Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

Jaa

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO. I dag har Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) offentliggjorts vid Arbets- och näringsministeriets presskonferens. KEINO är ett konsortium som består av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Motiva, Kommunförbundet, VTT, Business Finland,
SYKE, Hansel, KL-Kuntahankinnat och Sitra
informerar 13.3.2018
Får publiceras genast

 

Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO.

I dag har Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) offentliggjorts vid Arbets- och näringsministeriets presskonferens. KEINO är ett konsortium som består av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Målet för kompetenscentrumet är att öka innovationerna och genomslagskraften vid upphandling samt uppmuntra till upphandling som främjar målen för hållbar utveckling ur såväl samhällets som miljöns perspektiv.

-  Vi vill bidra till att hållbara och innovativa upphandlingar snabbt etablerar sig inom offentlig upphandling, förklarar Isa-Maria Bergman, direktör vid Motiva, som ansvar för samordningen av verksamheten i KEINO.

- Organisationer som ansvarar för offentlig upphandling, till exempel staten, kommunerna och församlingarna, får framöver genom tjänsterna via KEINO ett bättre och bredare stöd än tidigare för upphandling och strategisk ledning av upphandlingen.

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP. Den reviderade upphandlingslagen ger offentliga upphandlare bättre möjligheter till högklassigare, hållbarare och mer innovativa och ansvarsfulla upphandlingar.

Starka beställargrupper utvecklar marknaden

KEINO-konsortiet kommer att samla ihop starka beställargrupper med genomslagskraft bland annat för upphandling inom social- och hälsovård, byggande och energianvändning, trafik och logistik samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

- Upphandlingar innebär inte enbart köp av tjänster, utan riktlinjerna för hur upphandlingarna genomförs är ett ledningsverktyg. Genom strategiska riktlinjer inom upphandlingen kan också marknaden påverkas långsiktigt och företagen sporras till att utveckla nya lösningar, säger Bergman.

Den offentliga upphandlingen bör ledas som en del av ekonomi- och näringspolitiken, inte som en skild enhet, för genom upphandlingen kan man sträva efter betydande positiva förändringar i det finländska samhället. Det är viktigt att beakta resultatinriktningen och genomslagskraften redan från början till exempel när en upphandlingskultur skapas i de nya landskapen.

Kompetensutveckling nationellt och internationellt

KEINO stöder utvecklingen av upphandlingskompetensen genom rådgivningstjänster, beställargrupper och nätverksträffar. Målet är också att främja ömsesidigt lärande bland dem som arbetar med upphandling.

- Utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med de enheter som ansvarar för upphandlingen. Detta innebär att ett stort antal professionella inom upphandling kan påverka hur verksamheten i KEINO kommer att se ut, säger Isa-Maria Bergman.

KEINO har också i uppgift att sprida finländska exempel på god praxis inom upphandling och ge dem som arbetar inom området information om innovativ och hållbar upphandling genom internationella exempel.

- I Finland finns redan nu god praxis bland annat inom hållbar upphandling. Vi vill lyfta fram sådana goda exempel på internationella forum, säger Bergman.

 

Närmare upplysningar:
Motiva Oy

Isa-Maria Bergman, direktör, cirkulär ekonomi, isa-maria.bergman@motiva.fi, tfn 09 6122 5010

Finlands Kommunförbund rf
Katariina Huikko, ledande jurist, katariina.huikko@kommunforbundet.fi, tfn 050 566 4327

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Ville Valovirta, specialforskare, ville.valovirta@vtt.fi, tfn 050 354 3280

Innovationsfinansieringsverket Business Finland
Piia Moilanen, produktchef - innovativ offentlig upphandling, finansiering, piia.moilanen@businessfinland.fi, tfn 050 5577 748
Eriika Autio, upphandlingschef, eriika.autio@businessfinland.fi, 050 557 7514

Finlands miljöcentral SYKE
Katriina Alhola, specialforskare, katriina.alhola@ymparisto.fi, tfn 0295 251 065

Hansel Ab
Liisa Lehtomäki, utvecklingschef, liisa.lehtomäki@hansel.fi, tfn 0294 444 256

KL-Kuntahankinnat Oy
Sari Luostarinen, utvecklingsdirektör, sari.luostarinen@kuntahankinnat.fi, tfn 040 560 3326

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Sari Rautio, äldre rådgivare, sari.rautio@sitra.fi, tfn 050 3034 560
Anna Tonteri, ledande expert, anna.tonteri@sitra.fi, tfn 050 325 0770


OM KOMPETENSCENTRUMET

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Huvudmålen för kompetenscentret 2018-2021 är följande:

• Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
• Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
• Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

OM KOMPETENSCENTRUMET

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling är ett nätverksbaserat konsortium där ansvaret för verksamheten och utvecklingsarbetet delas av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Huvudmålen för kompetenscentret 2018-2021 är följande:

• Innovativa upphandlingar som fullföljer hållbarhetsmålet utökas i Finland
• Offentlig upphandling identifieras som ett ledningsverktyg och används aktivt
• Upphandlande enheter delar öppet med sig av sina erfarenheter och lär av varandra

I Finland uppgår värdet av de samlade offentliga upphandlingarna till 35 miljarder euro per år, vilket motsvarar i snitt 16 procent av BNP.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kuopiossa: Alueille enemmän tilaa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuksessa13.4.2018 12:30Tiedote

Kuntien ja alueiden erityispiirteet ja vahvuudet olisi tunnistettava nykyistä paremmin maakunta- ja sote-uudistuksessa. Alueet ja kunnat ovat paitsi aluerakenteensa, voimavarojensa sekä väestö- ja työllisyyskehityksensä, myös haasteidensa ja ongelmien osalta hyvin erilaisia. Erilaisuuden unohtuminen näkyy muun muassa suurten kaupunkien aktiivisuutena ajankohtaisessa sote-ja maakuntakeskustelussa.

Kommunförbundet om ramförhandlingarna: Den kommunala ekonomin når sina mål – orosmomenten är en tillräcklig statsandelsfinansiering och kommunernas krympande roll i sysselsättningstalkot12.4.2018 13:11Tiedote

Kommunförbundet välkomnar åtgärderna för att främja sysselsättningen och att förbättra balansen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. En besvikelse är att det ännu inte är fastslaget om till exempel de kommunbaserade försöken som gett utmärkta sysselsättningsresultat i Tammerfors- och Åboregionerna får fortsätta. Om försöken avslutas leder det till onödigt administrativt krångel och försvårar samordningen av kommunernas och arbets- och näringsförvaltningens resurser. Kommunförbundet kräver att sysselsättningsförsöken fortsätter och att handlingsmodellerna genom lagändringar görs till en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna. Det skulle också ytterligare bidra till de arbetslösas möjligheter att uppfylla aktivitetsvillkoret, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina

Kuntaliitto kehysriihestä: Kuntatalous saavuttaa tavoitteensa – valtionosuusrahoituksen riittävyys ja kuntien supistuva rooli työllisyystalkoissa päähuolina11.4.2018 22:06Tiedote

Kuntaliitto pitää tervetulleina kehysriihen toimia työllisyyden edistämiseksi ja kohtaanto-ongelmien lievittämiseksi. Pettymys on, että vieläkään ei ole varmuutta siitä, voivatko esimerkiksi Tampereen ja Turun seutujen erinomaisia työllistämistuloksia saavuttaneet kuntaperusteiset kokeilut jatkua. Kokeilujen lopettaminen aiheuttaa turhan hallinnollisen hässäkän ja estää kuntien sekä TE-hallinnon voimavarojen yhdistämisen. Kuntaliitto vaatii, että työllisyyskokeiluja jatketaan ja toimintamallit vakinaistetaan lainsäädäntömuutoksin osaksi kasvupalvelujen allianssimallia. Se tukisi entisestään myös työttömien mahdollisuuksia aktiivisuusehdon kartuttamiseen, huomauttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme