Valtiokonttori

Omfattande statistik om kostnadsstödet hittas på Statskontorets webbplats

Dela

Omfattande statistik över alla kostnadsstödsansökningar och beslut har publicerats på Statskontoretswebbplats valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina. På samma sida kan du se status för alla ansökningsomgångar för kostnadsstöd individuellt och sammanlagt.

Statistiken visar bland annat antalet mottagna ansökningar och det utbetalda stödbeloppet. Det är möjligt att se informationen också via företagens bransch och läge. Dessutom har stödsökande klassificerats efter företagens storlek. Rapporten finns tyvärr endast på finska för tillfället.

Mer detaljerad information om ansökare finns också på statistiksidan. På sidan kan du se status för den ansökan som företagen lämnat in samt information om beslut om kostnadsstöd.

Föregående dagens information uppdateras i rapporten varje veckodag klockan 12. Rapporten anger tiden för den senaste uppdateringen.

Stöd söks från Statskontoretse-tjänst. Hittills har totalt 30 060 ansökningar lämnats in (situationen 7.5.2021). Totalt har cirka 340 miljoner euro stöd betalats ut. Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes den 27 april och fjärde omgången är under förberedelse.

Fördelning av stöd per landskap och bransch

Mest stöd har betalats till Nyland under alla omgångar, totalt 183 miljoner euro. Det näst största stödet har gått till Birkaland (26 miljoner euro) och Egentliga Finland (24 miljoner euro). Minst stöd har betalats till Mellersta Österbotten, Kajanaland och Åland.

Det finns stora skillnader mellan branscher. Mest stöd har betalats till tjänstesektorerna: de största stödmottagarna är inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, som har fått stöd totalt cirka 60 miljoner euro. Stöd till byggnadsbranschen har betalats mycket mindre än väntat, cirka 6 miljoner euro.

Statskontorets webbplats haekustannustukea.fi innehåller också en mängd annan information relaterad till kostnadsstödet och hur man ansöker om det. Nästa vecka, den 12.5., öppnas ansökningen för ersättningen för stängning. Ersättning kan sökas av företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser.

Mer info

Jyri Tapper, divisionschef, tfn. 0295 502 950

Mari Selviranta, servicechef, tfn. 0295 50 2015

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum