HUS

Över 550 människor i Finland väntar på ett nytt organ

Dela

Alla organtransplantationer i Finland har koncentrerats på riksnivå till HUS. Organtransplantationerna på vuxna patienter utförs vid Mejlans tornsjukhus och på barnpatienter vid Nya barnsjukhuset.

Övervägande av organdonation hör tillsjukhusens normala verksamhet. "Jourerna och intensivvårdsavdelningarna vid organtransplantationssjukhusen identifierar en potentiell organdonator. Även äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar kan lämpa sig som organdonatorer", säger Kirsi Rantanen, specialist i neurologi och ansvarig läkare för donationsverksamheten vid HUS.

Man kan gå vidare till organdonation om den avlidne inte har motsatt sig det under sin livstid. De anhöriga informeras om organ- och vävnadsdonationsverksamheten och patientens eventuella ståndpunkt tillfrågas. Det är till stor hjälp om patienten har uttryckt sin vilja i applikationen Mina Kanta-sidor.

Största delen av organdonatorerna konstateras vara hjärndöda. Då har hjärnans blodcirkulation upphört för gott. År 2021 inleddes ett DCDD-pilotprojekt i Finland. DCDD innebär donation av organ efter att man avstått från behandling och efter att blodcirkulationen stannat. Man kan gå vidare till organdonation om hjärtat stannar under en uppföljningstid på tre timmar.

Rantanen betonar att vem som helst kan insjukna allvarligt i en sjukdom vars enda behandlingsform är organtransplantation.


I Finland genomförs över 400 organtransplantationer varje år

År 2021 genomfördes sammanlagt 420 organtransplantationer, varav 23 på barn. I siffran ingår även njurtransplantationer från levande donatorer, närmare bestämt ett rekord på 46 stycken. Även om det gjordes många organtransplantationer har det totala antalet personer som väntar på transplantation inte minskat nämnvärt.

Genom aktiv utbildning och information har man redan under några år kunnat öka antalet njurtransplantationer från levande donatorer. Sammanlagt genomförs 240–290 njurtransplantationer varje år.

Resultaten av organtransplantationer är goda. Efter njurtransplantationen fungerar cirka 94% av transplantaten ännu efter 5 år och av alla levertransplantationspatienter lever nästan 90% ännu 5 år efter transplantationen. Hos barnpatienter med njurtransplantat är situationen ännu bättre. Vid lever- och hjärttransplantationer är överlevnadsandelen cirka 70%.

"Även en liten ökning av organtransplantationerna innebär betydande inbesparingar i form av minskade dialyskostnader för samhället, för att inte tala om vad det innebär för patienter som blir av med 4 timmars dialysbehandling tre gånger i veckan eller en sjukdom som leder till döden", säger Arno Nordin, överläkare vid HUS transplantations- och leverkirurgi.

Europeiska organtransplantationsdagen firas lördagen den 8 oktober 2022.

---

Se informationsmötet Suorana HUSista den 7 oktober 2022 via denna länk.

HUS ordnar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella varierande ämnen.

Läs mer om våra informationsmöten via länken.

För mera information
HUS Gastrocentrum
Överläkare i organtransplantation och leverkirurgi Arno Nordin
tfn 050 427 0242
arno.nordin@hus.fi

HUS Neurocentrum
Specialistläkare i neurologi Kirsi Rantanen
tfn 050 427 0121
kirsi.rantanen@hus.fi

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

HUSiin perustettiin 20 vuotta sitten kansainvälisten referenssisairaaloiden mallin mukainen asiantuntijaverkosto suonipoikkeavuuksien hoitoon ja diagnostiikkaan. Tästä lähtien erikoisosaamista etenkin vaikealaatuisten ja harvinaisten verisuonianomalioiden hoidossa on määrätietoisesti kehitetty. Näyttöön perustuvaa hoitoa on kehitetty myös omalla tutkimustyöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum