GlobeNewswire

Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt lämnar beslut i ärende där C-RAD yrkat på bättre rätt till Beamocular’s patent

Dela
Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt lämnar beslut i ärende där C-RAD yrkat på bättre rätt till Beamocular’s patent

Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt bekräftar C-RADs rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device” i domslutet som publicerats i dag. C-RAD lämnade in stämningsansökan avseende patenträttigheter mot bolaget Beamocular AB i maj 2017.

Beamocular lämnade den 2 mars 2015 in en patentansökan, följt av en PCT-patentansökan den 2 mars 2016. Beamoculars grundare och VD, Kristofer Maad, var tidigare anställd av C-RAD som VD för C-RAD Imaging AB till och med september 2014. C-RAD Imaging AB är ett dotterbolag till C-RAD AB, fokuserat på utveckling av bildplattor för bildtagning och dosimetri. Den omtvistade uppfinningen är nära relaterad till forskning och utveckling av C-RADs bilddetektor, för vilken C-RAD lämnade in en tidigare patentansökan under 2013 och som därefter har tilldelats ett amerikanskt patent. C-RADs detektor är ännu inte kommersialiserad.

Bolaget Beamocular har under processtiden ansökt om konkurs. Beamocular har fortfarande möjlighet att överklaga.

C-RAD har tagit rättskostnader och liknande kostnader om cirka 1,5 Mkr relaterat till stämningen, varav den större delen redan redovisats som kostnad fram till och med det första kvartalet 2019. Då domstolen beslutade i C-RADs fördel i ärendet ska Beamocular ersätta C-RAD för den fulla kostnaden. Med bakgrund av Beamoculars finansiella situation är det möjligt att C-RAD inte erhåller full ersättning.  

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 13:00 CEST.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
60 Fenchurch Street
London EC3M 4BA, United Kingdom

+358 94 245 6644http://www.globenewswire.com/

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Pilot Study for New Chronic Pain Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Helsinki University Hospital25.9.2020 08:50:00 EESTPress release

Pilot Study for New Chronic Pain Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Helsinki University Hospital Company Announcement, Inside Information, Helsinki, 25 September 2020 at 9.50 am (EEST) Pilot Study for New Chronic Pain Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Helsinki University Hospital Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces that a pilot study on the use of accelerated iTBS protocol in treatment of therapy resistant, chronic neuropathic pain with Nexstim NBT® System is starting at Helsinki University Hospital. Accelerated iTBS means transcranial magnetic stimulation (TMS) therapy where stimulation is given several times a day during individual days. In conventional TMS therapy for pain, stimulation is given once a day during several weeks. In the Helsinki University Hospital pilot study, the effectiveness of the accelerated iTBS protocol will be tested in 5-10 patients. They are suffering from therapy resistant, chronic neu

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 EESTTiedote

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan pilottitutkimus kroonisen kivun uudesta hoitoprotokollasta Nexstimin NBT®-laitteistolla25.9.2020 08:50:00 EESTTiedote

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan pilottitutkimus kroonisen kivun uudesta hoitoprotokollasta Nexstimin NBT®-laitteistolla Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 25.9.2020 klo 9.50 (EEST) Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan pilottitutkimus kroonisen kivun uudesta hoitoprotokollasta Nexstimin NBT®-laitteistolla Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Helsingin yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus koskien hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa nopeutetutulla iTBS -hoitoprotokollalla. Nopeutettu iTBS (accelerated iTBS) tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatio (TMS) -terapiaa, jossa magneettistimulaatiota annetaan potilaalle useita kertoja päivässä yksittäisten päivien aikana. Tavallisesti kivun hoidossa käytettävässä TMS-terapiassa hoitokertoja on yksi päivässä usean viikon ajan. Helsingin yliopistollisen sairaalan pilottitutkimuksessa selvitetään no

Kuopio universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för depressionsbehandling 22.9.2020 08:30:00 EESTTiedote

Kuopio universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för depressionsbehandling Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 22 September 2020 kl 9.30 (EEST) Kuopio universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för depressionsbehandling Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Kuopio universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av egentlig depression. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under en vecka. Vid vanlig TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien analyseras behandlingseffekten på 10 patienten vilka jämförs med 10 patienter som behandlas med vanlig TMS. Behandlingarna av forskningspatienterna genomförs enligt uppskattningarna under 2020. Bol

Pilot Study for New Depression Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Kuopio University Hospital22.9.2020 08:30:00 EESTPress release

Pilot Study for New Depression Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Kuopio University Hospital Company Announcement, Inside information, Helsinki, 22 September 2020 at 9.30 am (EEST) Pilot Study for New Depression Treatment Protocol with Nexstim NBT® System Starts in Kuopio University Hospital Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces that a pilot study on the use of accelerated iTBS protocol in treatment of severe depression with Nexstim NBT® System is starting at Kuopio University Hospital. Accelerated iTBS means transcranial magnetic stimulation (TMS) therapy where stimulation is given several times per day for one week whereas in conventional TMS therapy, stimulation is given once a day during several weeks. In the pilot study, the effectiveness of the accelerated iTBS protocol will be tested in 10 patients comparing to 10 patients who participate in conventional TMS therapy. The patient treatments in the study are expected to be complet

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus masennuksen uudesta hoitoprotokollasta 22.9.2020 08:30:00 EESTTiedote

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus masennuksen uudesta hoitoprotokollasta Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 22.9.2020 klo 9.30 (EEST) Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus masennuksen uudesta hoitoprotokollasta Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan Nexstimin NBT®-laitteistolla pilottitutkimus koskien vakavan masennuksen hoitoa nopeutetulla iTBS -hoitoprotokollalla. Nopeutettu iTBS (accelerated iTBS) tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatio (TMS) -terapiaa, jossa magneettistimulaatiota annetaan potilaalle useita kertoja päivässä yhden viikon ajan. Tavallisessa TMS-terapiassa hoitokertoja on yksi päivässä usean viikon ajan. Pilottitutkimuksessa testataan hoidon vaikuttavuutta 10 potilaalla verraten 10 tavalliseen TMS-terapiaan osallistuvaan potilaaseen. Tutkimuspotilaiden hoi

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een22.8.2019 08:30:00 EESTTiedote

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda Oyj Lehdistötiedote 22.8.2019 klo 9:30 Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda toteuttaa suomalaisen, kasvavan peliyhtiön Seriously Digital Entertainmentin tulevat toimitilat uudistuvaan Arkadia n:o 6 -kiinteistöön. Peliyhtiö muuttaa uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Helsingin ydinkeskustassa erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä sijaitsevan toimitalon tarjoamat yksilölliset tilaratkaisut ovat herättäneet suurta kiinnostusta erikokoisten yritysten keskuudessa. ”Helppo saavutettavuus sekä monipuolinen lähialueen palvelutarjonta ovat erittäin tärkeitä tekijöitä henkilökunnallemme, ja Arkadiassa nämä molemmat kriteerit täyttyvät”, kertoo Seriously Digital Entertainmentin Chief Creative Officer Petri Järvilehto. ”Lisäksi Arkadian suuret kerrospinta-alat mahdollistavat koko yrityksen yhteisö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum