Aluehallintovirasto

Obligatorisk hälsokontroll av inresande fortsätter i maj vid gränsövergångarna i södra Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger förordnandet om obligatoriska hälsokontroller för inresande. I samband med hälsokontrollen kan ett coronavirustest tas. Dessutom förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutet som förordnar kommuner och samkommuner med gränsövergångar att ordna hälsokontroller för inresande. Båda besluten förlängs så att de är i kraft hela maj månad och de gäller samtliga gränsövergångar i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat förlänga beslutet med stöd av 16 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som förordnar personer som kommer till Finland från riskländer att omedelbart efter inresan genomgå en obligatorisk hälsokontroll. Det innebär personer som under två veckor innan inresan till Finland har vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25 per 100 000 personer över två veckor. Med några få undantag är nästan alla länder för närvarande riskländer. På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats finns aktuell information om vilka länder som är riskländer.

Regionförvaltningsverkets beslut är i kraft 1.5–31.5.2021. Beslutet gäller alla gränsövergångar i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, det vill säga hamnarna i Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats samt Vaalimaa och Nuijamaa gränsstationer. Gränstrafiken i Imatra har styrts till Nuijamaa.

Under hälsokontrollen kan man presentera ett intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst tre dygn före inresan. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan. På motsvarande sätt gör man om personen presenterar ett tillförlitligt intyg om att ha haft covid-19 högst sex månader tidigare.

För att säkerställa försörjningsberedskapen och en fungerande import gäller beslutet om obligatorisk hälsokontroll i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation inte transport- och logistikpersonal. Beslutet gäller inte heller barn födda år 2008 eller senare och inte transitpassagerare som på Helsingfors-Vanda flygplats byter till fortsatt flyg till utlandet.

Kommunerna svarar för organiseringen av hälsokontroller och coronatest

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga också beslutet med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar som förordnar kommunerna och samkommunerna i området att ordna hälsokontroller av personer som kommer till Finland via gränsövergångarna i deras områden för att förhindra spridning av coronaviruset. Beslutet är i kraft 1.5–31.5.2021.

Kommunerna ansvarar för att organisera hälsokontroller och coronavirustester i sina områden, också vid gränsövergångarna. Kommunernas hälsomyndigheter ska beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden och tillgängliga resurser för att organisera hälsokontrollerna så att verkställandet av beslutet inte äventyrar ordnandet av de övriga hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Omfattningen av testerna vid gränsövergångarna har varit god. Efter Regionförvaltningsverket i Södra Finlands första beslut i mars om obligatorisk hälsokontroll för inresande har i praktiken nästan ingen längre vägrat delta i coronatest. – Hälsorådgivarna vid Nuijamaa gränsstation tar emot inresande och hänvisar dem till hälsokontrollen i samband med inresan. Bara mycket få av de testade personerna har fått ett positivt testresultat. I april fanns det ingen som vägrade genomgå hälsokontrollen, berättar Tuula Karhula, direktör för hälsotjänsterna vid Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket anser det nödvändigt att ordna hälsokontroll av inresande vid gränsövergångarna som anges i beslutet eftersom virusvarianten som har upptäckts under senare tid sprids klart snabbare än de tidigare undertyperna av coronaviruset. Den nya virusvarianten utgör ett avsevärt epidemiologiskt hot och spridningen av den till Finland måste bekämpas effektivt.

Mer information:

För media:

regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kommunernas/samkommunernas kontaktuppgifter (praktiska arrangemang för hälsokontroller vid gränsövergångarna):

Helsingfors: direktör för hälso- och missbrukartjänster Leena Turpeinen, tfn 09 310 52481, fornamn.efternamn@hel.fi

Vanda: biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö, tfn 050 3121 678, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Eksote: direktör för hälsovårdstjänster Tuula Karhula, tfn 040194 4936, fornamn.efternamn@eksote.fi

Kymsote: chefsöverläkare Marja-Liisa Mäntymaa, tfn 020 633 2003, fornamn.efternamn@kymsote.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum