Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Personer som anländer från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll på Åbo flygplats och i Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo hamnar

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har förordnat Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo stad att ordna hälsokontroller för alla inresande personer som har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

På grund av den nya sydafrikanska coronavirusvarianten (B.1.1.529, Omicron) fattade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 27 november 2021 två brådskande beslut gällande hälsosäkerheten vid gränsövergångarna. Båda besluten trädde i kraft omedelbart och är i kraft till slutet av året.

Hälsokontroll – gäller inresande personer

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förordnar med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar att personer som från vissa länder i södra Afrika reser in i Finland ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen. Förordnandet om att genomgå en obligatorisk hälsokontroll gäller personer som inom de senaste 14 dygnen har vistats i något av följande länder:

  • Sydafrika
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swaziland)
  • Moçambique
  • Malawi.

Förteckningen över länderna grundar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd 27.11 om länderna där den nya virusvarianten tillsvidare har påträffats. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar förteckningen över länderna allt eftersom det får ny information. Förordnandet om att genomgå en hälsokontroll gäller inte barn under 6 år.

Beslut om att ordna hälsokontroller - gäller Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo stad

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har enligt 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar förordnat att Nådendals, Björneborgs, Raumo och Åbo stad ska ordna hälsokontroller för personer som reser in i landet via Åbo flygplats eller Nådendals, Björneborgs eller Åbo hamn och under de senaste 14 dygnen har vistats i något av länderna ovan. Vid hälsokontrollen kan ett covid-19-prov tas.

Kommunerna svarar för att organisera hälsokontroller och coronavirustester i sina områden, också vid gränsövergångarna.

Den nya virusvarianten kräver effektiva åtgärder

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beaktade då besluten fattades social- och hälsovårdsministeriets styrning av den 27 november 2021 om nödvändigheten av hälsokontroller för att förebygga spridningen av den nya coronavirusvarianten.
Den nya virusvarianten bedöms utgöra ett betydande epidemiologiskt hot, eftersom den misstänks spridas snabbare än tidigare virusvarianter och eventuellt leda till att också personer som är fullvaccinerade insjuknar. Vid brist på exaktare forskning ska hotet som virusvarianten innebär enligt försiktighetsprincipen bemötas med effektiva åtgärder. Regionförvaltningsverket har bedömt att det på grund av det allvarliga läget är skäl att införa förordnandena omedelbart.

Mer information

Översättningarna av besluten är på kommande. När de är klara lägger vi upp dem på webbplatsen rfv.fi bland offentliga delgivningar. Besluten enligt 15 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar har vi dessutom gett direkt till kommunerna, städerna och andra administrativa aktörer som de gäller.

För press och media

Överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385. Begäran om intervju: Skicka ett sms eller be att bli uppringd

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum