Finanssivalvonta

Ombudsövervakningen av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet upphör

Dela

Finansinspektionen beslutade i december 2020 att tillsätta ett ombud för att övervaka Elos verksamhet tills vidare. Finansinspektionen anser nu att Elo har genomfört omfattande och betydande åtgärder för att utveckla sitt förvaltnings- och styrningssystem, och övervakningen upphör den 30 juni 2022.

Finansinspektionen beslutade den 31 maj 2022 att Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet inte längre ska övervakas av ett ombud från och med den 30 juni 2022. Övervakningen har grundat sig på Finansinspektionens beslut av den 11 december 2020 om tillsättning av ett ombud. Då tillsattes advokat Pekka Jaatinen för att övervaka Ömsesidiga Försäkringsbolagets Elos verksamhet från och med den 14 december 2020 tills vidare. Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kan Finansinspektionen tillsätta ett ombud för att övervaka ett auktoriserat tillsynsobjekts verksamhet bland annat om det vid skötseln av dess verksamhet har förekommit oskicklighet eller oförsiktighet.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har genomfört omfattande och betydande åtgärder för att utveckla sitt förvaltnings- och styrningssystem. Finansinspektionen anser nu att skötseln av bolagets ärenden har utvecklats så att ombudet kan sluta övervaka verksamheten.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdom-stolen inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström, Försäkringstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommuni-kationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också

Finansinspektionens beslut 31.5.2022 (pdf, på finska)

Finansinspektionens pressmeddelande 11.12.2020: Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 31 March 2022: Finnish financial sector’s good capital position increasingly important – uncertainty marks the operating environment and risks are elevated9.6.2022 09:45:00 EEST | Press release

The impacts of Russia’s war, the pick-up in inflation and slowdown in economic growth are creating a high level of uncertainty, accompanied by a rise in interest rates and decline in share values. The preparedness of supervised entities for the consequences of these developments and for possible cyber attacks requires sufficiently large capital buffers for all situations and voluntary contingency plans.

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2022: Allt viktigare att den finländska finansiella sektorn hålls kapitalstark – omvärlden präglas av osäkerhet och riskerna ligger kvar på en hög nivå9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Effekterna av Rysslands anfallskrig, inflationsökningen och den avtagande ekonomiska tillväxten skapar stor osäkerhet samtidigt som räntorna stiger och aktievärdena sjunker. Beredskap för konsekvenserna av dessa fenomen och även för eventuella cyberattacker kräver att aktörernas kapitalbuffertar är tillräckligt stora i alla situationer och de frivilliga beredskapsåtgärderna tillräckliga.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2022: Suomen finanssisektorin hyvä vakavaraisuus entistä tärkeämpää – epävarmuus leimaa toimintaympäristöä ja riskit pysyneet korkealla tasolla9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Toimijoiden varautuminen näiden ilmiöiden seurauksiin ja myös mahdollisiin kyberhyökkäyksiin edellyttää kaikissa tilanteissa riittävän suuria vakavaraisuuspuskureita ja omaehtoisia varautumistoimenpiteitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum