Kalevalainen kansanparannus-säätiö

Perinnehoitojen neuvottelukunnan keskeiset tavoitteet

Jaa

Perinnehoitojen neuvottelukunta kokoontui Helsingissä, Eduskunnan Pikkuparlamentissa 8.9.2015 ja päätti julkaista tämän tiedotteen.

Perinnehoitojen neuvottelukunnan keskeiset tavoitteet:

Julkaista terveyden- ja sairaanhoidon käyttöön suomalaisia tieteellisesti tutkittuja perinnehoitoja käsitteleväkirja (mm. kalevalainen jäsenkorjaus, kuppaus, sauna, kasvilääkintä, ravinto), edistämään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Saada Kalevalainen jäsenkorjaus osaksi kouluterveydenhoitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa tuki- ja liikuntaelinongelmien havainnoimiseksi ja hoitamiseksi.

1. Perusteet perinnehoitojen arvostuksen nostamiselle

Nykyisen valtioneuvoston hallitusohjelman kohtaan 6, Hyvinvointi ja terveys, on kirjattu: ”Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa”.   Tämä kirjaus luo neuvottelukunnalle osaltaan edellytykset nostaa tieteellisesti tutkittuja perinnehoitojamme esille.

Maailman terveysjärjestö WHO on esittänyt, että perinteisen lääketieteen tietämystä, hoitoja ja hoitokäytäntöjä tulee kunnioittaa, säilyttää ja edistää sekä tiedottaa niistä laajasti ja asianmukaisesti kunkin maan olosuhteet huomioon ottaen.  WHO edellyttää, että tieteellisesti tutkitut, määrämuotoiset perinnehoidot otetaan käyttöön kansanterveyden edistämiseksi. Perinnehoitoja pidetään itsestään selvyytenä eikä niiden merkitystä ymmärretä, niiden vaikuttavuutta kansanterveyteen vähätellään. Kemikalisoituminen on saanut valtaa ja yhä uusia elintapasairauksia syntyy. Tästä syystä katsottiin tarpeelliseksi perustaa maahamme perinnehoitojen neuvottelukunta jakamaan tietoa perinteestä ja sen merkityksestä jopa kansainvälisellä foorumilla.

Suomessa on tehty erinäisiä perinnehoitoihin liittyviä tutkimuksia, mutta tutkimuksiin pohjautuvaa osaamista ei ole integroitu terveydenhuoltoon. Eniten löytyy hoidollista vaikuttavuutta kuvaavia tieteellisiä tutkimuksia tuki- ja liikuntaelinhoitoihin lukeutuvasta Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Myös saunomisen ja kuppauksen terveydellisiä vaikutuksia on arvioitu.

Kansanlääkintäseura ry on perustettu vuonna 1986 tallentamaan, tutkimaan ja siirtämään perinneosaamista uusille osaajille. Tutkimustuloksia kehon virheasentojen - ryhtivirheiden - käsittelyperinteestä (jäsenkorjaus, myöhemmin Kalevalainen jäsenkorjaus) löytyy neljältä vuosikymmeneltä. Tieteellisten näyttöjen jälkeen määrämuotoinen Kalevalainen jäsenkorjaus suojattiin EU:n harmonisointiviraston nimisuojauksella erotukseksi muista jäsenkorjausmuodoista potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Perinnehoitojen neuvottelukunta jatkaa Kansanlääkintäseuran ry:n aloittamaa työtä WHO:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2013 Kansanlääkintäseura ry:n hallitus esitti vuosikokoukselle perinnehoitojen neuvottelukunnan perustamista, jolloin yhdistys voisi laajemmin tuoda esille kansallisen hoitoperinteemme hyvät hoitokäytänteet. Seuraavana vuonna seura päätti perustaa säätiön ja katsoi neuvottelukunnan roolin soveltuvan paremmin Kalevalainen kansanparannus -säätiön toimintaan. Säätiö rekisteröitiin 22.8.2014. Seuran vuosikokous siirsi neuvottelukunnan toiminnan perustetulle säätiölle ja säätiö otti toiminnan vetovastuun.

2. Neuvottelukunnan keskeiset tehtävät

Neuvottelukunta kartoittaa Suomessa olevat tieteellisesti tutkitut määrämuotoiset perinnehoidot ja lähtee nostamaan esille hallitusohjelmaan viitaten perinnehoidoissa esilletulleita hyviä hoitokäytänteitä.

Perinnehoitojen neuvottelukunnan tehtävät:

  1. Tuoda esille omia kansallisia perinteisiä hoitomuotoja ja niiden tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta.
  2. Myötävaikuttaa perinnehoitojen tiedon siirtämistä koululääketieteen osaajille ja tutkimuslaitoksille.
  3. Toimia yhteistyössä perinnehoitojen aseman parantamiseksi maamme yliopistojen ja korkea-koulujen, valtionhallinnon eri toimialojen ja alueellisten organisaatioiden kanssa.
  4. Seurata ja vaikuttaa alan kehitykseen sekä perinteisten hoitojen hyödyntämistä Euroopan Unionissa.
  5. Myötävaikuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö, siitää perinnehoitoihin liittyvät koulutusohjelmat osaksi terveydenhoitoalan koulutusta.
  6. Edistää määrämuotoisten, tutkittujen perinnehoitojen siirtämistä lainsäädäntöön ja niiden käyttöä valtakunnallisesti ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä muussa terveyttä edistävässä toiminnassa.

3. Perinnehoitojen neuvottelukunnan kookoonpano

Neuvottelukuntaan suostuneet jäsenet . Kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää.

Eeva-Maria Maijala, kansanedustaja, agrologi, varatuomari

Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja, ekonomi, yrittäjä

Ari Jalonen, kansanedustaja, paloesimies

Sirkka Adlercreutz, eläkeläinen, toiminut Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa Kliinisen kemian laitoksella opetushoitajana.

Pentti Tuohimaa, anatomian em. prof. Tampereen yliopisto (tutkinut mm. saunan terveysvaikutuksia)

Osmo Hänninen, LKT, FT, erikoislääkäri liikuntalääketieteessä, fysiologia em. prof. Itä-Suomen yliopisto
(tutkinut mm. kuppausta, jäsenkorjausta, ravintoa)

Sinikka Piippo, FT, professori, osastonhoitaja Kasvimuseo Helsingin yliopisto (sinikka.piippo@helsinki.fi)

kasvitieteilijä, biologi, tutkijana Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Hän luennoi ja kirjoittaa yrteistä, lääkekasveista ja terveellisestä ravinnosta)

Riitta Piilo, yleislääkäri, luontaislääketieteen erikoispätevyys Saksassa, ravintoaineasiantuntija

Kaarlo Erkoma, mestari, kalevalainen jäsenkorjaus, kouluttaja
(30 -vuoden kokemus jäsenkorjaushoidosta, noin 30 000 hoitoa)

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, Kalevalainen kansanparannus -säätiö (yli 20 -vuotta Kansanlääkintäseura ry:n puheenjohtaja, 3 -vuotisen Kalevalaisen jäsenkorjaustutkimuksen työ- ja ohjausryhmän jäsen)

Jorma Mäkelä, ekonomi, Kalevalainen kansanparannus -säätiön asiamies (yli 30 -vuotta seurannut eri tehtävissä jäsenkorjaajien työskentelyä ja heidän hoitotuloksiaan)

Yhteyshenkilöt

Perinnehoitojen neuvottelukunta, puheenjohtaja Päiviö Vertanen 0400-589 654, paivio.vertanen@kotinet.com ja sihteeri Jorma Mäkelä 040-768 8573, jorma.makela@ecospec.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kalevalainen kansanparannus-säätiö
Kalevalainen kansanparannus-säätiö
Ketopaikankuja 8
69100 KANNUS

http://www.kalevalainen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.