Uudenmaan ELY-keskus

Orsaken till och miljökonsekvenserna av ett kemikalieläckage vid Kierto Ympäristöpalvelut Oy undersöks

Dela

Vid Kierto Oy:s anläggning för behandling av farligt avfall i Träskända inträffade måndagen den 19 september 2022 en allvarlig arbetsolycka där kväveoxider frigjordes i luften. Skadan upptäcktes cirka kl. 19.00. Räddningsverket uppmanade dem som bor i närheten att stanna inomhus och stänga av luftkonditioneringen. De fick situationen under kontroll och faran var över ca kl. 22.00. Två anställda fördes till sjukhus på grund av olyckan. Enligt erhållna uppgifter antas spridningen av kväveoxider i omgivningen vara liten. Mellersta Nylands miljöcentral rekommenderar dock att man tvättar grönsaker och frukter som plockats i hemträdgården under de närmaste dagarna, om man vill försäkra sig om att de inte innehåller föroreningar från utomhusluften.

Mer specifika orsaker till olyckan och eventuella miljökonsekvenser undersöks. Enligt aktuell information pumpade de anställda som var i företagets kvällsskift blandsyra (salpetersyra, fluorväte och ättiksyra) för behandling till reaktor S10, där det fanns bottenfällning från tidigare neutraliseringsbehandling. Bottenfällningen hade reagerat med syrablandningen och orsakat uppkomsten av syraånga från reaktorn till hallen. Syraångan kom ut ur den öppna provtagningsventilen. Avsikten var att pumpa en sats blandsyra till reaktor S12, där det fanns en färdig neutraliseringslösning för bearbetningspartiet. Orsaken till att syrapartiet pumpats in i reaktor S10 är ännu inte känd.

NTM-centralen besökte platsen 21.9.2022 och då gick man igenom orsakerna till händelsen samt skadans inverkan på miljön. NTM-centralen har begärt en utredning som ska innehålla uppgifter om bland annat skadan och de händelser som lett till den samt om hur motsvarande händelser kan förhindras i fortsättningen. I utredningen ska också redogöras för vilka effekter utsläppet hade på miljön och hälsan.

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning i Träskända har ett miljötillstånd som tillåter behandling av vissa farliga flytande avfall bl.a. genom fysikalisk-kemisk behandling. Anläggningen har varit verksam i området sedan 2015. Anläggningens miljötillstånd övervakas av NTM-centralen i Nyland och i fråga om lagring och användning av farliga kemikalier övervakar Tukes.

Kontakter

Jenni Ojala, jenni.ojala(at)ely-keskus.fi, 0295 029 198

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

En oavbruten köldperiod önskas för vinterunderhållet av vägarna31.10.2022 11:00:08 EET | Tiedote

Vinterunderhållet av vägarna inleddes redan i början av oktober i underhållsentreprenaderna för landsvägar vid NTM-centralen i Nyland. Vinterunderhållet fortsätter på vägnätet fram till 31.4.2022. Halkan på vägarna bekämpas redan nu om morgnarna med saltning. Till vinterunderhållet av vägarna hör dessutom bland annat utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av vägmärken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum