Demola Global

One for Humanity – Demokraattinen verkosto tuo nuorten äänen kuuluviin

Jaa

Demola Global on julkaissut yhdessä Suomen ulkoministeriön kanssa globaalin One for Humanity -ohjelman, jonka ensisijaisena tavoitteena on saada uuden sukupolven ääni kuuluviin. Ilmastokriisi, yhteiskuntien polarisaatio, taloudellisen ja henkisen pääoman epätasainen jakautuminen sekä monet muut globaalit haasteet vaativat ylisukupolvista yhteistyötä ja konkreettisia toimia. Nuorten ääntä ei voida sivuuttaa päätöksenteossa, eikä kyvyn katsoa tulevaisuuteen pitäisi olla riippuvainen sijainnista tai koulutustaustasta. Ohjelma pyrkii tavoittamaan opiskelijoiden näkemyksiä ympäri maailman. Erityisesti kehittyvien maiden kytkeminen keskustelun keskiöön on tärkeää.

One for Humanity -ohjelman kuusi teemaotsikkoa ovat Planetary Emergency, Multipolarization in our Societies, New Drivers of Wealth, Human Beings in the Modern World, Time After Data sekä Difference-making Technologies.

Teemakokonaisuuksien pohjalta käynnistyy vuoden 2021 aikana satoja projekteja. Monitieteiset ja kansainväliset opiskelijatiimit työskentelevät Demola-prosessin ajan yhdessä yhteiskehittämisen asiantuntijoiden kanssa. One for Humanity -ohjelma muodostaa vuoden aikana tuhansien motivoituneiden nuorten verkoston. Demolassa uskotaan, että verkoston voimin ratkaisut ihmiskunnan suuriin haasteisiin löytyvät.

Demola Global koostaa tiimien löydöksistä tietopohjan, joka on mahdollista jakaa yhteiskunnallisesti merkittävien organisaatioiden kanssa ohjelman vaikuttavuuden kasvattamiseksi.

”One for Humanity -ohjelma on vahva osoitus Suomen panostuksesta globaaliin työhön, jolla tuodaan nuoret saman pöydän ääreen ratkomaan tulevaisuuden suuria kysymyksiä”, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Demola haastaakin päättäjät mukaan: Miten nostamme yhdessä Z-sukupolven tuoreet näkemykset keskusteluun ja siirrymme sanoista tekoihin? Oletteko valmiina kuulemaan, mitä nuorilla on sanottavaa?

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ville Kairamo
Demola Global, +358405667182

Kehityspolitiikan neuvonantaja
Aki Enkenberg
Ulkoministeriö, +358 295 350 533

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Demola Global
Demola Global
Åkerlundinkatu 8
33100 TAMPERE

https://portal.demola.net/oneforhumanity