Varsinais-Suomen ELY-keskus

På Särkänsalmi bro i Nådendal byggs en gång- och cykelväg, trafikavbrott på landsväg 189 20.-23.5.2022

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland bygger i samarbete med Nådendals stad en gång- och cykelled till Nådendal på landsväg 189 på Särkänsalmi bro. Sammanlagt byggs cirka 1,5 km ny led. Samtidigt förnyas Särkänsalmi strömningsöppning och viltstängsel byggs på landsväg 189. De förberedande arbetena på byggplatsen har i huvudsak redan slutförts och de egentliga byggnadsarbetena har inletts, arbetet fortsätter till slutet av hösten. På grund av arbetet med att förnya Särkänsalmi strömningsöppning är landsväg 189 stängd den 20.5.2022 kl. 19.00-23.5.2022 kl. 6.00. Omvägen kommer att gå via landsvägarna 1930, 1900, 192, 1893, E18 till landsväg 189. Omvägens längd är cirka 40 km. Under trafikavbrottet ordnas ingen kollektivtrafik för Fölis interna linjer N2 och N3 i Nådendal.

Särkänsalmi bro
Särkänsalmi bro

NTM-centralen i Egentliga Finland har i samarbete med Nådendals stad börjat förbättra gång- och cykeltrafikens funktion och säkerhet vid Särkänsalmi. På landsväg 189 byggs en ny gång- och cykelväg till Särkänsalmi bro. Den nya leden byggs på sträckan Meripirtintie-Virventie på sammanlagt cirka 1,5 lång sträcka. Nådendals stad har också under de senaste åren i flera olika byggprojekt förbättrat gång- och cykelleden i riktning mot skärgården med avsnittet Luonnonmaa. I och med detta projekt skapas en enhetlig gång- och cykelväg från Nådendals centrum till Merimasku kyrkby. Vägområdet under entreprenaden är en del av den populära Skärgårdens Ringväg och betjänar därmed även cykelturismen. NTM-centralens mål är att stöda hållbara färdsätt och byggande.

I samband med förbättringen av landsvägen förnyas också Särkänsalmi strömningsöppning i havsbanken och viltstängsel byggs också på en cirka 3,5 kilometer lång sträcka från Särkänsalmi mot Nådendal.I och med projektet sträcker sig viltstängsel längs landsväg 189 till hela området kring Luonnonmaa.

Trafikavbrott och andra trafikarrangemang på landsväg 189

På grund av arbetet med att förnya Särkänsalmi strömningsöppning är landsväg 189 stängd 20.5.2022 kl. 19.00 - 23.5.2022 kl. 6.00 och omvägen kommer att gå via Askais längs rutten Merimasku kyrksund – Askais – Lemuo – Gustavsvägen.Omvägen kommer att gå via landsvägarna 1930, 1900, 192, 1893, E18 till landsväg 189.Omvägens längd är cirka 40 km. För fotgängare och cyklister går det inte heller att ordna en trafikförbindelse förbi broplatsen under trafikavbrottet. Även kollektivtrafikens turer på förbindelsen Åbo-Rimito för Fölis interna linjer N2 och N3 i Nådendal har ställts in under trafikavbrottet. På grund av trafikavbrottet blir två turpar okörda på fredag kväll. På lördagar och söndagar finns det under båda dagarna endast två turpar, som alltså inte kör under trafikavbrottet den 22.5 och 23.5. Även Skärgårdens ringväg som går längs strömningsöppningen är stängd under trafikavbrottet.

Med undantag av trafikavbrottet under den tid strömningsöppningen förnyas medför byggarbetena inga betydande olägenheter för trafiken. Trafiken använder i huvudsak två avsmalnade filer. Brytningsarbetet orsakar nu på våren en del några minuter långa trafikavbrott. Trafikavbrott på några minuter orsakas också på hösten av att elementen som breddar Särkänsalmi bro lyfts upp. Vid byggplatsen sänks hastighetsbegränsningen till 30 km/h.     

Byggplatsen och de olägenheter den orsakar är lyckligtvis endast tillfälliga och den nya leden är till nytta för såväl lokalbefolkningen som turisterna när den är färdig. Möjligheterna att cykla och promenera mot skärgården förbättras och trafiksäkerheten förbättras.

Mer information:

-NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Mikko Asunen, tfn 0295 024 106 eller mikko.asunen@ely-keskus.fi

- Nådendals stad: chef för samhällsteknik Mika Hirvi, tfn 050 464 9902 eller mika.hirvi@naantali.fi

- Oteran Oy: Kimmo kanerva, tfn 0400 125 477 eller kimmo.kanerva@oteran.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Joenperän silta korjataan Mynämäellä maantiellä 202118.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitseva Joenperän sillan korjaustyöt kesäkuun alussa. Korjaustyöt kestävät syyskuun loppuun saakka. Korjaustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta sillan kansirakenteen uusimistöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan kulku työmaan läheisyydessä. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haitta tielläliikkujille.

Rajaojan silta puretaan ja korvataan rummulla Salossa Särkisalontiellä17.5.2022 09:43:34 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Salossa Särkisalontiellä (mt 1823) sijaitsevan Rajaojan sillan muutostyöt tällä viikolla. Muutostöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Ennen vanhan sillan purkutyötä siltapaikalle rakennetaan kiertotie. Kiertotiejärjestelyn ajan liikenne kavennetaan yhdelle kaistalle (kaistan leveys 4 metriä) ja käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum