Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Överdirektör Marko Pukkinen överräcker livräddningsmedaljer i Vasa 5.11.2021

Dela

Fredagen den 5 november överräcker Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen livräddningsmedaljer som är beviljade av republikens president. Medaljen beviljades till fyra personer som handlade synnerligen modigt. Överräckningen sker på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands kontor i Vasa, vid adressen Statens ämbetshus, Wolffskavägen 35 (1:a vån.).

Representanter för press och media är välkomna att närvara vid överräckningen. Under överräckningstillfället beaktas de hygienrutiner som covid-19-läget förutsätter. Obs! Mötesrummet Wolff i mötescentret på 1 våningen rymmer högst 28 personer.

Vi ber att representanter för press och media anmäler sin närvaro på förhand, senast fredagen den 5 november kl. 10: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295018511, elisabet.heinrich@rfv.fi.

Medaljmottagare:

Tapio Aho (Vasa), med motiveringen att rädda från drunkning, is/vatten.

Aho räddade den 26 februari 2020 en person som körde snöskoter och föll genom isen. Han gick till iskanten och tog tag i den drunknandes kläder drog upp hen från vattnet.

Tatu Arminen (Tammerfors), med motiveringen att rädda från drunkning.

Julafton 2019 hoppade Arminen i kallt och strömmande vatten och simmade till den drunknande och hjälpte hen hålla fast i en livräddningsboj och höll hen på ytan tills räddningsverket anlände.

Shakhawan Faraj (Vasa), med motiveringen att förhindra ett våldsdåd.

Shakhawan handlade den 2 oktober 2018 synnerligen modigt och aktivt vid en knivhuggning som skedde i en läroinrättning. Han hindrade med risk för sitt eget liv knivhuggaren från att fortsätta dådet och räddade på det sättet en annan mänskas liv.

Aino Matilda Sillanpää (Jakobstad), med motiveringen att förhindra ett våldsdåd.

Vid en knivhuggning den 16 februari 2019 slängde sig Sillanpää på knivhuggarens rygg och kunde på det sättet fälla knivhuggaren och rädda livet på mannen som var föremål för attacken.

Livräddningsmedaljer beviljas varje år till cirka tio medborgare runt om i landet. År 2021 behandlade livräddningsmedaljnämnden sammanlagt 119 medaljförslag. Republikens president beviljade 11 personer en livräddningsmedalj. Medaljerna har beviljats sedan 1920-talet.

Mer information:

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
konsultativ tjänsteman Tove Lindell, tfn 0295 018 510

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pakolliset terveystarkastukset järjestettävä Porin lentoasemalla covid-19-taudin omikron-variantin torjumiseksi29.11.2021 18:02:38 EET | Tiedote

Rajoittaakseen koronavirustaudin leviämistä on Lounais-Suomen aluehallintovirasto tehnyt Satakuntaan kaksi tartuntatautilain mukaista päätöstä. Ensimmäisellä päätöksellä määrätään Porin kaupunki järjestämään lentokentän kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastus ja toisella päätöksellä velvoitetaan maahantulijat osallistumaan tähän terveystarkastukseen. Aluehallintoviraston päätökset ovat voimassa 29.11.-31.12.2021.

Personer som anländer från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll på Åbo flygplats och i Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo hamnar29.11.2021 16:50:27 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har förordnat Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo stad att ordna hälsokontroller för alla inresande personer som har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Gränsövergångarna i Västra och Inre Finland: Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll29.11.2021 15:44:05 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har förordnat gränsövergångskommunerna i dess område att ordna hälsokontroller av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll vid alla gränsövergångar i Södra Finland29.11.2021 15:29:20 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna i sitt område av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten Omicron. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Betonielementin kaatumisesta päiväsakkoja ja yhteisösakkoja29.11.2021 14:58:11 EET | Tiedote

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tavarankuljetusalalla toimivan kommandiittiyhtiön työturvallisuusrikoksesta 4000 euron yhteisösakkoon ja yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 40 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi betonielementtejä valmistavan, rakennusalalla toimivan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon rangaistukseen. Tämän ohella käräjäoikeus on tuominnut tapahtumapaikalla sijainneen rakennustyömaan rakennuttajana/päätoteuttajana toimineen yksityisen elinkeinonharjoittajan 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.11.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum