Aluehallintovirasto

Obligatoriska hälsokontroller av inresande fortsätter vid gränsövergångarna i Egentliga Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att förlänga sitt beslut med vilket de som reser in i landet har ålagts delta i en obligatorisk hälsokontroll vid gränsen. Regionförvaltningsverket förlänger också sitt beslut med vilket kommunerna i området åläggs ordna hälsokontroller av dem som reser in i landet. Besluten är i kraft under tiden 1–30.6.2021 och gäller gränsövergångarna i Åbo hamn, Nådendals hamn och på Åbo flygplats.

Åbo stad och Nådendals stad är skyldiga att vid gränsövergångarna i sina områden ordna hälsokontroller för alla personer som anländer från ett riskland till Finland för att förhindra spridningen av coronaviruset. En förteckning över riskländerna finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. Gränsövergångarna är Åbo flygplats, Åbo hamn och hamnen i Nådendal. Beslutet är i kraft 1–30.6.2021.

Resenärer som anländer till Finland måste omedelbart efter inresan delta i en hälsokontroll. Som en del av kontrollen kan ett coronavirustest tas. Vid kontrollen kan resenären presentera ett tillförlitligt intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst 72 timmar före inresan eller ett intyg som visar att hen har haft covid-19 högst 180 dygn tidigare. Förordnandet gäller inte barn som är födda år 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal som stöder vårt lands försörjningsberedskap.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har när besluten fattades tagit i beaktande både social- och hälsovårdsministeriets styrning, THL:s rekommendation och sakkunnigutlåtandena från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Mer information

För media

  • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094
  • Överinspektör Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum