Suomen Pankki

October 2022 sees exceptionally low level of housing loan drawdowns

Share

In October 2022, drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.3 billion, a decline of one-third year-on-year. The last time the level of housing loan drawdowns was equally low in October was in 2004. Of the new drawdowns, owner-occupied housing loans accounted for 92.8% and investment property loans for 7.2%. The average interest rate on new housing loans rose notably in October 2022, to 3.09%. The average interest rate on investment property loans (3.34%) was higher than that on owner-occupied housing loans (3.07%).

The annualised agreed rate (AAR) on the stock of housing loans (EUR 107.7 billion) reflects households’ interest payments on all housing loans. In October 2022, the AAR rose to 1.55%. The last time the AAR on the housing loan stock stock exceeded this level was in February 2013. The interest rate on the housing loan stock follows the interest rate on new drawdowns with a lag, as the rate on the housing loan stock is adjusted when the rate on housing loans is reset. Interest rate hedges bought by households also contribute to slowing the rise in the rate on the housing loan stock.

Despite the pandemic, the energy crisis and rising interest rates, the problems for banks from housing loans have remained moderate. At the end of October, the stock of non-performing housing loans accounted for 1.4% of the aggregate housing loan stock. Relative to the housing loan stock, the share of non-performing investment property loans was smaller (0.9%) than that of owner-occupied housing loans (1.4%).

Loans

At the end of October 2022, the stock of loans to Finnish households comprised EUR 17.0 billion in consumer credit and EUR 18.2 billion in other loans.

Finnish non-financial corporations drew down new loans[1] in October in the amount of EUR 3.0 billion, of which loans to housing corporations totalled EUR 640 million. The average interest rate on the new loans rose from September, to 3.02%. At the end of October, the stock of loans granted to Finnish non-financial corporations stood at EUR 106.7 billion. Of this, loans to housing corporations amounted to EUR 42.0 billion.

Deposits

The aggregate stock of Finnish households’ deposits at end-October 2022 totalled EUR 112.8 billion. The average interest rate on the deposits was 0.08%. Overnight deposits accounted for EUR 103.5 billion and deposits with an agreed maturity for EUR 2.6 billion of the deposit stock. In October, households made EUR 470 million of new agreements on deposits with an agreed maturity, at an average interest rate of 1.44%.

For further information, please contact:

Ville Tolkki, tel. +358 9 183 2420, email: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, tel. +358 9 183 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi.

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 03 January 2023.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/.

[1] Excl. overdrafts and credit card credit.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Internationella valutafonden publicerar utvärderingar av Finlands ekonomi och finansiella sektor23.1.2023 10:29:42 EET | Uutinen

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2022 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 18 januari 2023. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org. IMF:s landrapport (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Närmare upplysningar lämnas av Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi, och Tuulia Asplund, telefon 09 183 2324, tuulia.asplund@bof.fi.

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee arviot Suomen taloudesta ja rahoitussektorista23.1.2023 10:29:38 EET | Uutinen

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä 2022 vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi IMF on laatinut arvion Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta rahoitussektorin arviointiohjelman mukaan (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Valuuttarahaston johtokunta keskusteli arvioiden loppuraporteista 18. tammikuuta 2023. Raportti on saatavilla valuuttarahaston nettisivulla www.imf.org. IMF:n maa-arvio (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Lisätietoja antaa ekonomisti Anni Norring, puh. 09 183 2120 tai anni.norring@bof.fi, ja Tuulia Asplund, puh. 09 183 2324 tai tuulia.asplund@bof.fi.

Tillgångarna på transaktionskonton har minskat medan intresset för tidsbunden inlåning har ökat3.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Vid utgången av november 2022 utgjorde inlåningen från hushållen totalt 112,0 miljarder euro. Inlåningen har senast varit mindre i mars 2022. Merparten (102,5 md euro) av tillgångarna på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton minskade i november med 1,0 miljarder euro. Intresset för tidsbunden inlåning har ökat när räntorna gått upp. I november gjordes insättningar[1] på tidsbundna inlåningskonton för 500 miljoner euro. Vid utgången av november uppgick hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning till 3,1 miljarder euro och övrig inlåning till 6,4 miljarder euro. Inlåningen från hushållen ökade med 2,7 % på årsbasis i november 2022. Ökningstakten har mattats av betydligt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. I november ökade tillväxten emellertid något från oktober till följd av det större intresset för tidsbunden inlåning. I november 2022 ingicks nya avtal om tidsbunden inlåning till ett värde av 647 miljoner e

Funds held in transaction accounts decreasing – popularity of deposits with agreed maturity increasing3.1.2023 10:00:00 EET | Press release

At the end of November 2022, the stock of household deposits totalled EUR 112.0 billion, the lowest level since March 2022. Most of the funds held in deposit accounts were in transaction accounts (EUR 102.5 billion). Funds held in transaction accounts decreased in November by EUR 1.0 billion. The popularity of deposits with agreed maturity has increased in response to rising interest rates. The November inflow[1] into deposits with agreed maturity totalled EUR 500 million. At the end of November, the stock of household deposits with agreed maturity stood at EUR 3.1 billion and the stock of other deposits, EUR 6.4 billion. The annual growth rate of the household deposit stock was 2.7% in November 2022. Year-on-year, the growth rate moderated notably. Month-on-month, however, the growth rate picked up slightly, reflecting the growth of deposits with agreed maturity. In November households made new agreements on deposits with agreed maturity to a total of EUR 647 million, an increase of E

Käyttötileillä olevien varojen määrä vähentynyt ja määräaikaistalletusten suosio kasvanut3.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Marraskuun 2022 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli 112,0 mrd. euroa. Viimeksi talletuskanta oli pienempi maaliskuussa 2022. Talletustileillä olevista varoista suurin osa (102,5 mrd. euroa) oli käyttötileillä. Marraskuussa käyttötileillä olevien varojen määrä väheni 1,0 mrd. euroa. Korkojen noustua määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Marraskuussa määräaikaistalletustileille rahaa virtasi[1] 500 milj. euron edestä. Marraskuun lopussa kotitalouksien määräaikaistalletuskanta oli 3,1 mrd. euroa ja muiden talletusten kanta 6,4 mrd. euroa. Marraskuussa 2022 kotitalouksien talletuskannan vuosikasvuvauhti oli 2,7 %. Se on hidastunut selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Marraskuussa kasvuvauhti kuitenkin hieman kiihtyi lokakuusta määräaikaistalletusten kasvun vuoksi. Marraskuussa 2022 uusia sopimuksia määräaikaistalletuksista tehtiin 647 milj. euron edestä, mikä on 596 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 marraskuussa. Käyttötilien keskikorko nousi 0,13 prosenttiin ja mää

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom