Aluehallintovirasto

Obligatoriska hälsokontroller av inresande fortsätter vid gränsövergångarna i södra Finland under juni månad

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger sina för närvarande gällande beslut som ålägger kommunerna och samkommunerna i södra Finland att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna i sina områden för alla anländande resenärer samt som förpliktar resenärerna att delta i dessa kontroller. De nya besluten är i kraft under tiden 1–30.6.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger förordnandet som innebär att personer som anländer till Finland från ett s.k. riskland omedelbart efter inresan måste delta i hälsokontroller som inresekommunen ordnar.  I och med regionförvaltningsverkets beslut måste kommunerna ordna hälsokontroller av inresande vid gränsövergångarna också i juni. Riskländer är sådana länder där incidensen överstiger 25/100 000 personer under två veckor. Med några få undantag är nästan alla länder för närvarande riskländer. På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats finns aktuell information om vilka länder som är riskländer.

Vid hälsokontrollen kan resenären uppvisa ett intyg över ett negativt coronavirustest som har tagits högst tre dygn före inresan. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan, men personen hänvisas i enlighet med THL:s anvisning till ett ytterligare coronatest tidigast 72 timmar efter inresan och till frivillig karantän fram till det att testresultatet fås. Coronatest behöver i regel inte tas om personen kan visa upp ett tillförlitligt intyg över en tidigare covid-19-infektion som personen haft högst ett halvt år tidigare.

Förordnandet om obligatorisk hälsokontroll gäller inte transport- och logistikpersonal. Förordnandet gäller inte heller barn födda år 2008 eller senare och inte transitpassagerare som på Helsingfors-Vanda flygplats byter till fortsatt flyg till utlandet.

Förordnandena gäller alla gränsövergångar inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, det vill säga hamnarna i Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats samt Vaalimaa och Nuijamaa gränsstationer. Gränstrafiken i Imatra har styrts till Nuijamaa. Förordnandena är i kraft under tiden 1–30.6.2021.

När besluten fattades har Regionförvaltningsverket i Södra Finland tagit i beaktande styrningen från social- och hälsovårdsministeriet och sakkunnigutlåtandena av Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten i regionen om hur nödvändiga besluten är för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar 24.5.2021 under offentliga delgivningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar 24.5.2021

THL:s rekommendation om hälsokontroller i samband med inresa i landet i syfte att förhindra spridning av viruset SARS-CoV-2 och dess mutationer som smittar lätt

För media:

Överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kommunernas/samkommunernas kontaktuppgifter (praktiska arrangemang för hälsokontroller vid gränsövergångarna):

Helsingfors: direktör för hälso- och missbrukartjänster Leena Turpeinen, tfn 09 310 52481, fornamn.efternamn@hel.fi

Vanda: biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö, tfn 050 3121 678, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Eksote: direktör för hälso- och sjukvårdstjänster Tuula Karhula, tfn 040 194 4936, fornamn.efternamn@eksote.fi

Kymsote: chefsöverläkare Marja-Liisa Mäntymaa, tfn 020 633 2003,  fornamn.efternamn@kymsote.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum