Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Omfattade utvärdering: lagen har effektiverat elevhälsan, men de korrigerande åtgärderna har inte minskat

Jaa

Lagen om elev- och studerandevård har i många avseenden effektiviserat elevhälsan och förbättrat elevhälsans tillstånd som en helhet såväl i förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning som yrkesutbildning. Det finns emellertid utrymme för utveckling när det gäller att stärka generellt inriktad elevhälsa samt en jämlikare tillgång till elevhälsotjänster och tillräcklig personal.

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2016–2017 en utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).

Utvärderingen riktades till alla undervisnings- och utbildningsanordnare, enheter inom förskoleundervisning som valts som prov samt skolor och läroanstalter som valts genom urval. Utvärdering omfattade sammanlagt 1 200 styrgrupper för elevhälsan, elevvårds- och elevhälsogrupper eller utbildningsanordnare, sammanlagt 25 600 elever och studerande (elever i årskurs 5 och 8 inom grundläggande utbildning samt studerande på andra årskursen i gymnasiet och yrkesutbildning) samt 15 representanter för myndigheter och intressentgrupper.

Generellt inriktad elevhälsa syns inte särdeles tydligt i skolornas och läroanstalternas vardag

Ett centralt mål för lagen om elev- och studerandevård var att fokus inom elevhälsan ska flyttas mot generellt inriktad, förebyggande elevhälsa som erbjuder tidigt stöd. Enligt utvärderingsresultaten har den generellt inriktade elevhälsans vikt ökat och anordnandet av generellt inriktad elevhälsa har effektiviserats på samtliga skolstadier, även om fokus inom elevhälsan ännu inte har flyttats från individuellt inriktad till generellt inriktad elevhälsa i någon större omfattning. Anordnandet av generellt inriktad elevhälsa varierar mycket mellan olika skolor och läroanstalter, och de korrigerande åtgärderna inom elevhälsa har inte minskat.

– Resurser bör riktas till generellt inriktad elevhälsa på alla skolstadier. Det är viktigt att trygga möjliggörandet av en gemensam verksamhetskultur. Det är särskilt viktigt att trygga det i yrkesutbildningsreformen, understryker utvärderingsexpert Tarja Frisk.

Tillgången till elevhälsotjänster har förbättrats något, mest utmaningar inompsykologtjänsterna

Tillgången till elevhälsotjänster var i huvudsak oförändrad på alla skolstadier. Tillgången till hälsovårdartjänster och kuratorstjänster upplevdes i regel som god. Även om lagen effektiviserade tillgången till kurators- och psykologtjänster måttligt, varierade tillgången till såväl dessa tjänster som läkartjänster på alla skolstadier. Det finns fortfarande förskoleenheter, skolor och läroanstalter där tillgången till ovan nämnda tjänster är svag. Tillgången till psykologtjänster är en av de centrala utmaningarna för elevhälsan.

Enligt utvärderingsresultaten får eleverna och studerandena elevhälsotjänster i regel inom de tidsfrister som bestäms i lagen. Detta varierar visserligen efter område och kommun. Eleverna och studerandena upplevde det i allmänhet som lätt att be om hjälp vid olika slags bekymmer. Att få hjälp upplevdes som lättare än att be om hjälp.

Tillståndet i elevhälsan och elevernas och studerandenas påverkningsmöjligheter har förbättrats

Styrgrupperna för elevhälsan, elevvårds- och elevhälsogrupperna samt utbildningsanordnarna bedömde att tillståndet i elevhälsan var bättre efter att lagen trädde i kraft än före det (figur 1). I och med lagen har elevhälsoarbetet blivit mer systematiskt och sektorsövergripande på samtliga skolstadier.

– I och med lagen om elev- och studerandevård har elevernas och studerandenas, i synnerhet elev- och studerandekårernas, påverkningsmöjligheter i skol- och läroanstaltsgemenskaperna förbättrats. Dessutom har elevernas och studerandenas integritetsskydd förbättrats. Eleverna och studerandena ansåg att deras delaktighets- och påverkningsmöjligheter var viktiga, konstaterar projektchef Anna-Mari Summanen.

Jämlikheten förverkligas inte mellan läroanstalter och områden

Även om elevhälsan till många delar har effektiviserats i och med lagen om elev- och studerandevård, finns det emellertid mycket utrymme för utveckling när det gäller att stärka generellt inriktad elevhälsa samt en jämlikare tillgång till elevhälsotjänster och tillräcklig personal, mellan läroanstalter och olika delar i landet. Dessutom krävs preciseringar gällande elevhälsoregister, registreringsrutiner och variation i lagtolkningen. På samtliga skolstadier konstaterades att det återstår mycket att göra för att uppnå de mer långtgående målen i lagen om elev- och studerandevård. Dessa mål är till exempel ett minskat behov av barnskydd samt av mentalvårdstjänster för barn och ungdomar.

Utvärderingen anknyter till uppföljningsuppdraget som riksdagen gett undervisnings- och kulturministeriet om genomslaget, effektiviseringen, tillgången till tjänster och personalens tillräcklighet till följd av lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft 1.8.2014. Utvärderingen fokuserade på förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, dvs. alla utbildningsstadier som hör till lagens tillämpningsområde.

Mer information:

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård inom allmänbildande utbildning: projektledare Anna-Mari Summanen, anna-mari.summanen@karvi.fi, tfn 029 533 5523

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård inom yrkesutbildning: projektledare Tarja Frisk, tarja.frisk@karvi.fi, tfn 029 533 5504

Utgivningstillfälle och publicering av rapporterna:

Resultaten av utvärderingen offentliggörs 14.3.2018 kl. 13–16 i Terassalen i Finlandiahuset. Rapporterna publiceras i samband med tillfället och kan läsas på webbplatsen för Nationella centret för utbildningsutvärdering: http://www.karvi.fi/

Tietoja julkaisijasta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Det är tryggt i skolan och människor trivs där – ändå anser många åttondeklassare att bara några lärare kan upprätthålla arbetsron16.3.2018 13:00Tiedote

Arbetsron främjas av trivsel och säkerhet i skolan, differentierad undervisning samt av vårdnadshavarnas intresse för elevernas skolgång. Lärare och elever anser att fostrande samtal är en fungerande metod för att ingripa i problemsituationer. De vanligaste allvarliga störningarna i skolor är mobbning, att avlägsna sig olovligt från skolans område och att läraren förlorar tålamodet.

Laaja arviointi: laki tehostanut opiskeluhuoltoa, mutta korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet14.3.2018 13:00Tiedote

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut monin osin opiskeluhuoltoa ja parantanut opiskeluhuollon tilaa kokonaisuutena niin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Millainen on koulujen työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila? - Julkistamis- ja keskustelutilaisuus 16.3. klo 12.30–165.3.2018 08:00Kutsu

Karvin toteuttamassa laajassa arvioinnissa on selvitetty vuonna 2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksia: Esimerkiksi millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyy sekä miten niitä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä? Entä millaiset opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä?

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin - muutokset pieniä, mutta kehityssuunta osin huolestuttava22.11.2017 08:00Tiedote

JULKAISUVAPAA - Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet säästöjä henkilöstökuluihin. Osa koulutuksen järjestäjistä on vähentänyt opetuksen tarjontaa, ja erot opetusmäärissä ovat kasvaneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, mihin vaikuttaa osittain se, että kunnat ja muut järjestäjät ovat lisänneet omaa rahoitusosuuttaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme