild: Memmi Ojantola.
Bild: Memmi Ojantola.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.