Suomen Punainen Risti SPR

Organisationerna för en kampanj för rättvisa – tillsammans #manniskoremellan

Dela

Amnesty International, Kyrkans Utlandshjälp och Finlands Röda Kors förenar sina krafter för ett rättvisare Finland i kampanjen Människor emellan, som startar 11.2. I Finland finns det lika många berättelser som det finns människor. Fastän våra berättelser är olika, är de ändå mycket lika – minnen, känslor och erfarenheter som berör oss alla.

Det centrala i kampanjen Människor emellan är att mötas och att lära obekanta människor. Människorna uppmuntras till möten både ansikte mot ansikte och på nätet.

Organisationerna bakom kampanjen Amnesty International, Kyrkans Utlandshjälp och Finlands Röda Kors anser att kampanjen svarar mot ett tydligt samhälleligt behov. I sin bästa form kan mötena bidra till att minska ensamhet, utslagning och hatretorik. 

"I vårt samhälle kommer ensamheten till uttryck i avsaknad av möten och i en känsla av otrygghet. Det skulle vara viktigt att diskutera hur vi kan öka mötena med och respekten för varandra. Jag tror att vi genom att lära oss att lyssna på varandra ser varandra som människor med alla våra tankar, erfarenheter, glädjeämnen och rädslor”, berättar Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

På möteskaféerna hör och hörs alla

Under våren 2019 ordnas på sex olika orter Människor emellan-möteskaféer, där stämningen är varm och där man under ledning kan dela berättelser ur sitt liv med obekanta människor. Kaféerna ordnas i samarbete med berättare från teatergruppen Story Sharing Universum. De har också själva många olika slags berättelser att dela, för en del av dem har kommit till Finland som asylsökande, en del till exempel på grund av studier eller kärlek.

Vid samtalen lyssnar och respekterar man de andra, men om man vill, blir man också själv hörd. Detta leder i sin bästa form till att deltagarna, inspirerade av betydelsefulla möten, förmedlar budskapet om många röster och respekt för andra vidare både till sin egen vardag och till debatten och beslutsfattandet i samhället.

”Finlands välfärdssamhälle har byggts upp genom att arbeta gemensamt. Med den här kampanjen vill vi ge en röst även åt dem, vars röst i allmänhet inte hörs. Genom att möta en annan människa med respekt och utan förhandsantaganden och genom att lyssna på ett äkta sätt kan vi bygga upp en mera jämställd värld”, säger verksamhetsledaren för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg.

Beslutsfattarnas och samhällsdebattens betydelse framhävs också inför vårens riksdagsval. Verksamhetsledaren för Amnesty Internationals Finlandsavdelning Frank Johansson anser att respektfulla möten har stor betydelse inför valet: 

”Speciellt vill jag utmana kandidaterna i riksdagsvalet till att möta människor, som påverkas av deras beslut. Jag hoppas att de träffar till exempel människor som fått skydd i Finland, som saknar sina närmaste och som inte fastän de gör sitt yttersta klarar av att förtjäna ihop den summa som krävs för att få familjen till Finland”, uppmanar Johansson.

Man kan delta ansikte mot ansikte och på nätet

I Människor emellan-kampanjens mötesutmaning kan man delta förutom på kaféerna också i den egna vardagen både ansikte mot ansikte och på nätet. Kampanjen utmanar alla finländare att möta för dem obekanta människor med olika bakgrund. 

För att göra utmaningen enklare har ett möteskort utarbetats, vilket gör det lättare att dela berättelser och erfarenheter. På nätet kan man delta i kampanjen genom att dela uppdateringar om egna betydelsefulla möten på sociala medier med hashtaggen #manniskoremellan.

Kampanjens första möteskafé ordnas i Helsingfors stadsmuseums aula (Alexandersgatan 16) 15.2 med början klockan 18. Kaféer ordnas under våren också i S:t Michel, Jyväskylä, Kuopio, Karleby och Uleåborg.

https://vainihmisia.fi/sv/

Ytterligare upplysningar:

Generalsekreterare Kristiina Kumpula, Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2010

Kampanjchef Mirva Helenius, info@vainihmisia.fi, tfn 040 620 8192

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum