Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

P2P Finland Ab får inte längre bevilja konsumentkrediter eller förmedla person-till-person-lån. Bolaget har strukits ur regionförvaltningsverkets register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Dela

Du kan göra en anmälan till regionförvaltningsverket om du misstänker att P2P Finland Ab fortfarande beviljar konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån. Enligt regionförvaltningsverkets uppgifter har bolaget varit verksamt t.ex. på webbplatserna vippit.fi, avippi.fi och lainamaan.fi.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 14.12.2020 ett beslut om att avföra P2P Finland Ab från regionförvaltningsverkets register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Regionförvaltningsverket ansåg att bolaget inte längre var tillförlitligt. Regionförvaltningsverkets beslut vann laga kraft 16.12.2022 då högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade P2P Finland Oy besvärstillstånd gällande avförandet från registret. P2P Finland Ab får inte längre bevilja konsumentkrediter eller förmedla person-till-person-lån.

Om du misstänker att P2P Finland Oy fortfarande beviljar konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån kan du lämna in en fritt formulerad anmälan till regionförvaltningsverket per e-post till registratur.sodra@rfv.fi. Anmälan ska helst innehålla både information och bevis på när konsumentkrediten har beviljats och till exempel en kopia av kreditavtalet.

Regionförvaltningsverket övervakar att kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån i sin verksamhet iakttar konsumentskyddslagen och god kreditgivningssed samt är registrerade och uppfyller förutsättningarna för registrering. Regionförvaltningsverket tryggar för sin del den lagstadgade servicen för kunderna hos kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. Mer information om tillsynen och om registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån finns på regionförvaltningsverkets webbplats.


Mer information:
Överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627
Överinspektör Hanna Suutari-Pitkänen, tfn 0295 016 705
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta2.2.2023 14:27:12 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssin kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille. Osallistujat jatkokurssille tulevat peruskurssit 72 - 75 vuosina 2013 - 2016 suorittaneille henkilöille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta1.2.2023 15:27:38 EET | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl1.2.2023 07:58:19 EET | Tiedote

Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kävi läpi suunnitelman alkaneelle vuodelle31.1.2023 13:04:14 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen uudessa kokoonpanossa. Valmiustoimikunta on oman toimialueensa kokonaisturvallisuuteen liittyvän yhteistoiminnan edistämiseksi perustettu alueellinen toimielin, jollainen toimii jokaisen aluehallintoviraston alueella. Tänä keväänä Pohjois- Suomen valmiustoimikunta keskittyy kokouksissaan erityisesti alueellisiin riskiarvioihin ja niihin liittyviin tilannekatsauksiin sekä varautumisen yhteensovittamiseen ja alueelliseen huoltovarmuuteen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum