Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Personalen fick beröm i en kundenkät om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i huvudstadsregionen

Dela

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål.

Den förra enkäten från år 2017 förnyades i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, vårdnadshavarna och de anställda. Enkäten förkortades något och frågor till barnen togs med.

Enkäten kunde besvaras på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Innolink Research Oy ansvarade för det tekniska genomförandet av enkäten.

Barnen trivs i småbarnspedagogiken och förskolan

De högsta betygen gavs för barnens trivsel och personalen i småbarnspedagogiken och förskolan. Barnen och vårdnadshavarna upplevde också att barnen har bra och tillräckliga kamratrelationer i småbarnspedagogiken och förskolan.

Enligt svaren kunde kommunerna utveckla barnens möjligheter att delta i planeringen av verksamhetens innehåll samt hanteringen av respons, idéer och önskemål från föräldrarna. Enligt resultaten av enkäten finns också utrymme för förbättring i fråga om ännu mångsidigare användning av olika lärmiljöer utöver platsen för småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

De gemensamma resultaten från kundenkäten offentliggjordes vid ett tillfälle som direktsändes från Helsingfors stadshus den 13 januari 2021. En sammanfattning av enkätresultaten finns på kommunernas webbplatser. Resultaten gås igenom tillsammans med vårdnadshavarna vid de småbarnspedagogiska enheterna. Resultaten från enkäten utnyttjas för att utveckla verksamheten.

Mer information ges av:

Helsingfors:

Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368

Esbo:

Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, barbro.hogstrom@espoo.fi, 050 351 1497
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300

Vanda:

Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä,  mikko.makela@vantaa.fi, 0503417386

Grankulla:

Chef för småbarnsfostran Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 341 5313

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 19.1.202115.1.2021 14:10:44 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 19. tammikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunnalle esitetään lausunto osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Henkilöstölle kiitosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyssä13.1.2021 10:30:00 EETTiedote

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.- 8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum