Digi- ja väestötietovirasto

Olivia och Leo är fortfarande populära barnnamn – den nya digitala tjänsten är det populäraste sättet att anmäla barnets namn till befolkningsdatasystemet

Dela
År 2022 var de populäraste första namnen på barn födda i Finland Olivia och Leo för finskspråkiga barn, Saga och Oliver för svenskspråkiga barn och Sofia och Adam för barn med andra språk. Man har kunnat anmäla barnets namn digitalt till befolkningsdatasystemet sedan december, och för närvarande anmäls redan 88 procent av barnnamnen på webben. Detta gör handläggningen av ärendet snabbare och smidigare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att bedöma ett helt unikt namn behövs dock fortfarande expertarbete och då lönar det sig att förbereda sig på en längre handläggningstid.

Få variationer i de populäraste finskspråkiga förnamnen

Bland de barn som föddes i Finland förra året fick 276 flickor första namnet Olivia och 376 pojkar första namnet Leo. De populäraste namnen var desamma som 2021 och Leo har varit det populäraste första namnet för pojkar sedan 2019.

I fjol var de populäraste första namnen för flickor Olivia, Aino, Aada, Lilja och Eevi. Venla och Sofia som 2021 hörde till topp fem har fallit till platserna åtta och nio, och istället har Aino och Aada stigit i placeringen. Ainos popularitet håller alltså på att återgå: namnet var det populäraste första namnet för flickor åren 2017, 2019 och 2020.

De populäraste första namnen för pojkar var Leo, Väinö, Eino, Oliver och Elias. Samma namn har legat i topp fem sedan 2019. Väinö har stigit från femte plats till andra plats sedan 2021. 2018 års namnfavorit Eeli finns nu på plats åtta.

När även andra, tredje och fjärde förnamnet räknas med var de populäraste namnen för flickor Aurora, Maria, Sofia, Olivia och Emilia. De fem populäraste pojknamnen var Olavi, Juhani, Johannes, Mikael och Oliver. Jämfört med förra året har det endast skett ändringar i den inbördes ordningen i topp fem: Aurora har passerat Maria och Mikael har passerat Oliver.

– Det har inte skett några stora förändringar på listan över de populäraste namnen under de senaste åren. Traditionella namn fortsätter att vara populära. De populäraste första namnen är ofta korta, har två stavelser och kan beskrivas som mjuka att uttala. Bland namnen finns många traditionella namn som med stor sannolikhet förekommer i föräldrarnas släkt, till exempel i mor- och farföräldrarnas namn, konstaterar specialsakkunnig Noora Riskilä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Saga och Oliver populäraste svenskspråkiga namnen

Enligt namnstatistiken för 2022 var det populäraste första namnet bland svenskspråkiga flickor Saga, som också var favoriten 2021. Oliver har stigit som favorit bland pojknamnen. 29 flickor fick namnet Saga, medan 33 pojkar fick heta Oliver.

Efter Saga var de populäraste första flicknamnen Ellen, Alva, Emma och Stella. Efter Oliver var de populäraste första pojknamnen William, Liam, Anton och Emil.

Av alla givna förnamn var Maria och Alexander populärast bland svenskspråkiga barn.

Sofia och Adam populäraste namnen för barn med andra språk

Sofia var det populäraste flicknamnet för barn med andra språk, medan Adam var det populäraste pojknamnet. De följande populära flicknamnen var Maria, Olivia, Eva och Emilia samt Elias, Muhammad, Mark och Leo för pojkar.

Det blev enklare att anmäla barnets namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Sedan december 2022 har man även kunnat anmäla barnets uppgifter till befolkningsdatasystemet digitalt med en webblankett. Det digitala sättet att uträtta ärenden har i stor utsträckning tagits i bruk och för närvarande anmäls redan cirka 88 procent av barnens uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webben.

Den höga användningsgraden för den digitala tjänsten vittnar om föräldrarnas goda digitala färdigheter och viljan att i första hand använda digitala tjänster. En digitalisering av tjänsten har ofta önskats i kundresponsen.

Mamman till det nyfödda barnet får automatiskt hem ett informationspaket som hjälper till med valet av namn och att meddela uppgifter. Den nya webblanketten förkortar handläggningstiden för anmälningarna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata då det inte går tid åt till postgången och att skanna in inkomna blanketter.

Om föräldern är medlem i församlingen ges blanketten i allmänhet till prästen i samband med dopet och uppgifterna överförs till befolkningsdatasystemet via församlingen.

Förutseende med speciella namn

Det är ett kreativt arbete att fundera ut barnets namn. Om du önskar ett unikt namn för barnet lönar det sig att förbereda sig på en längre handläggningstid än normalt. Normalt är handläggningstiden för barnets namnuppgifter cirka fyra veckor, men för ett mer speciellt namn tar handläggningen längre tid.

Lagenligheten hos barnets namn undersöks när anmälan har inkommit till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller när församlingen har överfört utredningen av lagenligheten i namnärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

– Om barnet får flera förnamn, av vilka en del är bekanta namn, kan de vid behov registreras separat innan handläggningen av det unika namnet är klart. Detta är nödvändigt om man till exempel ska skaffa ett pass för barnet inför en utlandsresa, påminner Riskilä.

– Då måste man naturligtvis förnya eventuella personhandlingar även efter att det unika namnet har bekräftats, tillägger Riskilä.

Uppgifter om de populäraste förnamnen för barn födda i Finland har publicerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den 13 april 2023. Uppgifterna grundar sig på sammanlagt 46 486 uppgifter om barn som föddes förra året, och i statistiken har beaktats namn som getts före den 31 mars 2023. Statistiken innehåller de 50 populäraste förnamnen och första namnen för finskspråkiga och svenskspråkiga barn samt barn med andra språk. Med andra språk avses här en person vars modersmål är något annat språk än finska eller svenska. Uppgifterna gäller hela landet samt separat för de 15 största städerna i Finland.

***

Faktabox: Så här anmäler du barnets namn

  • Du kan ge ditt barn 1–4 förnamn. Namnet ska motsvara vedertagen namnpraxis. Det får inte väcka olägenhet eller anstöt eller vara olämpligt som förnamn. För planeringen kan du ta hjälp av Namntjänst på adressen https://dvv.fi/sv/namntjanst

  • Mamman till det nyfödda barnet får automatiskt hem ett informationspaket som hjälper henne att meddela uppgifterna.

  • Meddela barnets namn och modersmål inom tre månader från födseln. Uppgifterna kan anmälas digitalt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats eller på en pappersblankett.
  • Läs mer: https://dvv.fi/sv/anmalan-om-barnets-namn

***

Faktabox: De populäraste första förnamnen för barn i de största städerna
(vid lika placering listas alla de namn som registrerats mest)

Stad

Flickor

Pojkar

Esbo

Emma

Leo

Helsingfors

Olivia

Elias

Vanda

Sofia

Oliver

Tavastehus

Lilja, Sofia och Viola

Onni

Joensuu

Eevi, Sofia och Hertta

Eino

Jyväskylä

Isla, Hilla och Viola

Leo

Kouvola

Aino och Aava

Joel

Kuopio

Hilla

Eino

Lahtis

Pihla

Elias

Villmanstrand

Ellen, Eevi, Olivia och Alisa

Eino

Uleåborg

Isla

Väinö och Onni

Björneborg

Helmi

Oliver

Tammerfors

Olivia

Leo

Åbo

Olivia

Emil och Leo

Vasa

Aada, Hilla, Lilja och Frida

Eino

Nyckelord

Kontakter

Noora Riskilä
specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
tfn 0295 535 375
noora.riskila@dvv.fi

Dokument

Länkar

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum