Uudenmaan ELY-keskus

Parikka bro i Hyvinge förnyas, trafiken kommer att ledas till en omväg tisdagen den 12.7. kl. 12.00

Dela

Ahdenkalliontie (väg 11515) i Hyvinge stängs för trafik medan Parikka bro förnyas. Under arbetets gång leds trafiken till en omväg.

Förnyandet av Parikka bro i Hyvinge medför ändringar i trafikarrangemangen på Ahdenkalliontie. Ahdenkalliontie (väg 11515) stängs för trafik vid Parikka bro, som ligger mellan Sahamiehentie och Punakiventie, tisdagen den 12.7.2022 kl. 12.00 och öppnas för trafik senast torsdagen den 14.7.2022 kl. 12.00. När arbetet är klart kan vägen öppnas även tidigare.

Trafiken leds till en omväg via Borgåleden (väg 25) och Hyvinge centrum. Omvägen är cirka 12 km lång. 

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi byggplatsen längs en tillfällig rutt.

Bilaga: karta, omväg medan arbetet pågår

 

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040 557 3888

Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

Projektchef: NTM-centralen i Sydöstra Finland Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.