Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Personer med coronavirusinfektion kan vara tiotals gånger fler än bekräftade fall

Dela

Enligt THL:s undersökning av antikroppar kan det i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) finnas tiotals gånger fler personer med coronavirusinfektion jämfört med de bekräftade fallen.

Undersökningar av antikroppar kan användas till att samla in information om hur stor del av befolkningen som har smittats av coronaviruset. THL utredde förekomsten av antikroppar i HUS område utifrån blodprov från personer som av olika orsaker kommit till laboratorieundersökning.

”Utredningen är den första preliminära bedömningen av hur utbredd coronavirusepidemin är i HUS-området och hur stor andel som eventuellt har insjuknat med lindriga symtom eller helt utan symtom”, säger specialforskare Merit Melin vid THL.

Dryga 400 prov i urvalet

Proverna samlades in från HUSLAB:s laboratorium för klinisk kemi under tre på varandra följande veckor under tiden 23.3 – 12.4.2020. Urvalet omfattade 442 prover av kvinnor och män i åldern 15–90 år som hade lämnat blodprov av andra orsaker än misstanke om smittsam sjukdom. Dessa överskottsprover som inte behövdes för laboratorieundersökningar undersöktes utan personbeteckningar.

Förekomsten av antikroppar undersöktes med två olika test. För screening av proverna använde THL ett kommersiellt snabbtest som prestandatestades före undersökningen. Dessutom verifierades alla positiva resultat med THL:s eget test. THL:s verifieringstest mäter antikropparnas förmåga att neutralisera viruset och ger ett mycket tillförlitligt resultat.

Fler antikroppar i nyare prover

I urvalet från vecka 13 observerades antikroppar i ett av de 145 prover som undersöktes (0,7 procent). I urvalet från vecka 14 observerades inga antikroppar i de 150 prover som undersöktes. I urvalet från vecka 15 observerades antikroppar i fem av de 147 prover som undersöktes (3,4 procent).

Det tar i genomsnitt två veckor för kroppen att producera antikroppar, så resultaten återspeglar förekomsten av infektioner två veckor innan proverna tagits. På grund av det låga antalet undersökta prover och fynd bör resultaten tolkas med försiktighet.

”Det material som använts i utredningen representerar inte befolkningen lika bra som ett slumpmässigt urval, så resultatet är i detta skede mycket preliminärt.Det tyder dock på samma som en tidigare undersökning av antikroppar hos blodgivare i Danmark”, säger Merit Melin.

Mer information om förekomsten av antikroppar bland befolkningen och noggrannare uppskattningar av andelen personer som smittats av coronaviruset fås från den befolkningsundersökning som THL inledde förra veckan och som bygger på ett slumpmässigt urval. I undersökningen utreder man förekomsten av antikroppar i olika åldersgrupper och i olika områden i Finland.

Ytterligare information 

Merit Melin
specialforskare
THL
tfn 029 524 8903
fornamn.efternamn@thl.fi

Jussi Sane
ledande expert
THL
tfn 029 524 7406
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000http://www.thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Coronavirus i avloppsvatten i Helsingfors och Åbo, men inte i andra uppföljningsobjekt2.6.2020 13:30:00 EESTTiedote

THL:s avloppsvattenundersökning har hittat coronavirus i avloppsvatten i Helsingfors och Åbo. Däremot har inga tecken på virus hittats i prover som samlats in i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. THL:s laboratorium för vattenmikrobiologi i Kuopio började i april–maj använda en undersökningsmetod för att fastställa mängden av coronavirusets RNA, dvs. virusets arvsmassa, i prover som samlats in från avloppsreningsverk. Nu har man de första resultaten från undersökningen.

Koronavirusta Helsingin ja Turun jätevesissä, mutta ei muissa viikkoseurantakohteissa2.6.2020 13:30:00 EESTTiedote

Helsingin ja Turun jätevesistä on löytynyt koronavirusta, selviää THL:n jätevesitutkimuksesta. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta. THL:n vesimikrobiologian laboratoriossa Kuopiossa otettiin huhti-toukokuussa käyttöön tutkimusmenetelmä, jolla pystytään määrittämään koronaviruksen RNA:n, eli viruksen geeniperimän, määrä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä. Nyt tutkimuksesta on saatu ensimmäisiä tuloksia.

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, muttei toisi helpotusta alkuvuoden maksutaakkaan28.5.2020 02:00:00 EESTTiedote

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastaville, ikääntyneille ja pienituloisille kotitalouksille koituvaa vuosittaista maksurasitetta, kertoo THL:n ja Kelan tuore selvitys. Maksukatto tarkoittaa summaa, jonka täytyttyä terveydenhuollon palvelut, matkat tai reseptilääkkeet ovat asiakkaalle sinä vuonna lähes maksuttomia. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme maksukattoa eri maksuille: lääkekatto Kela-korvatuista reseptilääkkeistä maksetuille omavastuuosuuksille (577,66 €/v) asiakasmaksukatto julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille (683 €/v) matkakatto terveyteen liittyvien matkojen kustannuksille (300 €/v). Maksukattojen tarkoituksena on hillitä kotitalouksille kertyviä vuosittaisia terveysmenoja. Kattojen yhdistämistä on usein ehdotettu keinoksi pienentää eniten sairastaville ja pienituloisille kotitalouksille koituvia kuluja. THL ja Kela selvittivät, miten edellä mainittujen kolmen maksukaton yhdistäminen eri tavoilla vaikuttaisi kotitalouksien toim

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum