Aluehallintovirasto

Obesiktigad lyftutrustning används på arbetsplatser

Dela

Förra året genomfördes 226 arbetarskyddsbesiktningar under projektet. De flesta besiktningar utfördes på transport- och byggindustrin samt på bilverkstäder, och från arbetsredskap till fordonslyftar, lastkranar och skyliftar. Genom arbetarskyddsbesiktningarna säkerställdes att arbetsgivaren har sett till att de arbetsredskap som arbetstagarna använder har genomgått de årliga periodiska besiktningarna och grundliga periodiska besiktningar.

”Vart fjärde observerade arbetsredskap hade inte besiktats. Dessutom hade den grundliga besiktningen som genomförs vart tionde år inte gjorts på 17 arbetsredskap som var föremål för besiktning”, berättar Piia Koskinen, överinspektör vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd.

Arbetarskyddsmyndigheten arbetar med ett tillsynsprojekt med fokus på lyftutrustning på arbetsplatsen. I projektet riktas arbetarskyddsbesiktningar till arbetsplatser där man använder arbetsredskap1) som ska besiktas periodiskt. Dessa är arbetsredskap som lyftanordningsinspektören2) måste besikta årligen.

Brister konstaterades också i förvaringen av besiktningsprotokoll för lyftanordningsbesiktningar. ”Särskilt vad gäller rörlig utrustning, såsom lastkranar och skyliftar, fanns det senaste besiktningsprotokollet inte alltid med arbetsredskapet. Märkningen på arbetsredskapet från besiktningen saknades hos ungefär en av tio anordningar”, konstaterar överinspektör Piia Koskinen.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet

Arbetarskyddsmyndigheten påpekar att arbetsgivaren ansvarar för säkerheten av de arbetsredskap som arbetstagarna använder. I synnerhet ska regelbundna besiktningar av utrustning i enlighet med bilagan till användningsförordningen3) utföras, eftersom förordningen inte tillåter användning av obesiktigade arbetsredskap i arbetet. ”Arbetsgivaren måste också se till att besiktningsprotokollen förvaras under arbetsredskapets livslängd och att det senaste protokollet är tillgängligt på arbetsredskapets användningsplats. Det är också viktigt att den utförda besiktningen har markerats på arbetsredskapet”, betonar överinspektör Piia Koskinen.

Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsprojekt som riktar sig på besiktningen av arbetsredskap fortsätter till slutet av 2023. Besiktningar under projektet görs på riksomfattande nivå inom alla branscher som använder sig av utrustning som omfattas av användningsförordningen. Under 2021 kommer även betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk att vara föremål för periodiska besiktningar.

1)     Mobilkran, billyft (över 0,5 m), skylift, skylift som kräver installering, lastkran, lastkran (över 25 tnm), kranar (över 500 kg), byggnadshiss avsedd för personlyft, tornkran, fartygs lyftanordning. Betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk kommer att omfattas av tillsynen 2021

2)     Godkänt expertsamfund eller certifierad expert (= lyftanordningsinspektör)

3)     Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080403

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Piia Koskinen, tfn 0295 018 679, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskydd

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum