Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Österbotten och Mellersta Österbotten har fått ett eget nätverk för restaurering av kustvatten

Dela

Kustvattnens status i Österbotten och Mellersta Österbotten är huvudsakligen otillfredsställande, men medlemmarna i det splitternya nätverket delar viljan att förbättra vattnens status. Nätverket samlar aktörer som är intresserade av kustvattnens status, med allt från privatpersoner och byaföreningar till myndigheter. Nätverket erbjuder aktuell kunskap och stöd för vattendragsrestaureringar.

Ett eutrofierat vattendrag i behov av restaurering.
Ett eutrofierat vattendrag i behov av restaurering.

"Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk startade sin verksamhet i början av år 2022 och målet är att dela information, effektivera restaureringar vid kusten och främja genomförandet av konkreta restaureringsåtgärder", berättar verksamhetsledaren Heli Jutila från Österbottens vatten och miljö rf. Föreningen koordinerar nätverket och verksamheten drivs i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten.

Information om vattendragsrestaureringsrelaterade finansieringsmöjligheter, nyaste forskningsresultat samt funktionsduglighet och effekter av olika restaureringsmetoder delas på träffar, evenemang och via nyhetsbrev och webbsidor. Evenemang ordnas som webbinarier, träffar och fältbesök. På evenemangen har deltagarna möjlighet att bekanta sig och få kontakt med andra vattendragsrestaurerare.

"I mars höll vi till exempel en infokväll i Larsmo och det diskuterades livligt om vattenkvaliteten och restaureringsbehoven i områdets vattendrag och deltagarna önskade få mera information om restaureringsmöjligheter", konstaterar miljökoordinator Anna Sundelin från Österbottens vatten och miljö rf.

Förutom evenemang som är öppna för alla, ordnar nätverket kommunmöten med fokus på frågor i kommunens område. Kunskap och hjälp erbjuds i alla faser av restaureringsprojekten. Det är även möjligt att presentera projektidéer för nätverket. Idéerna hanteras i en grupp av sakkunniga och aktören med projektidén får råd med följande steg mot förverkligandet av projektet.

Nätverket är öppet för alla och alla har möjlighet att ansluta sig till genom att kontakta nätverkets koordinator pohjanmaa@vesiensuojelu.fi. Nätverket har redan många regionala medlemmar. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri.

Nyckelord

Kontakter

Miljökoordinator Anna Sundelin, Österbottens vatten och miljö rf, anna.sundelin@pvy.fi, tfn 044 766 6129
Verksamhetsledare Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf, heli.jutila@pvy.fi, tfn 0400 924 848
Sakkunnig inom vattenvård Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten, helena.puro@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 029

Bilder

Ett eutrofierat vattendrag i behov av restaurering.
Ett eutrofierat vattendrag i behov av restaurering.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum