Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja jopa hieman koko maan tilannetta valoisammat (saldoluku 6, koko maassa 3). Näkymät ovat parantuneet reilusti viime syksynä toteutetun pk-yritysbarometrin tilanteesta, jolloin yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli -14. Yritysten arvioiden mukaan liikevaihto tulisi kasvamaan tänä vuonna, mutta kannattavuuden odotetaan sen sijaan hieman laskevan. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset ovat jälleen positiiviset.

Osaajapula vaivaa koronaviruksesta huolimatta

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on pitkään ollut haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Osaajapula ei ole kadonnut, vaikka koronavirus onkin hieman pienentänyt yritysten työvoiman tarvetta. Työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este 11 %:lla vastaajayrityksistä, 44 %:n toimintaa se rajoittaa jonkin verran. 45 %:lla vastaajayrityksistä on riittävästi osaavaa työvoimaa. Vuotta aikaisemmin osaavan työvoiman saatavuus oli merkittävä kasvun este 16 %:lla vastaajayrityksistä ja rajoitti kasvua jonkin verran 53 %:ssa vastaajayrityksistä. Työvoiman saatavuusongelmat eivät siis ole tällä hetkellä yhtä suuria kuin vuotta aikaisemmin, mutta yhä merkittäviä.

Suosituimmat tavat turvata osaavan työvoiman saatavuus ovat henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen, alihankinta- ja toimittajaverkostojen aiempaa suurempi hyödyntäminen sekä uuden työvoiman palkkaaminen.

Viidennes eli hieman aiempaa useampi pk-yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Lomautukset ovat suosituin toimenpide, mutta myös työaikajärjestelyt ja liiketoiminnan karsimien ja keskittyminen yrityksen ydinalueelle ovat varsin yleisiä sopeutustoimia.

Korona ei ole kadottanut pk-yritysten kasvuhakuisuutta

Arviot innovaatioista ja investoinneista ovat Pohjanmaan ELY-keskusalueella valoisammat kuin koko maassa keskimäärin. Alueen pk-yritykset odottavat suurta kasvua innovaatioihin, tuotannon ja tuotteiden kehitykseen seuraavan vuoden ajalle (saldoluku 24). Investointien arvioidaan kuitenkin pienentyvän (saldoluku -8). Vastaajayrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia on 8 % ja kasvuhakuisia 34 %. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä yrityksiä on 34 % ja ilman kasvutavoitteita on 21 % vastanneista. Toimintansa lopettavia on 2 %.

Yritysten rahoitustarpeet ovat barometrin mukaan säilyneet samansuuntaisina vuotta aikaisempaan nähden. 26 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Suosituin ulkopuolisen rahoituksen käyttötarkoitus on kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit.

Kevään 2021 pk-yritysbarometrin tiedot on kerätty joulu-tammikuun aikana. Pohjanmaan ELY-keskusalueella vastaajayritykset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: palvelut 54 %, kauppa 17 %, rakentaminen 14 % ja teollisuus 15 %. Tekstissä esitetty saldoluvun käsite kuvaa positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Hippi Hovi, puh. 050 551 3995
Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, puh. 0500 561 145
Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen (Pohjanmaa), puh. 029 460 2631
Finnveran aluepäällikkö Essi Kypärä (Keski-Pohjanmaa), puh. 029 460 2603
Pohjanmaan ELY-keskus, työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö, Hanna Auronen, puh. 0295 028 539

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Huhtikuussa työttömyys väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 8 555 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 938 vähemmän (-36,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 533:lla. Koko maassa työttömyys väheni keskimäärin 26,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (7,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,1 %.

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme