ELY-keskukset

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg lindras stegvis

Dela

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Passagerarbegränsningarna lindras försiktigt från mitten av juni. I det här skedet kommer man dock endast att öka antalet utomhusplatser på några rutter. Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg.

Begränsningarna för resenärer kan från och med 14.6.2021 luckras upp på de förbindelsefartygsrutter som har förutsättningar att resa utomhus. När det gäller resor utomhus har man beaktat att resan på rutten är kortare än 2 timmar. Resenärerna bör förbereda sig på att klä sig i utomhusresor enligt väderförhållandena. Från och med den 14 juni utökas antalet utomhusplatser på rutterna Kotka-Pyttis, Pargas och Velkua.

Maximalt antal passagerare per rutt och fartyg:

Det maximala antalet passagerare per rutt och fartyg hittas på NTM-centralens webbplats.

Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg trots skärgårdens sommarsäsong.

Från och med början av juli bedöms passagerarbegränsningarna varje vecka

Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. I bedömningen granskas sjukdomssituationen på riksnivå, eftersom det finns många fritidsresenärer runt om i landet. I helhetsbedömningen beaktas också vaccinationstäckningen och separata kluster av smittsamma sjukdomar.

I första hand strävar man efter att trygga skärgårdstrafikens kontinuitet. Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. Fartyg kan inte drivas underbemannade och arbetstagare kan inte komma till arbetet om de är sjuka. Det kan vara utmanande att få yrkeskunniga och friska vikarier i coronasituationen.

Fler platser tas i bruk ruttvis, när trafikens kontinuitet i ruttområdet i fråga inte är hotad på basis av en helhetsbedömning. I begränsningarna för passagerare beaktas de fartygsspecifika förutsättningarna för säkerhetsavstånd, såsom passagerarutrymmenas form, utrymmen och placering samt rutterna inomhus.

Trots sommarsäsongen rekommenderar NTM-centralen att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg

Sommarsäsongen håller på att starta och under sommaren ökar passagerarmängderna på förbindelsefartygen. Även under normala förhållanden är förbindelsefartygens kapacitet begränsad och i rusningstoppar har inte alla passagerare alltid rymt ombord. Nu är passagerarkapaciteten bara ungefär hälften av det normala. På vissa rutter är den till och med mindre än hälften av den normala kapaciteten. NTM-centralen uppmanar därför användarna av förbindelsefartygstrafiken att fortfarande undvika onödvändiga resor med förbindelsefartyg för att alla passagerare ska rymmas ombord på fartygen.

Passagerarna tas ombord på förbindelsefartygen i den ordning de anländer. Således kan inte alla medlemmar i samma sällskap garanteras att rymmas i samma fartygsskift, om det maximala passagerarantal som för närvarande används uppfylls. När det gäller turer som beställs följs samma praxis, dvs. beställningarna tas emot i den ordning de anländer. Förbindelsefartygstrafiken är en avgiftsfri och offentlig tjänst som är tillgänglig för alla på lika villkor. Det finns inget bokningssystem för förbindelsefartyg och det är inte möjligt att utveckla ett sådant på grund av undantagssituationen.

Utöver begränsningarna för passagerare är serviceproducenterna skyldiga att se till att det finns tillräckliga säkerhetsavstånd på fartygen. Ombord på fartygen erbjuds möjlighet till desinficering av händerna och utrymmen och ytor avsedda för passagerarnas bruk rengörs effektivt och regelbundet. Dessutom förutsätter NTM-centralen att alla över 12-åriga passagerare i förbindelsefartygstrafiken använder ansiktsmask. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda ansiktsmask. Varje kund ansvarar för att skaffa egen ansiktsmask. Fartygens besättning kan ge passagerarna instruktioner, men deras uppgifter omfattar inte övervakning av användningen av ansiktsmask. Anvisningarna om användningen av masker kommer att utökas på fartygen. Att en person inte bär ansiktsmask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från fartyget.

Tilläggsuppgifter: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Begränsningarna av passagerarantalet på förbindelsefartygen slopas från och med 21.6.202118.6.2021 08:56:05 EEST | Tiedote

Som en följd av den förbättrade situationen med smittsamma sjukdomar slopas begränsningarna av antalet passagerare i förbindelsefartygstrafiken för alla ruttområden från och med den 21 juni 2021. Trots att begränsningarna i antalet passagerare slopats förutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland både att man använder ansiktsmask och att man följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd när man reser med förbindelsebåt. För att trygga förbindelsefartygstrafikens kontinuitet rekommenderas att man trots att begränsningarna slopats undviker onödiga resor med förbindelsefartyg.

NTM-centralen delade ut 2,16 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Kustfinland)16.6.2021 11:57:21 EEST | Tiedote

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbot-ten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

ELY-keskus jakoi Rannikko-Suomeen 2,16 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja (Rannikko-Suomi)16.6.2021 11:49:09 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudella-maalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Yhteysalusten matkustajamäärien rajoitukset poistuvat 21.6.2021 alkaen16.6.2021 10:08:59 EEST | Tiedote

Parantuneen tartuntatautitilanteen johdosta yhteysalusliikenteen matkustajamäärien rajoitukset poistuvat käytöstä kaikilta reittialueilta 21.6.2021 alkaen. Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttää paikkarajoitusten purusta riippumatta sekä kasvomaskin käyttöä että turvavälisuositusten noudattamista yhteysaluksella matkustettaessa. Yhteysalusliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi on rajoituksien poistumisesta huolimatta suositeltavaa välttää ei välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum