Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Omfördelning av fångplatser får omfattande konsekvenser för rikets alla fängelser – nya avdelningar inrättas för grupper med särbehov

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten ska inrätta nya avdelningar i fängelserna för att kunna hålla häktade och dömda åtskilda såsom häktningslagen förutsätter. Principen att under 2022 få häktade och dömda placerade på skilda avdelningar berör samtliga fängelser.

Brottspåföljdsmyndigheten gör sig dessutom beredd för kommande ändring av häktningslagen som innebär att en person som häktas ska tas in omedelbart efter häktningen. Ändringen lär öka antalet häktade i fängelserna med ca 30 personer per dag.

Nya avdelningar för grupper med särbehov kommer till från 2022 till 2025

I Brottspåföljdsmyndighetens resultatmål för åren 2022 till 2025 har man fastslagit att nya avdelningar ska inrättas för minderåriga och unga intagna, kvinnliga intagna och intagna som äventyrar anstaltssäkerheten. Dessa nya avdelningar kommer att tillåta en större hänsyn till grupper med särbehov, och de ska dessutom planeras utifrån behoven hos dessa grupper. Specialgruppernas behov ska också tillgodoses med planer för strafftiden och rehabiliterande insatser som verktyg.

Nya avdelningar för minderåriga och unga ska inrättas 2022 i Vanda och Helsingfors fängelser. Minderåriga flickor som är häktade eller avtjänar fängelsestraff ska samlas centraliserat till avdelningen för unga i Tavastehus fängelse. Dessutom har man reserverat platser för unga kvinnor, såväl häktade som dömda, på Tavastehus fängelse.

För förläggning av vuxna intagna som äventyrar anstaltssäkerheten ska under 2022 inrättas sammanlagt 13 avdelningar, fördelade på fängelserna i Riihimäki, Åbo, Sukeva och S:t Michels. För kvinnliga intagna som på ett allvarligt sätt äventyrar säkerheten kommer att anvisas platser på fängelserna i Åbo och Tavastehus.

I Helsingfors fängelse ska 2023 inrättas en avdelning för minderåriga häktade pojkar och en avdelning för häktade unga män. I Jyväskylä fängelse inrättas en avdelning för unga män och i Kervo fängelse en avdelning för unga.

Under 2023 ska antalet platser vid avdelningen för unga i Åbo fängelse dras ner från nuvarande 9 till 6, och åldersgränsen för placering på avdelningen sänks och blir 18 till 20 år. Därtill ska en plats reserveras för minderårig dömd person som avtjänar fängelse. I Åbo fängelse ska platser reserveras för minderåriga som avtjänar fängelsestraff, unga häktade och minderåriga häktade. I Vanda fängelse inrättas en avdelning för häktade minderåriga pojkar och en avdelning för unga män.

Under 2023 ska nya avdelningar för kvinnliga intagna förläggas på fängelserna i Kuopio och Vasa. Dessa nya fångplatser ska användas för såväl häktade som dömda. På Uleåborgs nya anstalt ska inrättas avdelningar för häktade respektive dömda kvinnor. På Pyhäselkä fängelse ska de nuvarande platserna för kvinnliga häktade och dömda avvecklas i början av 2023. Vanda fängelse ska börja ta emot kvinnliga häktade efter att utbygganden om 160 platser står färdig år 2025.

Mer platser för häktade

Brottspåföljdsmyndigheten har fattat ett beslut om fångplatser som omfattar hela riket. Det ska bli mer platser för häktade, både manliga och kvinnliga. För häktade män som fått ett första utslag i lägre instans ska inrättas en avdelning i Vaala fängelse som ska färdigställas under 2024. Antalet platser för häktade i Kylmäkoski fängelse ska ökas i två omgångar, 2022 och 2024.

Nya avdelningar för kvinnliga häktade ska inrättas i fängelserna i Kuopio, Vasa och Vanda under åren 2023 till 2025. Antalet platser för manliga häktade i Pyhäselkä fängelse ska utökas, medan Vasa fängelse kommer att utvecklas med fokus på häktesverksamheten. Till S:t Michels fängelse ska dömda förpassas, och efter 2025 ska häktade inte längre förläggas i Jokela fängelse.

Dessutom hemställer myndigheten att under de kommande decennierna även Tammerfors och Rovaniemi ska få platser för häktade, vilket innebär att häktesverksamheten vid fängelserna i Pyhäselkä och Riihimäki ska avvecklas.

Mer resurser och fortsatt arbete krävs

Förändringarna i arbetet med grupper med särbehov fordrar mer resurser och en hel del bearbetning när det gäller strukturering av Brottspåföljdsmyndighetens enheter samt personalstyrkan och personalens kompetens. Planeringen inför ändringarna inleds omgående. Behovet av mer resurser har delgetts justitieministeriet i förslaget till anslagsram för åren 2023 till 2026.

För mer information kontakta

Riitta Kari, utvecklingsdirektör, riitta.kari(at)om.fi, tel. +358 29 568 8401
Virva Raitio, projektchef (projektet om kvinnliga intagna), virva.raitio(at)om.fi, tel. +358 50 572 2949

Läs mer om Brottspåföljdsmyndighetens beslut om fångplatser på finska från bilagan.

Utredningar om häktade, minderåriga och unga intagna, kvinnliga intagna samt intagna som äventyrar anstaltssäkerheten finns att läsa på finska på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats: Monisteet ja raportit - Rikosseuraamuslaitos

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna liksom året innan – Statistisk årsbok 2021 är ute16.6.2022 10:11:42 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten ger årligen ut en statistisk årsbok med uppdaterade uppgifter om påföljder och deras längd och de mest vanliga brottstyperna och trender som påverkar antalet myndighetens klienter. Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna och även antalet utländska intagna i likhet med året innan. Andelen förstagångsintagna och unga växer bland dem som döms för brott.

Korona laski edellisvuoden tapaan vankimäärää – Tilastollinen vuosikirja 2021 julkaistu16.6.2022 10:11:04 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum