Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Östersundomkommittén: Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Dela

Kommunernas gemensamma generalplan ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut. Förtroendevalda i Helsingfors, Sibbo och Vanda behandlar planförslaget i november.

Kommunernas gemensamma generalplan, planförslagets karta
Kommunernas gemensamma generalplan, planförslagets karta

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder för cirka 70 000 nya invånare fram till 2060. Det kan komma 15 000–30 000 nya arbetsplatser till området.

Planen skapar ett nytt stadsområde i en havsnära miljö och svarar i synnerhet upp mot efterfrågan på småhusbostäder och förmånliga familjebostäder. Den totala våningsytan för planen har uppskattats till cirka 6 700 000 våningskvadratmeter.

– Genomförandet av generalplanen har många betydande positiva effekter i synnerhet på region- och samhällsstrukturen, bostadsutbudet i huvudstadsregionen, sysselsättningen och näringslivets möjligheter. Byggpotentialen i öster är betydelsefull för hela regionen, säger Mikko Aho, chef för Helsingfors stadsplaneringskontor.

En effektiv kollektivtrafik grundar sig på att metron byggs ut i öster. Metron kopplar tillväxtområden i Helsingfors, Vanda och Sibbo till en del av den kollektiva spårtrafiken. I planen görs reserveringar även för byggande av snabbspårvägar.

Att bygga ut Östersundom till en stad innebär en stor ändring för området jämfört med nuläget och påverkar områdets natur och landskap samt förhållandena för de nuvarande invånarna.

Vid utarbetandet av planförslaget har betydande naturvärden och målen för samhällsstrukturen sammanjämkats. Byggandet har minskats avsevärt och områden har reserverats för rekreation och naturskydd. Enligt förslaget utgörs över en tredjedel av det över 37 kvadratkilometer stora området av grönområden. I Naturabedömningen överskrids emellertid tröskeln för betydande skada för tre arter – järpe, nattskärra och kornknarr.

– Om byggområdena minskades ytterligare, skulle generalplanen inte längre motsvara det utkastalternativ som godkänts som grund för planen eller målen som ställts för projektet. Därför ville vi lägga fram förslaget till beslutsfattarna, säger Ilkka Laine, chef för Östersundomprojektet.

Genomförandet av Östersundomområdet motsvarar byggandet av en medelstor finsk stad. Byggandet tar flera årtionden och generalplanen måste vara flexibel efter behov som man möter i framtiden.

Östersundomkommittén beslutar om framläggning av planen i december

Östersundomkommittén skickar planförslaget till kommunernas förtroendeorgan för behandling i sitt möte den 27 oktober 2014. Om alla kommuner förordar förslaget för sitt eget område, lägger kommittén planförslaget fram och ber myndigheter och intressentgrupper om deras utlåtanden. I samband med framläggningen ordnas diskussionsmöten och det är möjligt att lämna in en anmärkning om förslaget. Målet är att Östersundomkommittén godkänner generalplanen som förordas av fullmäktige i slutet av 2015. Material för planen: www.yhteinenostersundom.fi (på svenska)

Ytterligare information:

Helsingfors
chef för stadsplaneringskontoret Mikko Aho, tfn (09) 310 37100, mikko.aho@hel.fi
chef för Östersundomprojektet Ilkka Laine, tfn (09) 310 37055, ilkka.laine@hel.fi

Vanda
stadsplaneringschef Tarja Laine, tfn (09) 8392 2741, tarja.a.laine@vantaa.fi

Sibbo
tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, tfn (09) 2353 6731, pekka.soyrila@sipoo.fi
generalplanechef Kaisa Yli-Jama, tfn (09) 2353 6702, kaisa.yli-jama@sipoo.fi

Nyckelord

Bilder

Kommunernas gemensamma generalplan, planförslagets karta
Kommunernas gemensamma generalplan, planförslagets karta
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 310 1673http://www.hel.fi/ksv
Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen suunnittelusta. Tavoitteenamme on kehittää Helsingistä urbaani, viihtyisä ja kaupunkirakenteeltaan tiivistyvä kaupunki. Haluamme luoda edellytykset riittävän suurelle ja laadukkaalle asuntorakentamiselle, hyville lähipalveluille ja monipuolisille elinkeinoille.

Följ Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tutustu Laiturin näyttelyssä Eliel Saarisen kädenjälkeen Helsingissä30.5.2017 14:39:19 EESTTiedote

Näyttely "Helsingistä on tullut suurkaupunki! – Eliel Saarinen ja Helsinki" avataan torstaina 1. kesäkuuta näyttelytila Laiturilla Kampissa. Näyttely on kattava läpileikkaus arvostetun arkkitehdin perinnöstä pääkaupunkimme katukuvassa. ”On hämmästyttävää, että koskaan aikaisemmin Saarisen Helsingin tuotantoa ei ole tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena”, toteaa dosentti Timo Tuomi. Laiturin kesänäyttely tarjoaa nostalgisia kuvia menneen ajan Helsingistä ja rohkaisee arkkitehtuurifaneja bongaamaan kaikki kaksikymmentä Elielin suunnittelemaa rakennusta Munkkiniemestä Vuosaareen.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstiedote 16.5.201716.5.2017 17:15:50 EESTTiedote

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on tänään pitänyt historiansa viimeisen kokouksen. Kokouksen päätökset löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatostiedote/2017/Ksv_2017-05-16_Kslk_13_Pt/index.html Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintaan liittyvää tietoa löytyy päätöksenteko-sivulta seuraavasta osoitteesta: http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/ Lisätiedot: viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, p. 09 310 37368

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum