Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Omfördelning av fångplatser får omfattande konsekvenser för rikets alla fängelser – nya avdelningar inrättas för grupper med särbehov

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten ska inrätta nya avdelningar i fängelserna för att kunna hålla häktade och dömda åtskilda såsom häktningslagen förutsätter. Principen att under 2022 få häktade och dömda placerade på skilda avdelningar berör samtliga fängelser.

Brottspåföljdsmyndigheten gör sig dessutom beredd för kommande ändring av häktningslagen som innebär att en person som häktas ska tas in omedelbart efter häktningen. Ändringen lär öka antalet häktade i fängelserna med ca 30 personer per dag.

Nya avdelningar för grupper med särbehov kommer till från 2022 till 2025

I Brottspåföljdsmyndighetens resultatmål för åren 2022 till 2025 har man fastslagit att nya avdelningar ska inrättas för minderåriga och unga intagna, kvinnliga intagna och intagna som äventyrar anstaltssäkerheten. Dessa nya avdelningar kommer att tillåta en större hänsyn till grupper med särbehov, och de ska dessutom planeras utifrån behoven hos dessa grupper. Specialgruppernas behov ska också tillgodoses med planer för strafftiden och rehabiliterande insatser som verktyg.

Nya avdelningar för minderåriga och unga ska inrättas 2022 i Vanda och Helsingfors fängelser. Minderåriga flickor som är häktade eller avtjänar fängelsestraff ska samlas centraliserat till avdelningen för unga i Tavastehus fängelse. Dessutom har man reserverat platser för unga kvinnor, såväl häktade som dömda, på Tavastehus fängelse.

För förläggning av vuxna intagna som äventyrar anstaltssäkerheten ska under 2022 inrättas sammanlagt 13 avdelningar, fördelade på fängelserna i Riihimäki, Åbo, Sukeva och S:t Michels. För kvinnliga intagna som på ett allvarligt sätt äventyrar säkerheten kommer att anvisas platser på fängelserna i Åbo och Tavastehus.

I Helsingfors fängelse ska 2023 inrättas en avdelning för minderåriga häktade pojkar och en avdelning för häktade unga män. I Jyväskylä fängelse inrättas en avdelning för unga män och i Kervo fängelse en avdelning för unga.

Under 2023 ska antalet platser vid avdelningen för unga i Åbo fängelse dras ner från nuvarande 9 till 6, och åldersgränsen för placering på avdelningen sänks och blir 18 till 20 år. Därtill ska en plats reserveras för minderårig dömd person som avtjänar fängelse. I Åbo fängelse ska platser reserveras för minderåriga som avtjänar fängelsestraff, unga häktade och minderåriga häktade. I Vanda fängelse inrättas en avdelning för häktade minderåriga pojkar och en avdelning för unga män.

Under 2023 ska nya avdelningar för kvinnliga intagna förläggas på fängelserna i Kuopio och Vasa. Dessa nya fångplatser ska användas för såväl häktade som dömda. På Uleåborgs nya anstalt ska inrättas avdelningar för häktade respektive dömda kvinnor. På Pyhäselkä fängelse ska de nuvarande platserna för kvinnliga häktade och dömda avvecklas i början av 2023. Vanda fängelse ska börja ta emot kvinnliga häktade efter att utbygganden om 160 platser står färdig år 2025.

Mer platser för häktade

Brottspåföljdsmyndigheten har fattat ett beslut om fångplatser som omfattar hela riket. Det ska bli mer platser för häktade, både manliga och kvinnliga. För häktade män som fått ett första utslag i lägre instans ska inrättas en avdelning i Vaala fängelse som ska färdigställas under 2024. Antalet platser för häktade i Kylmäkoski fängelse ska ökas i två omgångar, 2022 och 2024.

Nya avdelningar för kvinnliga häktade ska inrättas i fängelserna i Kuopio, Vasa och Vanda under åren 2023 till 2025. Antalet platser för manliga häktade i Pyhäselkä fängelse ska utökas, medan Vasa fängelse kommer att utvecklas med fokus på häktesverksamheten. Till S:t Michels fängelse ska dömda förpassas, och efter 2025 ska häktade inte längre förläggas i Jokela fängelse.

Dessutom hemställer myndigheten att under de kommande decennierna även Tammerfors och Rovaniemi ska få platser för häktade, vilket innebär att häktesverksamheten vid fängelserna i Pyhäselkä och Riihimäki ska avvecklas.

Mer resurser och fortsatt arbete krävs

Förändringarna i arbetet med grupper med särbehov fordrar mer resurser och en hel del bearbetning när det gäller strukturering av Brottspåföljdsmyndighetens enheter samt personalstyrkan och personalens kompetens. Planeringen inför ändringarna inleds omgående. Behovet av mer resurser har delgetts justitieministeriet i förslaget till anslagsram för åren 2023 till 2026.

För mer information kontakta

Riitta Kari, utvecklingsdirektör, riitta.kari(at)om.fi, tel. +358 29 568 8401
Virva Raitio, projektchef (projektet om kvinnliga intagna), virva.raitio(at)om.fi, tel. +358 50 572 2949

Läs mer om Brottspåföljdsmyndighetens beslut om fångplatser på finska från bilagan.

Utredningar om häktade, minderåriga och unga intagna, kvinnliga intagna samt intagna som äventyrar anstaltssäkerheten finns att läsa på finska på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats: Monisteet ja raportit - Rikosseuraamuslaitos

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Arbetsdriften syftar till att ge färdigheter för ett liv utan kriminalitet – fängelseprodukter sitter bra till hemmet och som gåva17.12.2021 09:44:23 EET | Tiedote

Syftet med arbetsdriften i fängelserna är att hjälpa de intagna mot ett liv utan kriminalitet. Arbetsdriften schemalägger vardagen i fängelset och ger en hel del nyttiga färdigheter. Inom arbetsdriften producerar de intagna varor och tjänster som både organisationer och privatpersoner kan köpa. Gå in och ta en titt på fängelseprodukterna på vår förnyade webbplats vankilatuote.fi.

Brottspåföljdsmyndigheten har vidtagit åtgärder för att förbättra personalens säkerhet3.12.2021 14:47:53 EET | Tiedote

Fängelsetjänstemannaförbundet (Vankilavirkailijain liitto, VVL) har lyft upp personalens säkerhet och finansieringsrelaterade frågor i ett pressmeddelande som kom den 3 december 2021. Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man redan vidtagit en hel rad åtgärder för att förbättra säkerheten, och dessa utvecklingsinsatser fortsätter man med. En bättre arbetshälsa hör till Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty toimenpiteitä henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi3.12.2021 14:47:38 EET | Tiedote

Vankilavirkailijain liitto VVL r.y. on nostanut esille 3.12.2021 julkaisemassaan tiedotteessa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan turvallisuuden ja rahoituskysymykset. Rikosseuraamuslaitoksessa on jo tehty paljon työtä turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen on Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tulostavoite.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum