ELY-keskukset

Östra och södra Finlands vattentjänststrategi - mätarna underlättar verkställandet (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)

Dela

Strategiarbetet för östra och södra Finlands vattentjänst har framskridit till att välja mätnings- och uppföljningsmodell. Valet av mätarna har gjorts noggrannt och man har kommit fram till en tillräckligt enkel mätningsmodell, så att verkställandet säkert kommer i gång. Under de senaste månaderna har vår verksamhetsmiljö förändrats kraftigt, så det är synnerligen viktigt att begripa hur man ska förbereda sig inför olika situationer inom vattentjänsten. Vi framhåller beredskap och temat cyberrisker starkare än förut i strategin.

Vattentjänst 2050.
Vattentjänst 2050.

Den 8 juni 2022 kan man diskutera mätningsarbetet, uppföljningen av strategin och beredskapsfrågor på evenemanget för intressentgrupper som ordnas på distans, och dit alla vattentjänstaktörer, myndigheter, forskningsinstitut och andra experter inom vattentjänstbranschen är välkomna.    

Vattentjänststrategiarbetet inom östra och södra Finlands samarbetsområde inleddes i början av år 2021. En stor grupp experter inom vattentjänstbranschen har deltagit i arbetet, och har gemensamt tagit fram strategin med tillhörande planer för verkställande. Enligt visionen för östra och södra Finlands vattentjänststrategi ”Tillsammans för en hållbar vattentjänst” ska saker göras tillsammans.

Mot målet genom mätning

I början av år 2022 påbörjades definierandet av mätningsmodellen, för att vi ska kunna följa med i hur vi uppnår strategins målsättningar. Med hjälp av mätningsmodellen kan vi också följa med ifall det uppstår behov för att förändra åtgärder och målsättningar när verksamhetsmiljön förändras. På samma gång har det planerats en uppföljningsmodell, vars tidtabell och ansvar vi utgår ifrån för att utvärdera arbetets resultat och dra slutsatser och skapa lösningsförslag för framtiden.

En god mätare mäter ändå inte enbart redan utfört arbete, utan med dess hjälp kan vi skapa framtiden. När vi samlar in rätt kunskap och bearbetar uppföljningsinformationen som erhållits till stödmaterial för ledningen, kan vi med hjälp av det här dra nytta av situationsinformationen för att precisera strategins åtgärder.

Alla målsättningar kan inte mätas enbart kvantitativt. På grund av det här har man under framtagandet av mätningsmodellerna tagit i bruk kvalitativa mätningsmodeller, bl.a. trafikljusmodellen. I strategiarbetet står det helt klart att allt inte går att mätas kvantitativt, utan att man behöver kvalitativa och beskrivande mätningsmodeller vid sidan av de kvantitativa mätningsmodellerna.

Högklassig och driftsäker vattentjänst i hela Finland

Vid sidan av vattentjänststrategin för östra och södra Finland har samtidigt västra Finlands strategiarbete utförts. Strategiarbetets gällande bestämmelser har varit olikartade, men målsättningarna är sinsemellan väldigt lika, och de motsvarar också väl den pågående nationella vattentjänstreformens åtgärdsprogram.

- Det finns säkerligen skillnader på olika håll i Finland, och till och med från ett landskap till ett annat, men det är viktigt att den gemensamma helheten är tydlig, säger vattenhushållningsexperten Piia Kepanen.  Vi eftersträvar en högklassig och driftsäker vattentjänst för oss alla.

NTM-centralernas vattentjänster har sammanförts 

Sedan början av år 2022 har NTM-centralernas vattentjänster sammanförts till NTM-centralen i Södra Savolax.

- Myndighetsverksamheterna som motsvarar lagen om vattentjänster har sammanförts i vattentjänstenheten, så det är naturligt att vi i fortsättningen vad gäller uppföljning och verkställande samarbetar ännu mer mellan östra och södra och västra Finland, konstaterar Piia Kepanen. I fortsättningen är dessutom norra Finlands deltagande i strategiarbetet betydande för vårt arbete, för att vi ska kunna sprida samarbetet över hela Finland. Vi vill skapa en driftsäker, ansvarsfull och kontinuerligt utvecklande vattentjänst över hela landet.

Evenemang för intressentgrupper den 8 juni

För alla samarbetsområdets vattentjänstaktörer, myndigheter, forskningsinstitut och andra experter inom vattentjänstbranschen erbjuds ett evenemang som ordnas på distans för intressentgrupper den 8 juni 2022. Vi diskuterar strategins mätningsmodeller och verkställandet, samt vattentjänstens beredskap. Anmälan via den här länken senast den 3 juni 2022. Välkommen med!

Nyckelord

Kontakter

Vattenhushållningsexpert Piia Kepanen, NTM-centralen i Södra Savolax, piia.kepanen(at)ely-keskus.fi

Bilder

Vattentjänst 2050.
Vattentjänst 2050.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum