Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Nytt elektroniskt datasystem för tjänster som fostran och utbildning vid Helsingfors stad tillhandahåller

Dela

Fostrans- och utbildningssektorn har startat ett omfattande projekt, där man bygger ett nytt elektroniskt datasystem för de tjänster som sektorn tillhandahåller. Först ut är arbetet med att utveckla e-tjänster inom småbarnspedagogiken. Projektets övergripande mål är att bygga användarorienterade e-tjänster för stadsinvånarna.

Helsingfors stads vision är att vara världens bäst fungerande stad. Staden satsar på e-tjänster som är tillgängliga för alla samt på digitalisering, artificiell intelligens och robotisering. Genom det nya systemet genomför man Helsingfors stads strategi och digitaliseringsprogrammet inom undervisningen. 

– Det nya datasystemet förbättrar e-tjänsternas användbarhet. Systemet är flexibelt: det möjliggör tillhandahållande av nya tjänster, främjar interaktiv interaktion och underlättar personalens dagliga arbete, berättar sektorchef  Liisa Pohjolainen

Det nya datasystemet kommer att ersätta Effica och MultiPrimus, dvs. de datasystem som används för tillfället. Via datasystemet är de lärande och deras föräldrar i kontakt med daghem, skolor och läroinrättningar. Tack vare det nya systemet blir det klarare och enhetligare att sköta ärenden och kontakten. Målet är att samma datasystem ska kunna användas under hela den livslånga lärstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet – att man ska få alla tjänster ”över en disk”. Användningen av e-tjänsterna kommer att vara oberoende av tid och plats, och interaktiv. 

Datasystemet möjliggör också i högre grad utveckling av verksamheten i och med att automatiseringen frigör mer tid för kundservice. Utbudet av tjänster blir klarare och möjligheten till interaktiv kommunikation blir bättre såväl inom tjänsterna som mellan dem.   

– Projektet för utveckling av ett elektroniskt datasystem är ambitiöst och kommer att ta flera år. Nya funktioner utvecklas och tas i bruk stegvis. Som bäst förverkligas de första småbarnspedagogiska tjänsterna. I planeringen och utvecklingen deltar medarbetare inom småbarnspedagogiken och föräldrar bosatta i Helsingfors, konstaterar Liisa Pohjolainen.

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad har i uppgift att möjliggöra livslångt lärande för helsingforsare i alla åldrar – för barn, unga och vuxna. Sektorn ansvarar i Helsingfors för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 27 100 barn, för grundläggande utbildning för 42 500 barn och för gymnasie- och yrkesinriktad utbildning för 22 200 studerande. På sektorns ansvar ligger också ett svenskt och ett finskt arbetarinstitut, där 102 600 personer studerar på årsbasis. Sektorn har sammanlagt 13 535 medarbetare. 

Närmare upplysningar: 

Liisa Pohjolainen, sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad, tfn (09) 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi 

Soili Haapala, chef för dataadministrationen, fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad, tfn (09) 310 86547, soili.haapala@hel.fi 

Asko Räsänen, IKT-projektchef, fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad, tfn (09) 310 23623, asko.r.rasanen@hel.fi  

Nyckelord

Kontakter

ICT-planerare (informationsadministrations kommunikation)
Päivi Aravuori, paivi.aravuori@hel.fi, tfn 09 310 26005

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingforsborna får syssla med egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd nästa läsår18.6.2020 10:55:00 EESTTiedote

Bland de vinnande förslagen i OmaStadi-omröstningen i höstas fanns ett förslag om att öppna skolornas klassrum för teknisk slöjd för hobbyverksamhet. Detta förslag blir nu verklighet. Stadsborna får möjlighet att avgiftsfritt arbeta med sina egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd, det vill säga OmaStadi-verkstäder, från september till maj under läsåret 2020–2021.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.6.202012.6.2020 11:15:46 EESTTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevään viimeinen kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa useita päiväkotien ja koulujen tilahankkeita. Esityslistalla olevat päiväkotien tilahankkeet: lausunto Malmilla sijaitsevan päiväkoti Marmorin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta lausunto Kalliossa sijaitsevan päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta tarveselvitys Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavasta päiväkodista tarveselvitys Malmilla osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavasta päiväkodista tarveselvitys Kannelmäessä osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavasta päiväkodista Muut lautakunnan esityslistalla olevat tilat: tarveselvitys Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvasta peruskoulusta, päiväkodista ja leikkipuistosta lausunto Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum