Aluehallintovirasto

Över 600 000 euro i stöd för avtalsbrandkårernas och räddningsverkens materielanskaffningar

Dela

Alla fem räddningsverk inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljats Brandskyddsfondens specialunderstöd för materielanskaffningar: Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets, Mellersta Finlands, Birkalands och Österbottens räddningsverk. Även tre avtalsbrandkårer fick bidrag: Kauhajärven VPK ry, Korkeakosken VPK ry och Lempäälän VPK ry. Med bidragen understöds totalt 11 olika materielanskaffningar. Det kom in sammanlagt tre understödsansökningar från avtalsbrandkårer och elva från räddningsverk.

Aktörerna inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fick sammanlagt 614 320 euro i stöd för materielanskaffningar.

Brandskyddsfondens materielanskaffningsunderstöd kan beviljas till räddningsverk och avtalsbrandkårer.

Materielanskaffningar som fått understöd

Räddningsverk

  • Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk: förnyande av befolkningslarm, röjningsbil och släckningsbil
  • Södra Österbottens räddningsverk: röjningsbil
  • Mellersta Finlands räddningsverk: lyftverk till bakgaffellyft och tanksläckningsbil
  • Birkalands räddningsverk: släckningsbil
  • Österbottens räddningsverk: tanksläckningsbil 

Avtalsbrandkårer

  • Kauhajärven VPK ry: manskapsbil
  • Korkeakosken VPK ry: manskapsbil
  • Lempäälän VPK ry: tanksläckningsbil

Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd

Regionförvaltningsverket skickar Brandskyddsfondens ansökningsanvisningar till räddningsverken inom sitt verksamhetsområde. Räddningsverket lämnar in ansökningsdokumenten inklusive förord till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket rangordnar ansökningarna enligt de kriterier som regionförvaltningsverket har fått och vidarebefordrar ansökningsdokumenten till Brandskyddsfonden. Räddningsverkens och avtalsbrandkårernas behandlas separat.

Understöd kan i allmänhet sökas en gång per år under den ansökningstid som Brandskyddsfonden angett.

Information om brandskyddsfonden finns på adressen www.palosuojelurahasto.fi.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

räddningsinspektör Arto Laine, tfn 0295 018 516
arto.j.laine@avi.fi
RFV i Västra och Inre Finland

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum