Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Övergången till sommarhastigheter börjar onsdag 12.4. på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Dela
Slopandet av de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden påbörjas denna vecka i Finland stegvis från söder. På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar börjar ändringen av hastighets-begränsningarna onsdag 12.4. och alla märken bör vara ändrade senast torsdag 13.4.
På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar börjar ändringen av has-tighetsbegränsningarna onsdag 12.4.
På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar börjar ändringen av has-tighetsbegränsningarna onsdag 12.4.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.

Beläggningsskador kan ställvis bromsa upp återgången till sommarhastigheter

Vädret under vintern varierade särskilt i södra Finland, vilket har orsakat hål eller andra skador i stor utsträckning i beläggningen. Dessutom kunde man förra sommaren göra en mycket anspråkslös mängd ny beläggning, särskilt på grund av den höjda kostnadsnivån.

De värsta beläggningsskadorna på NTM-centralen i Södra Österbottens huvud- och regionvägar har lappats denna vår. På riksväg 3 Vasa motorväg för trafik från Vasa har installerats en tillfällig 80 km/h hastighetsbegränsning i slutet av januari vid Gamla Vasa kanals bro, där det uppstått en sättning. Denna tillfälliga hastighetsbegränsning bibehålls tills sättningen reparerats sommaren 2023. På grund av beläggningsskador lämnas vinterhastighetsbegränsningen 80 km/h inte tillfälligt i kraft på andra ställen längs NTM-centralens landsvägar.

Uppmärksamma körhastigheten, attityd och däck

Även om man övergår till sommarhastigheter förutsätter säker körning ofta lägre hastigheter än vad vägmärket skulle tillåta, om det till exempel fortfarande är halt under morgontimmarna. En lugnare körstil sparar också bränsle. Förutom en lämplig hastighet för situationen ska även attityden vara i skick.

När våren kommer börjar många olika slags personer röra sig på vägen igen. Man ska beakta fotgängare, cyklister och mopedister genom att lämna tillräckligt med utrymme åt dem till exempel när man passerar dem. Även tillräckliga säkerhetsavstånd till andra trafikanter är mycket viktiga.

Det är bra att fundera på bytet av sommardäck utifrån den egna körmiljön – om man kör på vintriga vägar lönar det sig inte att ha bråttom med att byta däck. Många har dubbdäck som vinterdäck. Dubbdäcken får användas fram till slutet av mars och ännu senare än det, om vädret eller väglaget kräver det. Föraren ansvarar för valet av rätt sorts däck.


Man kan kontrollera väglaget och trafiksituationen via Trafikledsverkets trafikläget tjänst Liikennetilanne (fintraffic.fi)

Kontakter

Kjell Lind
Trafiksäkerhetsansvarig
0295 027 734
kjell.lind@ely-keskus.fi

Bilder

På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar börjar ändringen av has-tighetsbegränsningarna onsdag 12.4.
På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar börjar ändringen av has-tighetsbegränsningarna onsdag 12.4.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum