Suomen Pankki

October 2021 sees large drawdowns of unsecured consumer credit at higher interest rates

Share

In October 2021, Finnish households drew down unsecured consumer credit[1] from Finnish credit institutions in the amount of EUR 320 million, an increase of 5.0% on September and 15.5% on a year earlier. Within a single month, drawdowns of unsecured consumer credit have been higher only once before, in July 2020. Growth in the drawdowns in October 2021 was only recorded for unsecured consumer credit other than vehicle loans. These drawdowns totalled EUR 215 million, an increase of 15.8%, on September. Drawdowns of unsecured vehicle loans[2] totalled EUR 105 million, a decrease of 11.9% on September.

After the expiry of the temporary interest rate cap on consumer credit[3], the average interest rate on unsecured consumer credit (6.72%) rose in October 2021, exceeding the level prior to the temporary interest rate cap, i.e. 6.19% in June 2020. The average interest on new unsecured consumer credit other than vehicle loans rose by 0.55 percentage point from September, to 8.34% in October. The average interest on new unsecured vehicle loans remained unchanged at 3.39%. In October 2021, unsecured consumer credit other than vehicle loans grew on September especially in the case of credit institutions offering high-interest consumer credit. The average interest on new unsecured consumer credit granted by these institutions was over 11% in October.

At the end of October 2021, the stock of consumer credit granted to households by credit institutions operating in Finland stood at EUR 16.6 bn. Of this, unsecured consumer credit totalled EUR 6.8 bn, secured consumer credit EUR 5.6 bn and overdrafts and credit card credit EUR 4.2 bn. These consumer credits account for about 69% of total household consumer credit.

Loans

Finnish households’ drawdowns of new housing loans in October 2021 amounted to EUR 1.9 bn, down EUR 111 million on the same month last year. Of the new housing loans, 9.3% were buy-to-let mortgages. At the end of October 2021, the stock of housing loans stood at EUR 106.3 bn, and the annual growth rate of the stock was 4.1%. Buy-to-let mortgages accounted for 8.0% of the housing loan stock. Out of all loans of Finnish households at end-October, consumer credit totalled EUR 16.6 bn and other loans EUR 18.1 bn.

Drawdowns of new loans[4] by Finnish non-financial corporations in October amounted to EUR 1.9 bn, of which loans to housing corporations accounted for EUR 510 million. The average interest rate on the new drawdowns declined from September, to 1.72%. The stock of loans to Finnish non-financial corporations at end-October stood at EUR 96.4 bn, of which loans to housing corporations accounted for EUR 39.1 bn.

Deposits

The stock of Finnish households’ deposits at end-October 2021 stood at EUR 110.2 bn, and the average interest rate on the deposits was 0.03%. Overnight deposits accounted for EUR 101.0 bn and deposits with agreed maturity for EUR 2.4 bn of the deposit stock. In October, Finnish households concluded EUR 53 million of new agreements on deposits with agreed maturity, at an average interest rate of 0.19%.

For further information, please contact:

Antti Hirvonen, tel. +358 9 183 2121, email: antti.hirvonen(at)bof.fi

Markus Aaltonen, tel. +358 9 183 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 3 January 2022.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website at https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/.

[1] Excl. overdrafts and credit card credit.

[2] In the Bank of Finland’s statistics on monetary financial institutions, unsecured consumer credit also includes consumer credit were the collateral securing the loan is, for example, a vehicle. Only those items are accepted as collateral that are recognised under the Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms. Such collateral includes, for example, real estate.

[3] In 1 July 2020–30 September 2021, new consumer credit other than credit card credit and goods-or-services-related credit was subject to a maximum interest rate of 10%.

[4] Excl. overdrafts and credit card credit.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland. Phishing links in these emails attempt to steal online banking codes or passwords. The Bank of Finland is Finland’s national bank and does not provide payment services to private individuals. The Bank of Finland never sends emails to ask for payment, to notify of an incoming payment or ask a person to submit online banking codes or passwords. If you receive such an email, do not reply to it under any circumstances; simply delete it. Victims of such a fraudulent email are encouraged to contact the police. For further information, please contact Iina Lario, Head of Stakeholder Engagement, tel. +358 9 183 2689, email: iina.lario@bof.fi.

Suomen Pankin nimissä lähetetään huijaus- ja kalasteluviestejä24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Suomen Pankin nimissä on lähetetty huijaus- ja kalasteluviestejä. Viestien linkkien kautta yritetään kalastella verkkopankkitunnuksia. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki eikä välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä. Suomen Pankki ei myöskään pyydä maksua sähköpostilla, ilmoita saapuvasta rahasiirrosta tai kysy kenenkään henkilön verkkopankkitunnuksia tai salasanoja. Näihin viesteihin ei tule missään tapauksessa vastata, vaan ne tulee poistaa. Huijauksen uhriksi joutuneita kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin. Lisätietoja antaa sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, puh. (09) 183 2689, sähköposti: iina.lario@bof.fi.

Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt Direktionsmedlem Tuomas Välimäki Ti 15.3 Digital euro - vad är det? Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteri

The Bank of Finland Museum’s events for the public in spring 2022 will focus on different forms of money, climate change and Finland’s long-term economic growth24.1.2022 12:00:00 EET | Press release

The 20-year journey of the euro, restriction of borrowing, and supervision of money laundering will also be highlighted in the Bank of Finland Museum’s spring 2022 events for the public. Through its events for the public, the Bank of Finland seeks to promote financial literacy and awareness of the financial markets.It also hopes to increase dialogue with the general public. The events will be held online, unless otherwise stated,and they will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum.All of the events will begin at 17.00, and recordings of them will be made available afterwards on the Museum’s website. Tues 1.2. The introduction of euro cash Antti Heinonen, Former Director, Banknotes, European Central Bank Tues 15.2. Finland’s long-term economic growth and current state of public finances Head of Division Meri Obstbaum and Senior Economist Jarkko Kivistö, Bank of Finland Tues 1.3. Climate change and monetary policy – towards sustainable growth Tuomas Välimäki, Member

Rahan eri muodot, ilmastonmuutos ja Suomen pitkän aikavälin talouskasvu esillä rahamuseon kevään yleisötilaisuuksissa24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Rahamuseon kevään 2022 yleisötilaisuuksissa aiheina ovat myös euron 20-vuotinen taival, lainanoton rajoittaminen ja rahanpesun valvonta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 1.2. Eurokäteisen synty Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen ti 15.2. Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki ti 1.3. Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti kestävää kasvua Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ti 15.3. Digitaalinen euro – mitä se on? Johtava neuvonantaja Aleksi Grym, Suomen Pankki ti 22.3. Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite, maks

Kutsu medialle Suomen Pankin talousosaamiskeskuksen avajaisiin 27.1.202220.1.2022 11:54:41 EET | Kutsu

Suomen Pankin rahamuseossa sijaitseva talousosaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. Tervetuloa seuraamaan verkkotapahtumana järjestettäviä avajaisia 27.1. klo 15.20 alkaen. Tilaisuudessa puhuvat valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä, pääjohtaja Olli Rehn ja talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Tilaisuuden ohjelman löydät Suomen Pankin verkkosivuilta: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/talousosaamiskeskuksenavajaiset/ Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkona 26.1. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen. Ilmoittaudu tästä Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katri Heikkinen, puh. 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom