Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

På Ode arbetar man självstyrt – fördel för både de anställda och kunderna

Dela

Helsingfors centrumbibliotek Ode deltar i Tammerfors universitets forskningsprojekt, där man utreder arbetshälsan i fem självstyrande organisationer. Bland de undersökta arbetsplatserna är Ode den enda organisationen inom den offentliga sektorn. Odes anställda har goda möjligheter att påverka sitt arbetsinnehåll. Självinstruktion gör arbetet meningsfullt, men kräver ansvarstagande. Kunden drar nytta av att tjänsterna förnyas.

På Ode var arbetsengagemanget på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna. Bild: Toni Kitti/Helsingfors stad
På Ode var arbetsengagemanget på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna. Bild: Toni Kitti/Helsingfors stad

På Ode innebär självstyrandet att teamen själv kan bestämma om nästan allt rörande deras arbete. Medlemmarna i teamet deltar i planeringen av arbetsskift, de bestämmer hur teamets service ska utvecklas, vilka evenemang de ska arrangera eller vilka tider olika tjänster ska vara öppna. De ansvarar även självständigt för sitt teams inköp. Det viktigaste är dock fördelen för kunden. Kunderna deltar även ofta i utvecklandet av tjänster.

”Ett utmärkande drag för en självstyrande arbetsenhet är självrannsakan. Vi strävar efter att utveckla vår egna och teamens verksamhet samt korrigera våra verksamhetsformer i en riktning som på ett bättre sätt stödjer arbete och samarbete”, berättar servicechef Laura Norris.

I Finland har omfattande forskning bedrivits om arbetsengagemang som en skildrare av positiv arbetshälsa och enligt forskningen är arbetsengagemanget på självstyrande arbetsplatser klart högre än genomsnittet. På Ode var arbetsengagemanget till och med på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna.

Tammerfors universitets forskning visar att självstyrande har betydande fördelar. Möjligheterna att påverka arbetet främjar arbetets meningsfullhet och betydelsefullhet, samt lärandet av nya saker. På Ode är arbetsbeskrivningarna breda och man kan själv påverka arbetets innehåll. ”Hos oss tittar man verkligen inte på om du är praktikant, chef eller något annat. Om någon uppgift verkar intressant, så kan man ta tag i den”, beskriver en anställd vid Ode i en forskningsintervju.

Självstyrande arbete är dock inte bara enkelt. Ansvaret vid beslutsfattande, ledningen av det egna arbetet och övervägandet av saker kan också kännas väldigt krävande. De intervjuade arbetstagarna uppskattar att anställda i en självstyrande organisation bör ha ”ett flexibelt sinne och tålighet för föränderliga situationer”.

Odes självstyrande verkar fungera särskilt eftersom de anställdas olika slags färdigheter och styrkor på så sätt kommer fram och skapar en helt ny slags verksamhet som motsvarar kundernas behov. ”Att vara en del av en mer traditionellt fungerande och stor stadsorganisation skapar även utmaningar när den smidiga verksamheten kolliderar med tyngre och långsammare beslutsprocesser. När man kan leva med det här och hitta fungerande lösningar, lönar det sig nog att genomföra självstyrande verksamhet på den offentliga sidan. Kunden har fördel av kreativa och förnybara tjänster”, uppskattar forskaren Riitta-Liisa Larjovuori från Tammerfors universitet.

Sjuttio procent av Odes personal svarade på Tammerfors universitets forskningsenkät och dessutom kartlades erfarenheterna med personliga intervjuer.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktperson (TAU):
forskare, projektchef Riitta-Liisa Larjovuori
Tammerfors universitet, tfn 050 433 6260 riitta-liisa.larjovuori@tuni.fi

Kontaktperson (Ode):
servicechef Laura Norris
tfn 040 621 5957, laura.norris@hel.fi

Bilder

På Ode var arbetsengagemanget på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna. Bild: Toni Kitti/Helsingfors stad
På Ode var arbetsengagemanget på den högsta nivån av de undersökta arbetsplatserna. Bild: Toni Kitti/Helsingfors stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

* * *

Ode, Helsingfors centrumbibliotek, är en levande mötesplats på Medborgarplatsen, i hjärtat av Helsingfors

Ode kompletterar den kultur- och mediekoncentration som utgörs av Musikhuset, Finlandiahuset, Sanomahuset och museet för nutidskonst Kiasma. Det erbjuder ett icke-kommersiellt offentligt stadsrum som är öppet för alla mittemot riksdagshuset.

Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.

Helsingfors centrumbibliotek Ode
Tölöviksgatan 4
00100 Helsingfors
www.oodihelsinki.fi/sv

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uusi ja maksuton Liikuntaluuri tarjoaa henkilökohtaista ohjausta Helsingin liikuntamahdollisuuksien pariin8.1.2021 11:00:00 EETTiedote

Helsingin liikuntapalvelut avaa 11. tammikuuta uuden puhelinpalvelun, Liikuntaluurin, joka tarjoaa kaupunkilaisille tietoa ja tukea sekä kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen. Palvelu on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jotka voivat puhelinpalvelun avulla saada liikunta-alan asiantuntijan apua mieltä askarruttaviin liikkumiseen liittyviin kysymyksiin.

KORJATTU: Yhdeksän tekojäätä auki joulun pyhinä, kirjastoissa jatkuu rajoitettu asiointi17.12.2020 14:10:00 EETTiedote

Koronakoordinaatioryhmä linjasi 10. joulukuuta kokouksessaan voimassa olevien rajoitusten ja suositusten voimassaolon jatkamisesta 10. tammikuuta saakka. Joulun pyhinä Helsingin tekojäät ovat auki ja suurimmilla tekojääkentillä henkilömäärärajoituksia on kasvatettu. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat kiinni 10.1. asti, kuten museot, kulttuurikeskukset, sisäliikuntapaikat ja nuorisotilat. Kirjastoissa jatkuu rajoitettu palvelu, mutta joulun pyhinä kaikki kirjastot ovat kiinni.

Helsinki, Helsingin seurakunnat ja MIELI ry torjuvat yksinäisyyttä joulun aikaan17.12.2020 13:00:00 EETTiedote

Joulu 2020 jää muistiin erityisenä koronaepidemian vuoksi. Aiempaa useampi viettää joulua tänä vuonna yksin tai eristäytyneenä. Helsingin kaupunki, Helsingin seurakunnat sekä mielenterveysjärjestö MIELI ry ovat yhdistäneet voimansa torjuakseen yksinäisyyttä ja koonneet verkkoon joukon palveluita ja tekemistä, joilla juhlan viettoon löytyy iloa, valoa ja toivoa tänäkin jouluna. Lisäksi Helsingin juhlaviikoilta tuttu Taidelahja paketoidaan tänä jouluna uudelleen ja toimitetaan uusille vastaanottajille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum