Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja jopa hieman koko maan tilannetta valoisammat (saldoluku 6, koko maassa 3). Näkymät ovat parantuneet reilusti viime syksynä toteutetun pk-yritysbarometrin tilanteesta, jolloin yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli -14. Yritysten arvioiden mukaan liikevaihto tulisi kasvamaan tänä vuonna, mutta kannattavuuden odotetaan sen sijaan hieman laskevan. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset ovat jälleen positiiviset.

Osaajapula vaivaa koronaviruksesta huolimatta

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on pitkään ollut haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Osaajapula ei ole kadonnut, vaikka koronavirus onkin hieman pienentänyt yritysten työvoiman tarvetta. Työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este 11 %:lla vastaajayrityksistä, 44 %:n toimintaa se rajoittaa jonkin verran. 45 %:lla vastaajayrityksistä on riittävästi osaavaa työvoimaa. Vuotta aikaisemmin osaavan työvoiman saatavuus oli merkittävä kasvun este 16 %:lla vastaajayrityksistä ja rajoitti kasvua jonkin verran 53 %:ssa vastaajayrityksistä. Työvoiman saatavuusongelmat eivät siis ole tällä hetkellä yhtä suuria kuin vuotta aikaisemmin, mutta yhä merkittäviä.

Suosituimmat tavat turvata osaavan työvoiman saatavuus ovat henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen, alihankinta- ja toimittajaverkostojen aiempaa suurempi hyödyntäminen sekä uuden työvoiman palkkaaminen.

Viidennes eli hieman aiempaa useampi pk-yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Lomautukset ovat suosituin toimenpide, mutta myös työaikajärjestelyt ja liiketoiminnan karsimien ja keskittyminen yrityksen ydinalueelle ovat varsin yleisiä sopeutustoimia.

Korona ei ole kadottanut pk-yritysten kasvuhakuisuutta

Arviot innovaatioista ja investoinneista ovat Pohjanmaan ELY-keskusalueella valoisammat kuin koko maassa keskimäärin. Alueen pk-yritykset odottavat suurta kasvua innovaatioihin, tuotannon ja tuotteiden kehitykseen seuraavan vuoden ajalle (saldoluku 24). Investointien arvioidaan kuitenkin pienentyvän (saldoluku -8). Vastaajayrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia on 8 % ja kasvuhakuisia 34 %. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä yrityksiä on 34 % ja ilman kasvutavoitteita on 21 % vastanneista. Toimintansa lopettavia on 2 %.

Yritysten rahoitustarpeet ovat barometrin mukaan säilyneet samansuuntaisina vuotta aikaisempaan nähden. 26 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Suosituin ulkopuolisen rahoituksen käyttötarkoitus on kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit.

Kevään 2021 pk-yritysbarometrin tiedot on kerätty joulu-tammikuun aikana. Pohjanmaan ELY-keskusalueella vastaajayritykset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: palvelut 54 %, kauppa 17 %, rakentaminen 14 % ja teollisuus 15 %. Tekstissä esitetty saldoluvun käsite kuvaa positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Hippi Hovi, puh. 050 551 3995
Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, puh. 0500 561 145
Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen (Pohjanmaa), puh. 029 460 2631
Finnveran aluepäällikkö Essi Kypärä (Keski-Pohjanmaa), puh. 029 460 2603
Pohjanmaan ELY-keskus, työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö, Hanna Auronen, puh. 0295 028 539

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus alueella Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme