Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 förbättrar landsbygdens miljö och livskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 är klar och har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Planen fungerar som den lokala delen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP27. Den styr hur stöden från Europeiska unionens landsbygdsfond ska användas på Österbottens NTM-centrals område under den kommande finansieringsperioden. Det gäller finansiering för utvecklingsprojekt, företagsstöd samt strukturstöd till jordbruket. Planen säkerställer att landsbygden på NTM-centralens område i fortsättningen utvecklas med allt större fokus på hållbar användning av naturresurserna, välbefinnande samt främjande av landsbygdsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft.

Bild: Landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen
Bild: Landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen

Målet en livskraftig, välmående och ekologiskt hållbar landsbygd

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden bygger på fyra tyngdpunkter. Av dem siktar lönsamt jordbruk på att området även i framtiden ska ha ett mångsidigt och konkurrenskraftigt jordbruk som idkas med klimat- och vattendragsvänliga produktionsmetoder och utnyttjar den nyaste teknologin och digitaliseringen.

När det gäller miljön är målet att producera ren och klimatsmart mat, foder och energi på ett allt hållbarare sätt. Med planen vill man också främja att det inom jord- och skogsbruket och på landsbygden i högre grad används lösningar som bygger på bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft utvecklas genom att man skapar ett område vars landsbygd erbjuder en attraktiv och trivsam omgivning för företagande i olika former. Hörnstenar för näringsstrukturen är landsbygdsföretag som är innovativa, förnyar sin verksamhet, tar i bruk ny teknik och drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger för att förbättra konkurrenskraften på både den inhemska marknaden och exportmarknaden.

En välmående landsbygd och dess förmåga att locka till sig invånare och hålla dem kvar har också en nyckelposition i planen. Då det i framtiden kommer att finnas fler möjligheter för hur arbetet utförs blir valet av boendeort i allt högre grad en fråga om värderingar. I den regionala utvecklingsplanen siktar man på att arbete ska kunna utföras multilokalt på landsbygden och att det blir vanligare att vara företagare på deltid.

Genomgående teman i Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden är digitaliseringen, bioekonomi och cirkulär ekonomi, energieffektivitet, klimatet, kompetens, innovationer och samarbete. Temana ska genomföras i såväl enskilda gårdars och landsbygdsföretags investeringsprojekt som mer omfattande regionala eller interregionala landsbygdsutvecklingsprojekt. Temana beaktas när projekt väljs ut för finansiering och med hjälp av temana främjas uppkomsten av nya innovationer och lösningar.

Landsbygden utvecklas i samarbete

Resultatrikt utvecklande av landsbygden kräver ett omfattande samarbete mellan olika program och organisationer. Arbetet med den regionala planen för utveckling av landsbygden inleddes i början av 2019. En stor grupp aktörer har gjorts delaktiga i beredningen ända från början.

- Regionens aktörer har hörts vid flera olika tillfällen och intresset för att medverka till planen har varit stort.Planutkastet blev klart i maj 2021 och de kommentarer som gavs då planen var på remiss har beaktats i den slutliga versionen, berättar Petri Svanbäck, utvecklingsexpert vid NTM-centralen i Österbotten.

Nyckelord

Kontakter

Petri Svanbäck
Utvecklingsexpert
NTM-centralen i Österbotten
+358 50 312 8653

Sirkku Wacklin
Chef för verksamhetsstället
NTM-centralen i Österbotten
+358 50 312 8665

Bilder

Bild: Landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen
Bild: Landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 vahvistaa maaseudun ympäristöä ja elinvoimaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)1.7.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut ja lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön. Suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä CAP27-maatalouspolitiikkaa. Se ohjaa Euroopan unionin maaseuturahaston tukien suuntaamista Pohjanmaan ELY-keskusalueella tulevalla rahoituskaudella kattaen kehittämishankkeiden rahoituksen, yritystuet sekä maatalouden rakennetuet. Suunnitelma varmistaa sen, että ELY-alueen maaseutua kehitetään jatkossa keskittyen entistä enemmän luonnonvarojen kestävään käyttöön, hyvinvointiin sekä maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Arbetslösheten har minskat och jämfört med förra året har största delen av de permitterade blivit sysselsatta på nytt (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 8 216 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 546 (-40,3 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 339 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (7,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 11,4 %. Jämfört med april månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on vähentynyt ja suurin osa lomautetuista on työllistynyt uudelleen viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 8 216 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 546 (-40,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 339 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (7,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,4 %. Huhtikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,7 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Huhtikuussa työttömyys väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 8 555 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 938 vähemmän (-36,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 533:lla. Koko maassa työttömyys väheni keskimäärin 26,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (7,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,1 %.

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum