Aluehallintovirasto AVI

Personaldimensionering i kommunernas daghem – goda resultat från tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken i februari 2020

Dela

Regionförvaltningsverket och Valvira har utarbetat ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken, vars tillsynsverksamhet inleddes i början av året. Det tillsynsområde som prioriteras i år är personaldimensioneringen. Man strävar efter att säkerställa en lagenlig personaldimensionering genom att följa upp antalet anställda i förhållande till antalet barn (s.k. relationstal).

Relationstalet för personaldimensioneringen enligt gällande lagstiftning var 1/8 vid tidpunkten för tillsynen, vilket följdes tämligen bra i de kommunala daghem som granskades. Regionförvaltningsverken granskade personaldimensioneringen vid 559 daghem fram till mitten av augusti 2020. Relationstalet överskreds under endast 18 dagar, vilket motsvarar 0,3 % av alla granskade dagar. Granskningen utfördes under en period på två veckor (veckorna 6-7) genom att kontrollera barnens och personalens närvarouppgifter som kommunerna uppgett.  Det goda resultatet kan delvis förklaras med att kommunerna har förutsett och tillämpat det nya relationstalet 1/7, enligt den förordning som trädde i kraft 1.8.2020. Låga relationstal kan också bero på att man har beaktat barnens individuella stödbehov i grupperna.

Tillsynsprogrammet valde att prioritera personaldimensioneringen, eftersom det i många kommuner har visat sig vara utmanande att följa lagstiftningen när det kommer till antalet barn i förhållande till antalet anställda inom småbarnspedagogiken. Största delen av de anmälningar om missförhållanden som regionförvaltningsverken fått under åren 2017–2018 har gällt personaldimensioneringen. Förändringar i småbarnspedagogiken som skett under de senaste åren kan vara en delorsak till den utmattning som personalen upplever. Lagändringar, projekt och försök samt genomförandet av planen för småbarnspedagogik förutsätter gedigen kompetens av personalen, samt en stor arbetsinsats för att utveckla verksamhetsmodellerna. Dessutom medför möjligheten till småbarnspedagogik på deltid oundvikligen att gruppernas sammansättning kan variera från dag till dag.

Regionförvaltningsverken och Valvira fortsätter den planenliga tillsynen över personaldimensioneringen enligt tillsynsprogrammet.  I tillsynsprogrammen 2021 och 2022 prioriteras förverkligandet av daghemmens gruppstorlekar och iakttagandet av personalens behörighetsvillkor. Målet med det riksomfattande tillsynsprogrammet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Verkställandet av tillsynsprogrammet kan följas i sociala medier under hashtaggen #vakavalo2020.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken har publicerats - målet är en enhetlig styrning och småbarnspedagogik av hög kvalitet

Kontakter

Regionförvaltningsverket
Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, PeD, tfn 0295 018 815
fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira
Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi

Om

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto AVI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum