Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

På arbetsplatserna faller man från hög höjd och blir ofta sjukskriven

Dela

I Finland inträffar dagligen flera olycksfall i arbetet på grund av fall. Fallolyckor hör till de vanligaste i arbetsplatsernas olycksfallsstatistik. Även inom arbetarskyddstillsynen ges arbetsgivarna som enskilda ärenden mest uppmaningar i fråga om försummelse av fallskydd. ”Inspektören ger en uppmaning om bristen i fallskyddet i lagtermer orsakar större fara än ringa”, berättar arbetarskyddsinspektör Emma Helenius.

Olycksfall i arbetet på grund av fall inträffar tätt även på andra ställen än på byggen. ”Till exempel inom handeln och industrin arbetar man på olika arbetsplattformar, stegar och personlyftanordningar. Inom städbranschen arbetar man på hög höjd bland annat när man tvättar fönster. Inom fastighetsskötseln tvättar man tak och på hög höjd utförs också små reparationsarbeten och så vidare. Därför har vi ökat övervakningen av arbete på hög höjd med fallrisk även inom andra branscher än byggbranschen”, säger Emma Helenius.

Målet med tillsynen är färre antal olycksfall i arbetet på grund av fall. Enligt Helenius strävar man efter detta genom ett vägledande tillsynsgrepp, så att arbetsgivarna och arbetstagarna blir mer medvetna om farorna med arbete på hög höjd med fallrisk.

Medvetenheten om fallriskerna på arbetsplatserna utökas förutom genom den vägledande tillsynen även genom informationskampanjen #Älätipu 13.–17.6.2022.

Nyckelord

Kontakter

Projektet för arbete på hög höjd med fallrisk
Emma Helenius, inspektör, tfn 0295 018 640, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Bilder

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum